Używasz nowego ngo.pl Widzisz błąd lub chcesz się podzielić z nami swoją opinią? Pisz na adres redakcja@portal.ngo.pl

Lublin. Szkolenie "Nowa ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. O pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych"

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej - Regionalny Ośrodek w Lublinie
1go Maja 13/4, 20-410 Lublin
za miesiąc
13 grudnia 2018, 00:00
Płatne

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej - Regionalny Ośrodek w Lublinie zaprasza na szkolenie "Nowa ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. O pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania". Szkolenie odbędzie się 13 grudnia 2018 r. w Lublinie. Udział w zajęciach jest odpłatny.

Reklama

Adresaci: Pracownicy gmin odpowiedzialni za gospodarkę nieruchomościami i politykę mieszkaniową gminy, członkowie zarządów gmin i inne osoby odpowiedzialne w gminach za zaspakajanie potrzeb mieszkaniowych mieszkańców Gminy w ramach zadań własnych samorządu.

Cele i korzyści: Wskazanie nowych regulacji związanych z zasadami przyznawania dopłat do czynszów najmu przez Gminy na podstawie przepisów nowej ustawy, procedura i podmioty związane z wykonaniem przepisów ustawy oraz zakres i przedmiot umów zawieranych przez gminę w celu wykonania przepisów ustawy. Przedstawienie oceny i skutków wejścia w życie ustawy dla gmin.

Program szkolenia:

  1. Ogólne zasady przyznawania dopłat do czynszów najmu na podstawie nowej ustawy.
  2. Organy prowadzące postępowania związane z dopłatami do czynszów najmu – rada gminy, wójt, burmistrz, prezydent miasta.
  3. Zakres obowiązków rady gminy – podjęcie uchwały o szczegółowych zasadach przyznawania dopłat do czynszów najmu.
  4. Zakres obowiązków wójta, burmistrza, prezydenta związany z postępowaniami o przyznanie dopłat do czynszów.
  5. Zasady i tryb prowadzenia postępowań związanych z dopłatami do czynszów najmu – forma prawna zakończenia postępowania – decyzja administracyjna – treść i zakres decyzji.
  6. Umowa gminy z inwestorem w zakresie realizacji inwestycji mieszkaniowej jako jeden z koniecznych elementów stosowania ustawy i przyznawania dopłat do czynszów najmu-zakres przedmiotowy umowy.
  7. Umowa z bankiem i zasady oraz kwoty minimum pozwalające na stosowanie przepisów ustawy przez gminy.
  8. Kryteria dochodowe przyjęte w przepisach ustawy dla osób ubiegających się o dopłaty do czynszu.
  9. Termin obowiązywania dopłat do czynszów najmu oraz ich wysokość zgodnie z nową ustawą.
  10. Skutki prawne i faktyczne dla gmin związane z uchwaleniem i wejściem w życie ustawy w dniu 1 stycznia 2019r.

Prowadzący szkolenie: Prawnik, pośrednik w obrocie nieruchomościami, osoba prowadząca działalność w zakresie obsługi rynku nieruchomości od ponad 20 lat, właściciel firmy konsultingowej z zakresu nieruchomości, doświadczony trener i wykładowca w zakresie rynku nieruchomości, sprzedał i wynajął kilka tysięcy nieruchomości na rynku pierwotnym jak i wtórnym.

Cena: 299 zł przy zgłoszeniu do 29 listopada, cena po 29 listopada to 359 zł

RABAT 10% dla drugiej i każdej kolejnej osoby z tej samej instytucji

Szczegóły wydarzenia

Rodzaj wydarzenia:
Płatne
Początek wydarzenia:
13 grudnia 2018, 00:00
Zakończenie wydarzenia:
13 grudnia 2018, 23:59
Miejsce:
Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej - Regionalny Ośrodek w Lublinie
1go Maja 13/4, 20-410 Lublin
Osoba kontaktowa:
Pokaż
E-mail:
Pokaż
Telefon:
Pokaż
Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść zaproszeń.
Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu.