Używasz nowego ngo.pl Widzisz błąd lub chcesz się podzielić z nami swoją opinią? Pisz na adres redakcja@portal.ngo.pl

Katowice. Szkolenie "Nowelizacja ofert, umów i sprawozdań w zlecaniu zadań publicznych organizacjom pozarządowym"

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej - Ośrodek Kształcenia Samorządu Terytorialnego im. Waleriana Pańki
Moniuszki 7, 40-005 Katowice
W środę, 00:00 - 23:59
21 listopada 2018
Płatne

Na zajęciach omówione zostanie m.in.: wejście w życie przepisów i przepisy przejściowe - rozliczenie zadań realizowanych w roku 2018 i latach wcześniejszych, elementy, które powinny być wpisane do ogłoszenia konkursowego w związku z nowelizacją, nowy druk oferty w otwartym konkursie ofert, umowa realizacji zadania publicznego, rozliczanie rezultatów zadania i akceptacja sprawozdania, oferta, umowa i sprawozdanie stosowana przy konkursie.

Reklama

PROGRAM:

 1. Wejście w życie przepisów i przepisy przejściowe - rozliczenie zadań realizowanych w roku 2018 i latach wcześniejszych.
 2. Jakie elementy powinny być wpisane do ogłoszenia konkursowego w związku z nowelizacją: przesuwanie środków między pozycjami kosztorysowymi, wkład własny, oczekiwane rezultaty.
 3. Nowy druk oferty w otwartym konkursie ofert:
 • Nowy wymiar opisu działań i harmonogramu,
 • Rezultaty – co jest rezultatem i w jaki sposób go zmierzyć,
 • Zasady konstruowania budżetu zadania,
 • Partnerstwo – nowy element oferty.
 1. Umowa realizacji zadania publicznego:
 • Co oznacza ramowy charakter umowy,
 • Dokonywanie przelewu: transze, jednorazowy przelew, terminy,
 • Ponoszenie wydatków w ramach zadania,
 • Zasady przesuwania środków w budżecie zadania,
 • Obowiązki informacyjne,
 • Zasady prowadzenia księgowości w zadaniu - faktury, opis,
 • Kontrola zadania - umowa a przepis art. 17 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
 • Rozliczanie rezultatów zadania i akceptacja sprawozdania,
 • Zasady i tryb zwrotu dotacji,
 • Umowa przy trybie uproszczonym (art. 19 a),
 • Załączniki do umowy.
 1. Sprawozdanie z realizacji zadania:
 • Terminy złożenia sprawozdania i zasady odpowiedzialności za nieterminowe złożenie,
 • Opis osiągniętych rezultatów,
 • Konsekwencje nieosiągnięcie rezultatów,
 • Rozliczenie budżetu.
 1. Oferta, umowa i sprawozdanie stosowane przy konkursach na wybór operatora (regranting).
 2. Oferta i sprawozdania do trybu uproszczonego (art. 19 a – małe granty).

SKIEROWANE DO:

pracowników samorządowych zajmujących się współpracą z organizacjami pozarządowymi w zakresie zlecania im zadań publicznych oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych.

ZGŁOSZENIA: Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać mailem, faksem lub poprzez formularz na stronie internetowej www.okst.pl do 15 listopada 2018 r.

DANE DO KONTAKTU:

Ośrodek Kształcenia Samorządu Terytorialnego im. Waleriana Pańki ul. Moniuszki 7, 40-005 Katowice

NIP: 522-000-18-95

Tel 32 259 86 73, 32 253 84 09 Fax. 32 259 86 73 w. 22, 26

e-mail: szkolenia@okst.pl

www.okst.pl

Szczegóły wydarzenia

Rodzaj wydarzenia:
Płatne
Początek wydarzenia:
W środę, 00:00
Zakończenie wydarzenia:
W środę, 23:59
Miejsce:
Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej - Ośrodek Kształcenia Samorządu Terytorialnego im. Waleriana Pańki
Moniuszki 7, 40-005 Katowice
E-mail:
Pokaż
Telefon:
Pokaż
Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść zaproszeń.
Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu.