Używasz nowego ngo.pl Widzisz błąd lub chcesz się podzielić z nami swoją opinią? Pisz na adres redakcja@portal.ngo.pl

Wrocław. Szkolenie "Nowelizacja ofert, umów i sprawozdań w zlecaniu zadań publicznych organizacjom pozarządowym"

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej - Ośrodek Kształcenia Samorządu Terytorialnego im. W. Pańki - Biuro we Wrocławiu
ul. Piłsudskiego 49-57, I piętro., Wrocław
We wtorek, 00:00 - 23:59
20 listopada 2018
Płatne

Na zajęciach omówione zostanie m.in.: wejście w życie przepisów i przepisy przejściowe - rozliczenie zadań realizowanych w roku 2018 i latach wcześniejszych, elementy, które powinny być wpisane do ogłoszenia konkursowego w związku z nowelizacją, nowy druk oferty w otwartym konkursie ofert, umowa realizacji zadania publicznego, rozliczanie rezultatów zadania i akceptacja sprawozdania, oferta, umowa i sprawozdanie stosowana przy konkursie.

Reklama

PROGRAM:

1. Wejście w życie przepisów i przepisy przejściowe - rozliczenie zadań realizowanych w roku 2018 i latach wcześniejszych.

2. Jakie elementy powinny być wpisane do ogłoszenia konkursowego w związku z nowelizacją: przesuwanie środków między pozycjami kosztorysowymi, wkład własny, oczekiwane rezultaty.

3. Nowy druk oferty w otwartym konkursie ofert:

• Nowy wymiar opisu działań i harmonogramu,

• Rezultaty – co jest rezultatem i w jaki sposób go zmierzyć,

• Zasady konstruowania budżetu zadania,

• Partnerstwo – nowy element oferty.

4. Umowa realizacji zadania publicznego:

• Co oznacza ramowy charakter umowy,

• Dokonywanie przelewu: transze, jednorazowy przelew, terminy,

• Ponoszenie wydatków w ramach zadania,

• Zasady przesuwania środków w budżecie zadania,

• Obowiązki informacyjne,

• Zasady prowadzenia księgowości w zadaniu - faktury, opis,

• Kontrola zadania - umowa a przepis art. 17 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,

• Rozliczanie rezultatów zadania i akceptacja sprawozdania,

• Zasady i tryb zwrotu dotacji,

• Umowa przy trybie uproszczonym (art. 19 a),

• Załączniki do umowy.

5. Sprawozdanie z realizacji zadania:

• Terminy złożenia sprawozdania i zasady odpowiedzialności za nieterminowe złożenie,

• Opis osiągniętych rezultatów,

• Konsekwencje nieosiągnięcie rezultatów,

• Rozliczenie budżetu.

6. Oferta, umowa i sprawozdanie stosowane przy konkursach na wybór operatora (regranting).

7. Oferta i sprawozdania do trybu uproszczonego (art. 19 a – małe granty).

SKIEROWANE DO:

pracowników samorządowych zajmujących się współpracą z organizacjami pozarządowymi w zakresie zlecania im zadań publicznych oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych.

ZGŁOSZENIA: Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać mailem, faksem lub poprzez formularz na stronie internetowej www.okst.pl do 15 listopada 2018 r.

DANE DO KONTAKTU:

Ośrodek Kształcenia Samorządu Terytorialnego im. Waleriana Pańki

ul. Moniuszki 7, 40-005 Katowice

NIP: 522-000-18-95

Tel 32 259 86 73, 32 253 84 09

Fax. 32 259 86 73 w. 22, 26

e-mail: szkolenia@okst.pl

www.okst.pl

Szczegóły wydarzenia

Rodzaj wydarzenia:
Płatne
Początek wydarzenia:
We wtorek, 00:00
Zakończenie wydarzenia:
We wtorek, 23:59
Miejsce:
Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej - Ośrodek Kształcenia Samorządu Terytorialnego im. W. Pańki - Biuro we Wrocławiu
ul. Piłsudskiego 49-57, I piętro., Wrocław
E-mail:
Pokaż
Telefon:
Pokaż
Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść zaproszeń.
Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu.