Używasz nowego ngo.pl Widzisz błąd lub chcesz się podzielić z nami swoją opinią? Pisz na adres redakcja@portal.ngo.pl

Warszawa. SCWO: Szkolenie "Budowanie zespołu, czyli zespół jako zasób i wyzwanie"

W poniedziałek, 00:00 - 23:59
19 listopada 2018
Bezpłatne

Stowarzyszenie BORIS zaprasza przedstawicieli warszawskich organizacji pozarządowych na bezpłatne szkolenie „Budowanie zespołu, czyli zespół jako zasób i wyzwanie”, które odbędzie się 19 listopada 2018 r. w godz. 9.30 – 16.30 w Stowarzyszeniu BORIS.

Zdjęcie
Reklama

Zapraszamy wszystkich, który myślą o świadomym i konstruktywnym budowaniu zespołów w swojej organizacji. Będziemy się przyglądać rolom zespołowym, dobieraniu osób do zespołów, kulturze wewnątrzorganizacyjnej. Nauczymy się jak świadomie kształtować zespół.

CELE SZKOLENIA

Dzięki udziałowi w szkoleniu:

  • Osoby uczestniczące uświadomią sobie aspekty istotne dla budowania zespołu.
  • Osoby uczestniczące nauczą się jak wzmacniać procesy sprzyjające budowaniu zespołów.

Program ramowy:

1. Wstęp i zapoznanie się.

2. Kulturotwórcza rola osób decyzyjnych czyli niezależnie od poziomu świadomości mam wpływ na to, co się dzieje z ludźmi i pomiędzy nimi.

3. Czy znam potencjały mojego zespołu, czy je w pełni wykorzystuję? - Test ról grupowych wg. Beblina. Role zespołowe i ich wpływ na jakość pracy.

4. Świadomość procesów grupowych jako siła lidera/liderki - analiza przypadków i dyskusja dotycząca rozwiązań.

5. Od agresji i bierności do asertywności i otwartości czyli rola lidera/liderki w budowaniu standardów pracy. Świadome wzmacnianie zespołu jako element budowania marki organizacji.

6. Analiza sytuacji trudnych i konfliktowych oraz wybór postawy i sposobu komu-nikacji w takich sytuacjach- narzędzia wspierające skuteczną komunikację.

7. Indywidualny Program Rozwoju jako element kończący warsztat.

Zajęcia prowadzić będzie Katarzyna Bryczkowska, certyfikowana trenerka liderów Rady Europy, doświadczona coacherka, doradczyni kluczowa i biznesowa OWES, doktorantka wydziału Zarządzania Akademii Leona Koźmińskiego.

INFORMACJE NA TEMAT SZKOLENIA

Kiedy: 19.11 (poniedziałek), godz. 9.30-16.30

Gdzie: ul. Warecka 4/6, siedziba Stowarzyszenia BORIS

JAK SIĘ ZAPISAĆ?

Aby wziąć udział w szkoleniu, wypełnij formularz rejestracyjny do dnia 12 listopada. Decyduje kolejność zgłoszeń. Osoby, które zostaną zakwalifikowane na szkolenie otrzymają potwierdzenie drogą mailową dnia 13 listopada 2018. Prosimy przeglądać SPAM

Osoba do kontaktu: Ewelina Markowska, ewelina@boris.org.pl, 22-890-94-49 wew. 11

Wydarzenie organizuje Stowarzyszenie BORIS w ramach Stołecznego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych (SCWO). Wydarzenie jest skierowane do organizacji prowadzących działania na rzecz Warszawy i/lub osób w niej mieszkających, oraz do osób planujących założenie takiej organizacji. Pełna oferta SCWO: warszawa.ngo.pl/scwo. Aktualności: fb/warszawa.ngo.

Poznaj ofertę Stołecznego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych

Projekt „Stołeczne Centrum Wspierania organizacji Pozarządowych” jest współfinansowany ze środków m.st. Warszawy.

Szczegóły wydarzenia

Rodzaj wydarzenia:
Bezpłatne
Początek wydarzenia:
W poniedziałek, 00:00
Zakończenie wydarzenia:
W poniedziałek, 23:59
Miejsce:

E-mail:
Pokaż
Telefon:
Pokaż
Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść zaproszeń.
Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu.