Używasz nowego ngo.pl Widzisz błąd lub chcesz się podzielić z nami swoją opinią? Pisz na adres redakcja@portal.ngo.pl

Warszawa. Szkolenia dla potencjalnych wnioskodawców Programu Kultura

27 listopada 2018, 00:00
27 listopada 2018, 00:00 - 30 listopada 2018, 23:59
Bezpłatne

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, jako Operator Programu Kultura Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2014-2021, zaprasza na cykl jednodniowych szkoleń dla potencjalnych wnioskodawców Programu Kultura.

Zdjęcie
Reklama

Podczas szkoleń omówione zostaną:

 • założenia Programu,
 • zasady aplikowania o środki,
 • metodyka wyliczania dofinansowania w projektach objętych pomocą publiczną operacyjną i inwestycyjną,
 • rozwój widowni w projektach nieinwestycyjnych,
 • kwestie pozyskiwania partnerów z Państw – Darczyńców.

Szkolenia odbędą się w Warszawie w godzinach 10.00 – 16.00.

W dniach 27, 28 listopada 2018 r. zapraszamy instytucje planujące aplikowanie o środki w zakresie działania I Zarządzanie dziedzictwem kulturowym (projekty inwestycyjne).

W dniach 29, 30 listopada 2018 r. zapraszamy instytucje planujące aplikowanie o środki w zakresie działania II Współpraca kulturalna (projekty nieinwestycyjne)

Do udziału w szkoleniach zapraszamy przedstawicieli:

 • instytucji kultury (państwowych oraz współprowadzonych przez ministra właściwego ds. kultury i ochrony dziedzictwa narodowego),
 • Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych oraz archiwów państwowych,
 • szkół i uczelni artystycznych prowadzonych i nadzorowanych przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
 • szkół artystycznych prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego
 • jednostek samorządu terytorialnego oraz samorządowych instytucji kultury,
 • organizacji pozarządowych,
 • kościołów i związków wyznaniowych (tylko działanie I),
 • podmiotów zarządzających obiektami indywidualnie wpisanymi na Listę Pomników Historii Prezydenta RP (tylko działanie I),
 • podmiotów zarządzających obiektami indywidualnie wpisanymi na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO (tylko działanie I)
 • przedsiębiorców ze sfery kultury (tylko działanie II).

W ramach szkolenia zapewniamy bezpłatne materiały szkoleniowe.

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu proszone są o przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie www.mkidn.gov.pl na adres agronek@mkidn.gov.pl

Zgłoszenia są przyjmowane najpóźniej do dnia 14 listopada 2018 r. do godziny 16.00.

OSOBY ZAKWALIFIKOWANE ZOSTANĄ INDYWIDUALNIE POINFORMOWANE O DOKŁADNYM HARMONOGRAMIE I MIEJSCU SZKOLENIA PO ZAKOŃCZENIU REKRUTACJI (INFORMACJA ZOSTANIE PRZEKAZANA DROGĄ MAILOWĄ NA ADRES WSKAZANY W ZGŁOSZENIU).

Szczegółowe informacje nt. szkolenia znajdują się w Regulaminie. Liczba miejsc ograniczona.

Regulamin szkolenia

Formularz zgłoszenia

Szczegóły wydarzenia

Rodzaj wydarzenia:
Bezpłatne
Początek wydarzenia:
27 listopada 2018, 00:00
Zakończenie wydarzenia:
30 listopada 2018, 23:59
Miejsce:

Organizator:
Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść zaproszeń.
Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu.