Używasz nowego ngo.pl Widzisz błąd lub chcesz się podzielić z nami swoją opinią? Pisz na adres redakcja@portal.ngo.pl

Warszawa. Szkolenie "ABC legislacji w samorządzie terytorialnym"

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze
Żurawia 43, 00-680 Warszawa-Śródmieście
za 2 miesiące
21 stycznia 2019, 00:00
Płatne

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze zaprasza na szkolenie "ABC legislacji w samorządzie terytorialnym, czyli co samorządowiec o stanowieniu prawa wiedzieć powinien?". Szkolenie odbędzie się 21 stycznia 2019 r. w Warszawie. Udział w zajęciach jest odpłatny.

Zdjęcie
Reklama

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze zaprasza na szkolenie:

ABC legislacji w samorządzie terytorialnym, czyli co samorządowiec o stanowieniu prawa wiedzieć powinien?

Data: 21 stycznia 2019, 10:00 - 15:00

Miejsce: Warszawa, ul. Żurawia 43

Cena: 409 zł przy zgłoszeniu do 7 stycznia.

Rabat 10 % dla drugiej osoby z tej samej Instytucji.

Cele: Przekazanie podstawowej wiedzy dotyczącej tworzenia prawa i legislacji samorządowej, w tym:

 • Systemu źródeł prawa i roli jaką pełnią w nim akty stanowione przez organy samorządu terytorialnego.
 • Budowy aktu normatywnego, rodzaju przepisów i ich funkcji.
 • Reguł tworzenia, zmiany i uchylania przepisów oraz aktów normatywnych.

Adresaci:

 • Radni wszystkich szczebli samorządu terytorialnego, sołtysi, członkowie organów jednostek pomocniczych gmin, działacze lokalnych grup działania.
 • Pracownicy samorządowych jednostek organizacyjnych, pracownicy urzędów gmin, starostw i urzędów marszałkowskich, nieposiadający doświadczenia w zakresie tworzenia prawa i legislacji.

Prowadzący: Legislator Zajmuje się legislacją o ponad 20 lat. Pracował w Biurze Legislacyjnym Kancelarii Sejmu i Rządowym Centrum Legislacji. Specjalizuje się w prawie samorządowym i legislacji samorządowej. Posiada dwudziestoletnią praktykę w szkoleniach i różnego rodzaju projektach edukacyjnych dla przedstawicieli administracji rządowej i samorządowej. Od 2006 r. prowadzi zajęcia z „Zasad techniki prawodawczej” na Podyplomowym Studium Zagadnień Legislacyjnych Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Publikuje artykuły we „Wspólnocie” i prowadzi stronę www.bloglegislatora.pl Oceny ewaluacyjne prowadzonych przez niego zajęć zawsze mieszczą się w najwyższych przedziałach, a uczestnicy szkoleń podkreślają praktyczny wymiar przekazywanej wiedzy.

Program:

 1. Podstawy działalności prawotwórczej organów samorządu terytorialnego w teorii i praktyce:
  1. Akty normatywne organów samorządu terytorialnego w polskim systemie źródeł prawa – prawo powszechnie i wewnętrznie obowiązujące.
  2. Swoboda prawotwórcza samorządu terytorialnego – jak zmieścić się w jej granicach?
  3. Przykłady i skutki naruszenia zasad prawidłowej legislacji.
 2. Prawidłowa budowa aktu normatywnego:
  1. Elementy tytułu aktu normatywnego – proste reguły, prawie jednolita praktyka.
  2. Nazewnictwo i hierarchia jednostek redakcyjnych aktu normatywnego i ich systematyzacja – podstawa znajomości technik legislacyjnych.
  3. Rodzaje i kolejność przepisów, czyli właściwa materia we właściwym miejscu.

100 minut.

 1. Redagowanie przepisów:
  1. Specyfika i wymogi języka prawnego – zrozumiałość i prostota przekazu ma swoje granice.
  2. Typowe środki techniki prawodawczej (definicje, odesłania, odnośniki) czyli legislacyjne „patenty” na skrócenie treści.
 2. Przepisy o zmianie (nowelizacja) przepisów:
  1. Zasady nowelizowania – uchylanie, dodawanie, nadanie nowej treści, wszystko co potrzeba do prawidłowej nowelizacji.
  2. Techniki nowelizacyjne – zasada minimum działania, maksimum efektu w tekście.

100 minut.

 1. Przepisy przejściowe i dostosowujące:
  1. Wprowadzanie do porządku prawnego nowych norm prawnych - najtrudniejszy element redagowania projektu.
  2. Możliwe sposoby rozstrzygania problemów międzyczasowych, czyli jak zagwarantować wszystkim sprawiedliwe warunki podlegania nowym przepisom?
 2. Wejście w życie i utrata mocy przez akt normatywny:
  1. Wejście w życie aktu, co to oznacza i w którym momencie następuje?
  2. Utrata mocy, czyli jak skutecznie wyłączyć akt normatywny lub pojedynczy przepis z systemu prawa?

100 minut.

Forma przeprowadzenia zajęć i materiały szkoleniowe:

 • Szkolenie prowadzone w oparciu o prezentację Power Point, przy użyciu aktywnych hiperłączy z przykładami do treści omawianej na slajdach.
 • Do większości punktów szkolenia odrębne materiały w postaci schematów i szablonów technik prawodawczych.
 • Materiały szkoleniowe:
  • Prezentacja Power Point w postaci wydruku dla każdego uczestnika oraz w wersji elektronicznej,
  • Schematy budowy aktu normatywnego, szablony schematów, w tym w wersji elektronicznej do dalszego wykorzystania.
  • Materiały źródłowe: wyciągi przepisów, literatura, źródła internetowe.

Szczegóły wydarzenia

Rodzaj wydarzenia:
Płatne
Początek wydarzenia:
21 stycznia 2019, 00:00
Zakończenie wydarzenia:
21 stycznia 2019, 23:59
Miejsce:
Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze
Żurawia 43, 00-680 Warszawa-Śródmieście
E-mail:
Pokaż
Telefon:
Pokaż
Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść zaproszeń.
Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu.