Używasz nowego ngo.pl Widzisz błąd lub chcesz się podzielić z nami swoją opinią? Pisz na adres redakcja@portal.ngo.pl

Nowelizacja ordynacji podatkowej zmiany w podatkach i opłatach lokalnych

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze
Żurawia 43, Warszawa, Polska, Warszawa, ul. Żurawia 43. Lokalizacja 300 metrów od Metra Centrum
za 2 miesiące
7 stycznia 2019, 10:00
Płatne

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze zaprasza na szkolenie "Nowelizacja ordynacji podatkowej zmiany w podatkach i opłatach lokalnych ewidencja księgowa, zabezpieczenie oraz windykacja podatków i opłat w gminie w roku 2019". Szkolenie odbędzie się 7 stycznia 2019 r. w Warszawie. Udział w zajęciach jest odpłatny.

Reklama

Nowelizacja ordynacji podatkowej zmiany w podatkach i opłatach lokalnych ewidencja księgowa, zabezpieczenie oraz windykacja podatków i opłat w gminie w roku 2019

Cena: 409 zł przy zgłoszeniu do 24 grudnia. Rabat 10 % dla drugiej osoby z tej samej Instytucji. **Adresaci: Pracownicy wydziałów finansowych w urzędach JST zajmujący się wymiarem należności oraz prowadzący ewidencję księgową podatków i opłat w urządzeniach księgowych, osoby nadzorujące zagadnienia z tego zakresu.

Cel: Zdobycie wiedzy dotyczącej zmian w Ordynacji podatkowej i podatkach i opłatach lokalnych oraz ich wpływ na zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych podatków i opłat lokalnych oraz sposobu prowadzenia ewidencji poszczególnych operacji z tego zakresu na kontach księgowych. Procedury zabezpieczania i dochodzenia należności podatkowych wynikające z przepisów prawa.

Korzyści: Poznanie możliwości pełniejszego wykorzystania przepisów prawa, w tym regulacji nowych i zmienionych w zakresie prowadzenia rachunkowości podatków i opłat lokalnych oraz ich zabezpieczania i dochodzenia zaległości z tego tytułu.

Prowadzący: **Doświadczony prawnik i wieloletni szkoleniowiec. Pracownik Regionalnej Izby Obrachunkowej. Zastępca Naczelnika Wydziału Kontroli Gospodarki Finansowej. Współpracuje z największymi ośrodkami szkoleniowymi w Polsce. Ekspert w obszarze realiów prawnych, organizacyjnych i wykonawczych z zakresu gospodarki finansowej jednostek sektora finansów publicznych, a szczególnie dochodów, w tym podatkowych, kontroli wewnętrznej i audytu, rachunkowości oraz środków trwałych.

Program:

 1. Przypisy i odpisy
 • Deklaracja podatkowa

 • Decyzje

 • Dochody nieprzypisane

 • Postanowienie o potrąceniu

 • Orzeczenia sądowe

 • Przypis podatku dla banku

 1. Wpłaty i zwroty
 • Kwitariusz przychodowy

 • Wyciąg bankowy

 • Postanowienia dotyczące wpłat

 • Wniosek o zaliczenie nadpłaty

 • Inne dowody wpłaty

 • Umowy przenoszące własność

 • Umorzenie zaległości i odsetek

 • Dokumentowanie przedawnienia

 1. Rozliczanie nadpłat
 • Powstawanie nadpłat

 • Księgowe rozliczanie nadpłat

 1. Konta księgowe rachunkowości podatkowej
 • Konta bilansowe

 • Omówienie aktualnie obowiązujących kont syntetycznych

 • Wybrane operacje bilansowe - przykłady prawidłowych księgowań

100 minut.

 1. Konta pozabilansowe
 • Rozrachunki z osobami trzecimi - konto 990

 • Orzekanie o odpowiedzialności a księgowość podatkowa

 • Śmierć podatnika

 • Rozrachunki z inkasentami - konto 991

 1. Księgi rachunkowe prowadzone przy użyciu komputera
 • Zasady prowadzenia
 1. Zabezpieczenie należności podatkowych
 • Zabezpieczenie

 • Wpis na hipotekę

 • Zastaw skarbowy

100 minut.

 1. Windykacja podatków i opłat lokalnych
 • Upomnienie – zasady i terminy; koszty upomnienia; upomnienie a deklaracja

 • Tytuł wykonawczy - terminy wystawiania; tytuł dotyczący współwłaścicieli

 1. Operacje kasowe organu podatkowego - druki ścisłego zarachowania

 2. Sprawozdawczość budżetowa

 3. Dyskusja, pytania, najczęściej występujące nieprawidłowości

100 minut.

Szczegóły wydarzenia

Rodzaj wydarzenia:
Płatne
Termin rejestracji:
31 grudnia 2018, 00:00
Początek wydarzenia:
7 stycznia 2019, 10:00
Zakończenie wydarzenia:
7 stycznia 2019, 15:00
Miejsce:
Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze
Żurawia 43, Warszawa, Polska
Warszawa, ul. Żurawia 43. Lokalizacja 300 metrów od Metra Centrum
Osoba kontaktowa:
Pokaż
E-mail:
Pokaż
Telefon:
Pokaż
Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść zaproszeń.
Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu.