Używasz nowego ngo.pl Widzisz błąd lub chcesz się podzielić z nami swoją opinią? Pisz na adres redakcja@portal.ngo.pl

Efektywne zarządzanie sobą w czasie, swoją pracą i zadaniami

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze
Żurawia 43, Warszawa, Polska, Lokalizacja 300 metrów od Metra Centrum.
za 2 miesiące
11 stycznia 2019, 10:00
Płatne

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze zaprasza na szkolenie "Komunikacja z pacjentem. Jak radzić sobie z trudnym pacjentem, rozwiązywanie konfliktów i sporów. Asertywność w życiu zawodowym i prywatnym". Szkolenie odbędzie się 22 stycznia 2019 r. w Warszawie. Udział w zajęciach jest odpłatny.

Reklama

Efektywne zarządzanie sobą w czasie, swoją pracą i zadaniami

Cena: 409 zł przy zgłoszeniu do 28 grudnia.

Adresaci: Pracownicy urzędów miast, gmin, PCPR, OPS, świetlic, Caritas, bibliotek, szkół, przedszkoli, kuratorzy sądowi.

Cele (wiedza): Uczestnicy nauczą się:

 • Rozpoznawania powodów nienadążania z wykonywaniem obowiązków.

 • Lepiej organizować swoją pracę i miejsce pracy.

 • Poznają sposoby zarządzania sobą w czasie.

 • Poznają techniki organizacji pracy.

 • Poznają narzędzia ułatwiające pracę i planowanie.

 • Poznają techniki i sposoby efektywnego planowania.

 • Poznają metody zarządzania projektowego.

Cele (umiejętności): Uczestnicy nabędą umiejętność:

 • Radzenia sobie ze stresem związanym z wykonywanymi obowiązkami.

 • Delegowania zadań.

 • Zdiagnozują własny sposób radzenia sobie z organizacją pracy.

 • Pozyskają nowe umiejętności interpersonalne.

Cele (postawy): Uczestnicy nauczą się:

 • Nowego podejścia do pracy.

 • Postawy skierowanej na samorozwój.

 • Motywacji do działania.

 • Pozytywnego podejścia do sytuacji w życiu zawodowym.

 • Godzenia życia prywatnego i zawodowego.

Korzyści:

 • Większa motywacja.

 • Lepsze radzenie sobie w wykonywaniu obowiązków.

 • Lepsza organizacja czasu pracy.

 • Samorozwój.

Prowadzący: Trener, coach, nauczyciel akademicki. Absolwentka pedagogiki na Uniwersytecie Zielonogórskim, V rok psychologii na Uniwersytecie Zielonogórskim. Ukończyła Szkołę Coachingu w Instytucie Rozwoju Biznesu. Jest certyfikowanym coachem „The Practicioner Coach Diploma", akredytowanym przez Noble Manhattan Coaching oraz International Institut of Coaching and Mentoring. Posiada certyfikat Zarządzanie projektami PRINCE2 na poziomie Foundation. Własna działalność - Agnieszka Jerzynek - coaching, szkolenia. Od 2009 r. trener. Jest nauczycielem akademickim w Łużyckiej Wyższej Szkole Humanistycznej w Żarach. Doświadczenie zawodowe zdobywała m.in. w Gazecie Lubuskiej, gdzie kierowała Działem Łączności. Specjalizuje się w szkoleniach z zakresu: pedagogiki i wychowania, komunikacji interpersonalnej, asertywności, motywowania, automotywacji, autoprezentacji, wizażu, etykiety biznesowej i towarzyskiej, radzenia sobie ze stresem, równowagi między pracą a życiem osobistym, rozwiązywania konfliktów, budowania zespołu, treningu interpersonalnego, zarządzania sobą w czasie, wspierania rozwoju, coachingu, wyzwalania kreatywności, negocjacji.

Program:

1. Kontrakt, cele i oczekiwania, integracja.

2. Czas.

 • Ćwiczenie: Niespodzianka.

 • Definicja czasu.

 • Przekonania na temat czasu.

 • Dlaczego często brakuje nam czasu?

 • Autoanaliza - jak wykorzystuję swój czas, w jaki sposób pracuję, odpoczywam.

 • Ćwiczenie: Mój zegar.

3. Cele - po co zarządzać sobą i czasem pracy.

 • Efektywność.

 • Cele.

 • Po co i jak wyznaczać cele: SMART.

 • Wartości.

 • Ćwiczenie: Wybór.

 • Bycie efektywnym - budowanie poczucia własnej wartości, motywacja.

100 minut.

4. Co nam przeszkadza w zarządzaniu sobą w czasie?

 • Przeszkody wewnętrzne - pożeracze czasu.

a. Pożeracze czasu.

b. Prokrastynacja.

c. Sposoby na radzenie sobie z przeszkodami wewnętrznymi.

 • Przeszkody zewnętrzne – dystraktory.

a. Rozpraszacze.

b. Proces uwagi i koncentracji.

c. Sposoby na radzenie sobie z przeszkodami zewnętrznymi.

d. Asertywność.

5. Metody i techniki zarządzania sobą w czasie.

 • Zasada Pareto.

 • Matryca Eisenhowera.

 • Analiza ABC.

 • Metoda ALPEN.

 • Planowanie i delegowanie zadań.

 • Nawyki.

 • Rytm pracy.

 • Zasada „zrób to od razu".

 • Ćwiczenie: Powrót z delegacji.

6. Narzędzia do zarządzania sobą w czasie.

 • Tradycyjne.

 • Elektroniczne.

100 minut.

7. Zarządzanie czasem w projekcie.

8. Godzenie zadań i obowiązków w projekcie i poza nim.

9. Podsumowanie i zakończenie warsztatów.

100 minut.

Szczegóły wydarzenia

Rodzaj wydarzenia:
Płatne
Termin rejestracji:
4 stycznia 2019, 10:00
Początek wydarzenia:
11 stycznia 2019, 10:00
Zakończenie wydarzenia:
11 stycznia 2019, 15:00
Miejsce:
Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze
Żurawia 43, Warszawa, Polska
Lokalizacja 300 metrów od Metra Centrum.
Osoba kontaktowa:
Pokaż
E-mail:
Pokaż
Telefon:
Pokaż
Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść zaproszeń.
Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu.