Używasz nowego ngo.pl Widzisz błąd lub chcesz się podzielić z nami swoją opinią? Pisz na adres redakcja@portal.ngo.pl

Faktury elektroniczne – nowy obowiązek, nowa rachunkowość, nowe rozwiązania

Reklama
Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze zaprasza na szkolenie:
Żurawia 43, Warszawa, Polska, Lokalizacja 300 metrów od Metra Centrum.
za 7 dni
30 stycznia 2019, 10:00
Płatne

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze zaprasza na szkolenie "Faktury elektroniczne – nowy obowiązek, nowa rachunkowość, nowe rozwiązania ". Szkolenie odbędzie się 28 stycznia 2019 r. w Warszawie. Udział w zajęciach jest odpłatny.

Reklama

Faktury elektroniczne – nowy obowiązek, nowa rachunkowość, nowe rozwiązania

Cena: 509 zł przy zgłoszeniu do 16 stycznia.

Rabat 10 % dla drugiej osoby z tej samej Instytucji.

Cele i korzyści: Zapoznanie uczestników z nowymi obowiązkami, jakie wynikają ze zmian w prawie zamówień publicznych. Od stycznia JSFP będą zobowiązane do prowadzenia rozliczeń z zastosowaniem faktur elektronicznych w związku z pewnymi transakcjami. Wynika to z wdrożenia dyrektywy 2014/55/EU z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie fakturowania elektronicznego w zamówieniach publicznych ustawą o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych. Oznacza to, że należy wiedzieć czym jest:

  1. Faktura elektroniczna ustrukturyzowana a faktura elektroniczna.
  2. Zasada ewidencjonowania faktur elektronicznych.
  3. Zasada wystawiania faktur elektronicznych.
  4. Obieg dokumentacji w ramach platformy e-faktura.
  5. Zakup związany z elektronicznymi fakturami ustrukturyzowanymi i pozostałymi fakturami.

Adresaci: Pracownicy odpowiedzialni za stosowanie ustawy o zamówieniach publicznych oraz pracownicy pionów finansowo-księgowych odpowiedzialnych za rozliczanie zakupów w księgach rachunkowych.

Prowadzący: Doradca prawny, specjalista z zakresu finansów publicznych, były inspektor kontroli RIO w Katowicach. Wieloletni trener w zakresie rachunkowości budżetowej wielu firm szkoleniowych. Wykładowca przeprowadził szkolenia m.in. dla następujących podmiotów: Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Urzędy Marszałkowskie, Urzędy Wojewódzkie, Urzędy Miast i Gmin, Starostwa, Wojewódzkie i Powiatowe Urzędy Pracy, Jednostki Systemu Pomocy Społecznej, Placówki Oświatowe, Ośrodki Sportu i Rekreacji, Instytucje Kultury, oraz inne jednostki sektora finansów publicznych.

Program:

100 minut.

100 minut.

100 minut.

Pytania i dyskusja.

Dostosowanie jednostki do wymogów przewidzianych stosowaniem elektronicznej faktury ustrukturyzowanej oraz innych elektronicznych dokumentów ustrukturyzowanych.

Obieg dokumentacji w jednostce po wdrożeniu elektronicznej faktury ustrukturyzowanej oraz innych dokumentów ustrukturyzowanych.

Obowiązek otwarcia konta na platformie do rozliczeń elektronicznej faktury ustrukturyzowanej oraz innych dokumentów ustrukturyzowanych.

Ustrukturyzowany dokument elektroniczny – rodzaje dokumentacji w przykładach – zlecenie zakupu, zamówienie, awizo dostawy i inne.

Obieg elektronicznej faktury ustrukturyzowanej w jednostce.

Zasady odbioru elektronicznej faktury ustrukturyzowanej – e-platforma do odbioru faktur, faktur korygujących.

Elektroniczna faktura ustrukturyzowana a elektroniczna faktura i faktura papierowa w tym składowe elektronicznej faktury ustrukturyzowanej.

Zakres przedmiotowy stosowania ustawy o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych – towary, usługi, roboty budowlane, koncesje.

Szczegóły wydarzenia

Rodzaj wydarzenia:
Płatne
Termin rejestracji:
23 stycznia 2019, 00:00
Początek wydarzenia:
30 stycznia 2019, 10:00
Zakończenie wydarzenia:
30 stycznia 2019, 15:00
Miejsce:
Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze zaprasza na szkolenie:
Żurawia 43, Warszawa, Polska
Lokalizacja 300 metrów od Metra Centrum.
Osoba kontaktowa:
Pokaż
E-mail:
Pokaż
Telefon:
Pokaż
Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść zaproszeń.
Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu.