Używasz nowego ngo.pl Widzisz błąd lub chcesz się podzielić z nami swoją opinią? Pisz na adres redakcja@portal.ngo.pl

ŁÓDŹ. Status przewodniczącego rady (sejmiku) w praktyce funkcjonowania samorządu terytorialnego

Reklama
FRDL Centrum Szkoleniowe w Łodzi, ul. Rewolucji 1905 roku nr 9, II PIĘTRO (DOMOFON NR 36)
za 25 dni
10 stycznia 2019, 10:00
Płatne

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej w Łodzi Regionalne Centrum Szkoleniowe zaprasza na szkolenie pt. : „Status przewodniczącego rady (sejmiku) w praktyce funkcjonowania samorządu terytorialnego w kadencji 2018-2023”. Szkolenie odbędzie się 10 stycznia 2018 roku w Łodzi. Udział w zajęciach jest odpłatny.

Reklama

Cena szkolenia do 31.12 wynosi 379 PLN
Po 31.12 cena szkolenia wynosi 419 PLN

Cele i korzyści ze szkolenia:
Omówienie przepisów dotyczących początku nowej kadencji, ze szczególnym uwzględnieniem uprawnień i obowiązków przewodniczącego rady, radnych oraz biur rady. W szczególności omówione zostaną zmiany w organizacji rady w związku z nową ustawą z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych.

Program szkolenia:

 1. Podstawy działania samorządu terytorialnego (gminy, powiatu i województwa).
 2. Mandat radnego i jego cechy:
  a) objęcie mandatu,
  b) cechy mandatu,
  c) wygaśnięcie mandatu.
 3. Rada gminy (powiatu) jako organ stanowiący i jej zadania.
 4. Rada gminy (powiatu) jako organ kontrolny i jej zadania w tym zakresie.
 5. Wybór przewodniczący rady (sejmiku) i jego odwołanie oraz rezygnacja.
 6. Zadania i obowiązki przewodniczącego:
  a) organizowanie pracy rady,
  b) prowadzenie obrad,
  c) analiza oświadczeń majątkowych,
  d) udział przewodniczącego w procedurze interpelacji i zapytań,
  e) inne zadania przewodniczącego.
 7. Zastępcy przewodniczącego:
  a) ustawowy zakres obowiązków,
  b) powierzanie zadań wiceprzewodniczącemu przez przewodniczącego.
 8. Nowe uprawnienie przewodniczącego rady – wydawanie poleceń pracownikom urzędu.
 9. Sesja rady, jej organizacja i przebieg.

Szczegóły wydarzenia

Rodzaj wydarzenia:
Płatne
Początek wydarzenia:
10 stycznia 2019, 10:00
Zakończenie wydarzenia:
10 stycznia 2019, 15:00
Miejsce:
FRDL Centrum Szkoleniowe w Łodzi, ul. Rewolucji 1905 roku nr 9, II PIĘTRO (DOMOFON NR 36)
E-mail:
Pokaż
Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść zaproszeń.
Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu.