Używasz nowego ngo.pl Widzisz błąd lub chcesz się podzielić z nami swoją opinią? Pisz na adres redakcja@portal.ngo.pl

Nowe zasady funkcjonowania i uprawnienia związków zawodowych z uwzględnieniem zmian od 2019 r

Reklama
Lublin, Polska
za 24 dni
10 stycznia 2019, 00:00
Płatne

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej - Regionalny Ośrodek w Lublinie zaprasza na szkolenie "Nowe zasady funkcjonowania i uprawnienia związków zawodowych z uwzględnieniem zmian od 2019 r. Praktyczne aspekty prowadzenia negocjacji przez pracodawcę ze związkami zawodowymi". Szkolenie odbędzie się 10 stycznia 2019 r. w Lublinie. Udział w zajęciach jest odpłatny.

Reklama

CELE: Zapoznanie uczestników z aktualnymi rozwiązaniami prawnymi i interpretacjami w zakresie stosowania prawa związkowego m.in. wprowadzonych ustawą z 5 lipca o zmianie ustawy o związkach zawodowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r poz.1608) oraz praktycznymi aspektami prowadzenia negocjacji ze związkami zawodowymi.

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW:

Przygotowanie pracodawcy i służb personalnych do operacyjnego współdziałania ze związkami zawodowymi (ewentualnie ze społeczną inspekcją pracy), poznanie rzeczywistych uprawnień związków zawodowych i sposobów reagowania na nadużycie prawa podmiotowego.

Uniknięcie błędów i kosztów w związku z niewłaściwym stosowaniem przepisów prawa pracy w praktyce (interpretacje własne, orzecznictwo + studium przypadków.

Zapoznanie z interpretacjami organów nadzorujących przestrzeganie prawa pracy – sądy powszechne, PIP.

Poznanie praktycznych aspektów prowadzenia negocjacji ze związkami zawodowymi.

Wymiana doświadczeń w zakresie stosowania prawa pracy u różnych pracodawców.

Możliwość konsultacji problematyki prawa pracy z trenerem w razie zaistnienia takiej potrzeby w przyszłości.

ADRESACI: Pracodawcy, pracownicy działów kadr i płac, sekretarze, przedstawiciele służb publicznych, urzędów, placówek oświatowych, instytucji kultury, służby zdrowia oraz sektora przedsiębiorstw.

PROWADZĄCY: Prawnik, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego i studiów podyplomowych w zakresie Prawa pracy na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ekspert w zakresie indywidualnego i zbiorowego Prawa pracy (w tym prawa pracy w służbach publicznych), Prawa związkowego i Prawa o wykroczeniach. W latach 1994-2007 zawodowo związany z Państwową Inspekcją Pracy (nadinspektor pracy w Sekcji Informacji i Promocji Okręgowego Inspektoratu Pracy w Gdańsku). Doświadczony wykładowca i organizator szkoleń dotyczących ochrony pracy, a także prelegent w projektach realizowanych przez inne instytucje. Stały współpracownik Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej. Wykładowca na studiach podyplomowych m.in. Politechnika Gdańska.

PROGRAM:

Zmiany w prawie dotyczące związków zawodowych wprowadzone ustawą z 5 lipca o zmianie ustawy o związkach zawodowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r poz.1608).

Powstanie związku zawodowego lub rozszerzenie zasięgu działania organizacji międzyzakładowej.

Szczególna ochrona działaczy związkowych przed zmianą lub rozwiązaniem stosunku pracy.

Reprezentowanie pracowników związku zawodowego w indywidualnych sprawach ze stosunku pracy.

Reprezentowanie pracowników w interesach zbiorowych w zakresie stosunku pracy.

Obowiązki pracodawcy w zakresie funkcjonowania organizacji związkowej.

Zasady prowadzenia sporu zbiorowego.

Przekształcenia własnościowe - łączenie i podział pracodawcy.

Zasady oraz dobre praktyki prowadzenia negocjacji pomiędzy pracodawcą i związkami zawodowymi.

Cena: 299 zł przy zgłoszeniu do 27 grudnia 2018. Cena po 27 grudnia to 359 zł

RABAT 10% dla drugiej i następnej osoby z tej samej Instytucji

Szczegóły wydarzenia

Rodzaj wydarzenia:
Płatne
Początek wydarzenia:
10 stycznia 2019, 00:00
Zakończenie wydarzenia:
10 stycznia 2019, 23:59
Miejsce:
Lublin, Polska
Organizator:
Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej - Regionalny Ośrodek w Lublinie 1go Maja 13/4, 20-410 Lublin
E-mail:
Pokaż
Telefon:
Pokaż
Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść zaproszeń.
Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu.