Używasz nowego ngo.pl Widzisz błąd lub chcesz się podzielić z nami swoją opinią? Pisz na adres redakcja@portal.ngo.pl
Reklama
Hotel Boss ul. Tatrzańska 11, 93-115 Łódź
Łódź, Polska
8 stycznia 2019, 09:00
8 stycznia 2019, 09:00 - 30 stycznia 2019, 18:00
Bezpłatne

Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta i Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia zaprasza na szkolenie w zakresie stosowania w pracy metody streetworkingu i przeznaczony jest dla kluczowych pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej. Termin szkolenia w Łodzi: 8-9.01.2019 i 29-30.10.2019. Miejsce szkolenia: Hotel Boss ul. Tatrzańska 11, 93-115 Łódź.

Zdjęcie
Reklama

SZKOLENIE JEST BEZPŁATNE

Głównym celem szkolenia jest podniesienie kompetencji i wiedzy pracowników socjalnych - pomocy społecznej - zdobycie przez nich umiejętności w zakresie stosowania w pracy metody streetworkingu.

Streetworking jest formą pracy socjalnej, która powinna być prowadzona przez odpowiednio przygotowanych i przeszkolonych pracowników. Stanowi pierwszy element kompleksowego systemu pomocy osobom bezdomnym i daje największe szanse na integrację społeczną i zawodową. Wykorzystanie przez kluczowych pracowników instytucji pomocy integracji społecznej tej metody w pracy z bezdomnymi pozwoli na zwiększenie działań pomocowych dzięki dotarciu do osób wcześniej nie objętych wsparciem pozostających w bezdomności ulicznej.

Szkolenie składa się z 4 dni szkoleniowych w systemie zjazdowym 2x w miesiącu po 2 dni

Łączna liczba godzin dydaktycznych przeznaczonych na realizację 4-dniowego szkolenia wynosi 36 godzin.

Szkolenie oprócz podstaw teoretycznych posiada komponent praktyczny wyjścia w teren gdzie uczestnicy będą mogli zweryfikować zdobytą wiedzę

Zagadnienia na szkoleniu to:

1. Bezdomność i wykluczenie społeczne

2. System pomocy osobom bezdomnym

3. Metodyka pracy metodą streetworkingu

4. Komunikacja w pracy streetworkera

5. Współpraca ze służbami i innymi podmiotami

6. Zachowania bezpieczne

7. Praktyczne aspekty pracy metodą streetworking (w terenie)

8. Podstawy etyczne

Szkolenia będą odbywać się w systemie zjazdowym 2 x w miesiącu po dwa dni.

Osoby spoza miejsca szkolenia (od 50 km) będą zapewniony nocleg i zwrócone koszty dojazdu podróży komunikacją publiczną w wysokości do 40 zł- cena z jeden przejazd (więcej patrz regulamin)

Szkolenie prowadzą specjaliści z zakresu pracy z osobami bezdomnymi, a uczestnicy szkolenia po pozytywnym zaliczeniu testu końcowego otrzymują certyfikaty.

Aby zgłosić chęć uczestnictwa w szkoleniu Państwa Pracownika należy uzupełnić formularz rekrutacyjny: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSccbRP5Uporz_Kyuqxm3d2t3EB8meFyGFYoaleAao1RSwSCZQ/viewform Regulamin rekrutacji uczestników: http://www.bratalbert.org/files/brat_albert/pdf/AS%20regulamin%20rekrutacji.

Aneks nr 1: http://www.bratalbert.org/files/brat_albert/ogloszenia/przetargi/akademia%20streetworkingu/AS%20Regulamin%20rekrutacji%20z%20aneksem%20nr1.pdf

Liczba miejsc ograniczona ! Serdecznie Zapraszamy.

Na zgłoszenia czekamy do 21 grudnia, Osoby, które zakwalifikują się na szkolenie proszone będą o przesłanie zeskanowanego zgłoszenia z podpisem do 28 grudnia.

Więcej informacji : Tomasz Zgliński tel; 500 343 466 e-mail; tomasz.zglinski@outlook.com, szkoleniapfwb@gmaiil.com

Szczegóły wydarzenia

Rodzaj wydarzenia:
Bezpłatne
Termin rejestracji:
21 grudnia 2018, 23:59
Początek wydarzenia:
8 stycznia 2019, 09:00
Zakończenie wydarzenia:
30 stycznia 2019, 18:00
Miejsce:
Hotel Boss ul. Tatrzańska 11, 93-115 Łódź
Łódź, Polska
Organizator:
Pomorskie Forum na rzczecz Wychodzenia z Bezdomności i Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata ALberta
E-mail:
Pokaż
Telefon:
Pokaż
Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść zaproszeń.
Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu.