Używasz nowego ngo.pl Widzisz błąd lub chcesz się podzielić z nami swoją opinią? Pisz na adres redakcja@portal.ngo.pl

Szkolenie "System SL2014 - rozliczanie i realizacja projektów UE 2014-2020"

Reklama
Hotel Ambasador Premium****
Jana Kilińskiego 145, Łódź, Polska
za miesiąc
24 stycznia 2019, 09:00
Płatne

SL2014 jest nowym systemem informatycznym służącym rozliczaniu projektów miękkich i twardych dofinansowanych z funduszy europejskich (wszystkie programy krajowe i regionalne). Zastąpił on tzw. Generatory Wniosków o Płatność. Jest to jedyne, najważniejsze narzędzie i dzięki jego sprawnej obsłudze projekt dofinansowany ze środków UE może być dobrze rozliczony i prowadzony bez ryzyka zwrotu dofinansowania i nałożenia korekt finansowych na podmiot.

Zdjęcie
Reklama

W efekcie udziału w szkoleniu uczestnicy i uczestniczki będą wiedzieć:

 • jak się sprawnie poruszać w systemie SL2014?

 • kto jest upoważniony do pracy w systemie i jakie ma uprawnienia?

 • do czego służą poszczególne zakładki w systemie SL2014?

 • jak prowadzić korespondencję z opiekunem projektu, aby system był naszym sprzymierzeńcem?

 • jakie są zmiany w zasadach kwalifikowalności wydatków, co pozwoli uniknąć korekt?

 • jakie są zasady rozliczania projektów z wykorzystaniem systemu SL2014?

 • jakie są nowe zasady składania wniosków o płatność w systemie SL2014?

 • jak wnioskować o zaliczkę, a jak o refundację?

 • jak przygotowywać, gromadzić, opisywać, przechowywać dokumenty w systemie?

 • co to jest nowy harmonogram płatności, baza personelu, baza zamówień?

 • co to jest projekt partnerski, co wypełnia Partner Wiodący, co wypełniają Partnerzy

 • ciekawostka: co widzi i jak wygląda SL2014 z perspektywy opiekuna projektu

PROGRAM SZKOLENIA (8h)

Rejestracja

I Zagadnienia wstępne

 • Uprawnienia poszczególnych użytkowników SL2014, upoważnienia

 • Logowanie do systemu, przeglądarka internetowa, wtyczki, rozszerzenia, RAR/ZIP

 • Platforma ePUAP

 • Praca w systemie SL2014 krok po kroku

 • Identyfikacja wniosku w systemie

II Wnioski o płatność w SL2014 - warsztat praktyczny

 • Obsługa modułów wniosków o płatność (sprawdzanie poprawności, złożenie wniosku, weryfikacja podpisu wniosku, zapis wniosku, wydruk wniosku, edycja wniosku, usunięcie wniosku, ponowne złożenie wniosku, potwierdzenie dostarczenia wniosku)

 • Obsługa modułu częściowego wniosku o płatność

 • Procedura wycofania wniosku

 • Weryfikacja Wniosku o Płatność przez opiekuna

 • Pogłębiona weryfikacja dokumentów w ramach składanych przez beneficjentów wniosków o płatność

 • Korekta/y wniosku o płatność

 • Rozliczanie projektu partnerskiego, obowiązki Lidera i Partnerów

III Inne funkcje SL2014 - warsztat praktyczny

 • Korespondencja i kontakt z opiekunem projektu

 • Tworzenie i przesłanie harmonogramu płatności

 • Monitorowanie uczestników projektu

 • Zamówienia publiczne - analiza wytycznych i podstaw PZP

 • Zamówienia publiczne - wprowadzanie informacji o rozstrzygnięciu postepowania przetargowego i zawarciu umowy z wykonawcą

 • Obsługa modułu baza personelu

 • Monitorowanie postępu realizacji projektu

 • Zakładka Dokumenty

 • Ciekawostka: system Sl2014 z perspektywy opiekuna projektu

IV Najczęściej popełniane błędy przez Beneficjentów

- Ćwiczenie umiejętności, testowanie wiedzy poznanej na szkoleniu

 • Rozwiązywanie problemów w pracy z narzędziem

 • Indywidualna praca trenera z zainteresowanymi uczestnikami/czkami

 • Sesja pytań i odpowiedzi

Dyskusja i konsultacje z trenerem

Szkolenie przeprowadzi mgr Mirosław Ciołek, doktorant na Wydziale Politologii UMCS w Lublinie. Trener i ekspert funduszy europejskich z 9-letnim stażem. Na co dzień realizujący na uczelni wyższej jeden z największych projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej o wartości 22 mln. zł., a także pracownik Oddziału Oceny Projektów w jednej z instytucji wdrażających środki europejskie.

Cena szkolenia zawiera:

 • profesjonalnie przeprowadzone szkolenie,
 • zestaw gadżetów (notatnik, długopis),
 • imienny dyplom ukończenia szkolenia,
 • drukowane materiały szkoleniowe
 • przerwę kawową,
 • możliwość kontaktu z prowadzącym również po zakończeniu szkolenia.

Posiadamy akredytację WUP w Lublinie, wpis w Rejestrze Instytucji Szkoleniowych o nr 2.06/00004/2018. Współpracujemy z Urzędami Pracy w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

Kontakt:

szkolenia@inkubatorprogress.pl

661 884 278

Szczegóły wydarzenia

Rodzaj wydarzenia:
Płatne
Początek wydarzenia:
24 stycznia 2019, 09:00
Zakończenie wydarzenia:
24 stycznia 2019, 15:30
Miejsce:
Hotel Ambasador Premium****
Jana Kilińskiego 145, Łódź, Polska
Osoba kontaktowa:
Pokaż
E-mail:
Pokaż
Telefon:
Pokaż
Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść zaproszeń.
Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu.