Używasz nowego ngo.pl Widzisz błąd lub chcesz się podzielić z nami swoją opinią? Pisz na adres redakcja@portal.ngo.pl

Karta Dużej Rodziny – bieżące problemy i praktyczne rozwiązania

Reklama
Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze
Żurawia 43, Warszawa, Polska, Warszawa, ul. Żurawia 43. Lokalizacja 300 metrów od Metra Centrum.
za 16 dni
5 lutego 2019, 10:00
Płatne

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze zaprasza na szkolenie "Karta Dużej Rodziny – bieżące problemy i praktyczne rozwiązania". Szkolenie odbędzie się 4 lutego 2019 r. w Warszawie. Udział w zajęciach jest odpłatny.

Reklama

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze zaprasza na szkolenie:

Karta Dużej Rodziny – bieżące problemy i praktyczne rozwiązania

Cena: 409 zł przy zgłoszeniu do 22 stycznia.

Rabat 10 % dla drugiej osoby z tej samej Instytucji.

Adresaci: Pracownicy Miejskich i Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej, Urzędów Miast, Urzędów Gmin zajmujący się wydawaniem Kart Dużej Rodziny.

Cele i korzyści:

 • Podniesienie wiedzy uczestników z zakresu Karty Dużej Rodziny w świetle obowiązujących przepisów.

 • Uzupełnienie wiedzy nt. prowadzenia postępowań w sprawie wydawania lub odmowy wydania
  oraz unieważniania Karty Dużej Rodziny.

 • Doskonalenie praktycznej umiejętności wdrożenia i stosowania obowiązujących przepisów w tym zakresie.

 • Wyjaśnienie wątpliwości w zakresie możliwości przyznania Karty Dużej Rodziny na podstawie praktycznych przykładów m.in. osobom przebywającym za granicą w związku z pobieraniem nauki lub zatrudnieniem; członkom rodziny wspólnie niezamieszkującym w danej gminie; rodzicowi/ rodzicom, którzy mieli na utrzymaniu co najmniej troje dzieci; dzieciom z rodzin wielodzietnych, które nie były posiadaczami KDR przed 1.01.2019 r., osobom i dzieciom ze związków nieformalnych.

Prowadzący: Socjolog o wieloletnim doświadczeniu zawodowym w pomocy społecznej i administracji publicznej, ekspert w obszarze integracji społecznej, zatrudnienia, autor i koordynator projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych, wieloletni nauczyciel Kolegium Pracowników Służb Społecznych. Autor publikacji z zakresu pomocy społecznej i zabezpieczenia społecznego. Trener i współautor kursów kwalifikacyjnych dla kadr pomocy społecznej.

Program:

 1. Osoby uprawnione do KDR.

a. Pojęcie rodziny wielodzietnej.

b. Definicja członka rodziny wielodzietnej.

c. Rozszerzenie kręgu osób uprawnionych do KDR od 01.01.2019 r.

d. Zmiany statusu i liczby członków rodziny a prawo do KDR.

 1. Warunki niezbędne do przyznania KDR.

 2. Przesłanki negatywne do odmowy wydania KDR.

 3. Postępowanie w sprawie przyznania Karty Dużej Rodziny. Od przyjęcia wniosku o KDR do jej wydania.

a. Upoważnienie do realizacji zadań z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

b. Ustalanie uprawnień, w tym na dzieci uczące się i dzieci w pieczy zastępczej, dzieci z „rodzin patchworkowych”.

c. Utrzymywanie dziecka jako przesłanka ubiegania się rodzica o Kartę Dużej Rodziny.

d. Spełnianie warunków uprawniających do przyznania Karty.

e. Zmiana okoliczności podczas ubiegania się o KDR a prawo do jej otrzymania.

f. Wydawanie karty jako czynność materialno-techniczna.

100 minut.

 1. Wymagane a gromadzone w sprawie dokumenty.

 2. Samodzielne ustalanie lub weryfikacja przez organ przesłanek do KDR.

 3. Karta tradycyjna i karta elektroniczna.

a. Formy karty.

b. Wnioskowanie o kartę – sposoby składania wniosku, postępowania informatyczne.

c. Wymogi przy wydawaniu elektronicznej KDR.

d. Wymogi w zakresie składania wniosku oraz treść wniosku.

e. Korekta w zakresie wymaganych załączników.

 1. Wydanie nowej Karty Dużej Rodziny a wydanie duplikatu.

a. Wydawanie kart na czas określony i nieokreślony.

b. Zmiana w zakresie terminu ważności Karty.

100 minut.

 1. Unieważnienie Karty Dużej Rodziny.

a. Utrata uprawnień wynikających z karty.

b. Wystąpienie okoliczności konieczności zwrotu i unieważnienia karty.

 1. Decyzje administracyjne w sprawie Karty Dużej Rodziny.

 2. Wysokość pobieranych opłat za wydanie Karty Dużej Rodziny lub jej duplikatu oraz należności za obsługę KDR.

 3. Aspekty ochrony danych osobowych przy obsłudze zadań związanych z KDR.

100 minut.

Szczegóły wydarzenia

Rodzaj wydarzenia:
Płatne
Początek wydarzenia:
5 lutego 2019, 10:00
Zakończenie wydarzenia:
5 lutego 2019, 15:00
Miejsce:
Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze
Żurawia 43, Warszawa, Polska
Warszawa, ul. Żurawia 43. Lokalizacja 300 metrów od Metra Centrum.
Osoba kontaktowa:
Pokaż
E-mail:
Pokaż
Telefon:
Pokaż
Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść zaproszeń.
Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu.