Używasz nowego ngo.pl Widzisz błąd lub chcesz się podzielić z nami swoją opinią? Pisz na adres redakcja@portal.ngo.pl
Reklama
Cała Polska
za 19 dni
8 lutego 2019, 10:00
Płatne

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej w Łodzi zaprasza na szkolenie pt. : „Inwentaryzacja w JST 2019” . Szkolenie odbędzie się 8 lutego 2019 roku w Łodzi. Szkolenie jest odpłatne.

Reklama

Cele szkolenia:
Poszerzenie wiedzy uczestników z aktualnymi wymogami prawa dotyczącymi inwentaryzacji (terminy, metody, częstotliwość, dokumentacja), oraz czynności niezbędnych w celu prawidłowego przygotowania, przeprowadzenia i rozliczenia inwentaryzacji, w celu poprawnego zamknięcia roku budżetowego 2018. Omówione będzie znaczenie terenu strzeżonego oraz odpowiedniego dokumentowania poszczególnych etapów i zdarzeń, ujmowania wyników inwentaryzacji w księgach rachunkowych oraz postępowania w nietypowych sytuacjach problemowych.

Cena szkolenia do 29.01 wynosi 409 PLN
Po 29.01 cena szkolenia wynosi 459 PLN

Program szkolenia:

 1. Podstawy prawne.
 2. Istota, cel i zakres inwentaryzacji.
 3. Metody przeprowadzania inwentaryzacji:
  • Spis z natury;
  • Uzgadnianie sald;
  • Weryfikacja sald.
 4. Terminy i częstotliwość przeprowadzania inwentaryzacji.
 5. Teren strzeżony.
 6. Rodzaje inwentaryzacji - pełna, ciągła, kontrolna, okresowa, zdawczo-odbiorcza.
 7. Wymóg porównania zasobów nieruchomości.
 8. Organizacja inwentaryzacji – obowiązkowe czynności, jakie należy wykonać przed, w trakcie oraz po inwentaryzacji, w tym:
  • wydanie zarządzenie o przeprowadzeniu inwentaryzacji,
  • przykładowy harmonogram prac przed, w trakcie jak i po inwentaryzacji;
  • szkolenie członków komisji i zespołów spisowych;
  • zadania przewodniczącego komisji;
  • zadania komisji inwentaryzacyjnej;
  • zadania zespołu spisowego;
  • znakowanie składników majątkowych.
 9. Dokumentacja inwentaryzacyjna.
 10. Inwentaryzacja kasy.
 11. Inwentaryzacja wartości niematerialnych i prawnych.
 12. Inwentaryzacja druków ścisłego zarachowania.
 13. Inwentaryzacja zbiorów bibliotecznych;
 14. Ujmowanie różnic inwentaryzacyjnych w księgach rachunkowych oraz zasady dokonywania kompensat.
 15. Najczęściej popełniane błędy przy przeprowadzaniu inwentaryzacji.
 16. Odpowiedzialność za zaniechanie przeprowadzenia lub rozliczenia inwentaryzacji albo przeprowadzenie lub rozliczenie inwentaryzacji w sposób niezgodny z aktualnie obowiązującymi przepisami, w tym odpowiedzialność kierownika jednostki, głównego księgowego oraz pracowników merytorycznych.
 17. Dyskusja.

Szczegóły wydarzenia

Rodzaj wydarzenia:
Płatne
Początek wydarzenia:
8 lutego 2019, 10:00
Zakończenie wydarzenia:
8 lutego 2019, 15:00
Miejsce:
FRDL Centrum Szkoleniowe w Łodzi, ul. Rewolucji 1905 roku nr 9, II PIĘTRO (DOMOFON NR 36)
Organizator:
Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Szkoleniowe w Łodzi
Osoba kontaktowa:
Pokaż
E-mail:
Pokaż
Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść zaproszeń.
Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu.