Używasz nowego ngo.pl Widzisz błąd lub chcesz się podzielić z nami swoją opinią? Pisz na adres redakcja@portal.ngo.pl

ŁÓDŹ. SZKOLENIE. Działalność uchwałodawcza rady gminy

Reklama
Cała Polska
za 22 dni
11 lutego 2019, 10:00
Płatne

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej w Łodzi zaprasza na szkolenie pt. : „Działalność uchwałodawcza rady gminy – procedury tworzenia prawa miejscowego z elementami zasad techniki prawodawczej” . Szkolenie odbędzie się 8 lutego 2019 roku w Łodzi. Szkolenie jest odpłatne.

Reklama

Cele i korzyści ze szkolenia:
Poszerzenie i pogłębienie wiedzy oraz umiejętności w dziedzinie poprawnego redagowania aktów normatywnych, uwzględniającego zasady poprawnej legislacji.

Cena szkolenia do 30.01 wynosi 409 PLN
Po 30.01 cena szkolenia wynosi 459 PLN

Program szkolenia:

 1. Legislacja lokalna – wprowadzenie do zajęć:
  a. Zakres działalności prawotwórczej organów samorządu terytorialnego.
  b. Prawo miejscowe i jego miejsce w porządku prawnym.
  c. Rodzaje aktów prawa miejscowego i podstawy ich stanowienia.
 2. Proceduralne aspekty działalności prawotwórczej w jednostkach samorządu terytorialnego:
  a. Źródła regulacji normujących procedurę uchwałodawczą w JST ze szczególnym uwzględnieniem regulacji statutowych.
  b. Procedura uchwałodawcza w działalności organów stanowiących:
 • Inicjatywa uchwałodawcza i przygotowanie projektu uchwały.
 • Procedura sesyjna.
 • Ogłoszenie uchwały.
 • Wejście w życie uchwały.
  c. Problematyka współdziałania w działalności prawotwórczej:
 • Formy współdziałania (opiniowanie, uzgadnianie, zatwierdzanie).
 • Proceduralne i materialne aspekty współdziałania.
  d. Znaczenie regulacji dotyczących trybu podejmowania uchwał dla oceny ich legalności.
 1. Wpływ zmiany (uchylenia) podstawy prawnej aktu normatywnego stanowionego przez organ jednostki samorządu terytorialnego na jego ważność (obowiązywanie).
 2. Wybrane zagadnienia z zakresu zasad techniki prawodawczej:
  a. Pojęcie, rodzaje i źródła zasad tworzenia aktów normatywnych.
  b. Struktura aktu normatywnego i jego elementy (część nagłówkowa i jej struktura, jednostki redakcyjne – rodzaje i funkcje).
  c. Rodzaje i układ przepisów w aktach normatywnych (rodzaje i układ (kolejność) przepisów w aktach normatywnych, oznaczanie i systematyzacja przepisów w aktach normatywnych).
  d. Zmiana (nowelizacja) aktów normatywnych.
  e. Tekst jednolity aktu normatywnego.
  f. Konsekwencje naruszeń zasad tworzenia prawa dla oceny legalności aktu normatywnego.

Szczegóły wydarzenia

Rodzaj wydarzenia:
Płatne
Początek wydarzenia:
11 lutego 2019, 10:00
Zakończenie wydarzenia:
11 lutego 2019, 15:00
Miejsce:
FRDL Centrum Szkoleniowe w Łodzi, ul. Rewolucji 1905 roku nr 9, II PIĘTRO (DOMOFON NR 36)
Organizator:
Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Szkoleniowe w Łodzi
Osoba kontaktowa:
Pokaż
E-mail:
Pokaż
Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść zaproszeń.
Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu.