Używasz nowego ngo.pl Widzisz błąd lub chcesz się podzielić z nami swoją opinią? Pisz na adres redakcja@portal.ngo.pl

ŁÓDŹ. SZKOLENIE. Ewidencja księgowa oraz sprawozdawczość dochodów

Reklama
Cała Polska
za 24 dni
13 lutego 2019, 10:00
Płatne

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej w Łodzi zaprasza na szkolenie pt. : „Ewidencja księgowa oraz sprawozdawczość dochodów, wydatków i rozliczeń podatku VAT po centralizacji z uwzględnieniem podzielonej płatności” . Szkolenie odbędzie się 13 lutego 2019 roku w Łodzi. Szkolenie jest odpłatne.

Reklama

Cele i korzyści ze szkolenia:
Omówienie zagadnień z zakresu ewidencji księgowej dochodów i wydatków z uwzględnieniem centralizacji VAT oraz aktualnych zmian.

Cena szkolenia do 01.01 wynosi 409 PLN
Po 01.01 cena szkolenia wynosi 459 PLN

Program szkolenia:
I. Mechanizm podzielonej płatności a rachunkowość i sprawozdawczość budżetowa oraz polityka rachunkowości.

 1. Organizacja rachunkowości jednostek w związku z centralizacją rozliczeń VAT i obowiązującymi od 1 lipca 2018 r. zmianami w VAT (metoda podzielonej płatności). Wewnętrzne procedury i polityka rachunkowości, zmiany polityki od 2018 roku w związku z nowym rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Funkcjonowanie rachunku podzielonej płatności – zasady otwarcia i prowadzenia rachunków VAT, prawidłowa organizacja obiegu środków, dokonywania zleceń (wydatków) w ramach metody podzielonej płatności, uznania i obciążenia rachunku VAT.
 3. Dokonywanie zapłat za towary/usługi w ramach podzielonej płatności, a wartość VAT naliczonego podlegającego odliczeniu.
 4. Ewidencja zdarzeń dotyczących podzielonej płatności:
 • Podzielona płatność na rachunkach bankowych jednostek (konta 130, 131, 132 i 139).
 • Podzielona płatność na rachunku budżetu (konto 133).
 1. Ewidencja należności z tytułu dochodów budżetowych opodatkowanych podatkiem od towarów i usług - ewidencja przypisów należności, przychodów i VAT należnego.
 2. Ewidencja wpływu należności w mechanizmie podzielonej płatności.
 3. Ewidencja VAT naliczonego podlegającego odliczeniu na koncie 225 oraz prawidłowa wycena kosztów i aktywów.
 4. Ewidencja wydatków dokonanych w ramach podzielonej płatności.
 5. Ewidencja VAT naliczonego i należnego od działalności realizowanej w ramach wydzielonego rachunku dochodów, z uwzględnieniem podzielonej płatności.
 6. Warianty rozliczeń dochodów i wydatków budżetowych w związku z rozliczeniami VAT (netto - brutto).
 7. Ewidencja rozliczeń dotyczących centralizacji VAT - wariant w ewidencji budżetu i wariant w ewidencji jednostki, ewidencja środków przekazywanych pomiędzy rachunkami VAT.
 8. Rozliczenia VAT jednostek samorządu terytorialnego z samorządowym zakładem budżetowym.
 9. Przykłady księgowań, gdy VAT należny jest wyższy od naliczonego, gdy VAT naliczony jest wyższy od należnego, gdy z podległych jednostek przekazywany jest cały VAT należny lub nadwyżka VAT należnego nad naliczonym.
 10. Przykłady księgowań w zależności od okoliczności uregulowania należności z tytułu dochodów budżetowych, a moment obowiązku podatkowego (zapłata VAT należnego mimo braku wpłaty).
 11. Sprawozdawczość Rb-27S, Rb-28S, Rb-N w związku z rozliczeniami podatku od towarów i usług w tym w ramach mechanizmu podzielonej płatności - ujmowanie należności, dochodów wykonanych, zaangażowania, wydatków wykonanych, należności w Rb-N.
  II. Ewidencja dochodów i wydatków w jednostkach budżetowych i urzędach – wybrane problemy i występujące nieprawidłowości.
 12. Kompleksowe omówienie ewidencji zadań zleconych w księgach rachunkowych jednostek i księgach budżetu, w zależności od miejsca wpływu środków – wspólnych czy odrębne rachunki bankowe, ujmowanie w sprawozdaniach Rb-27ZZ, Rb-27S, Rb-N i Rb-ZN (fundusz alimentacyjny, specjalistyczne usługi opiekuńcze, karta dużej rodziny, dochody z majątku Skarbu Państwa, opłata za udostępnienie danych adresowych).
 13. Ewidencja i rozliczanie nienależnie pobranych świadczeń (np. 500+) w jednostkach pomocy społecznej, ewidencja odsetek od tych należności, ewidencja dokonanych potrąceń.
 14. Ewidencja wypłacanych świadczeń.
 15. Praktyczne problemy funkcjonowania konta 130 „Rachunek bieżący jednostki” po zmianach obowiązujących od 1 stycznia 2018 r.
 16. Pytania i odpowiedzi.

Szczegóły wydarzenia

Rodzaj wydarzenia:
Płatne
Początek wydarzenia:
13 lutego 2019, 10:00
Zakończenie wydarzenia:
13 lutego 2019, 15:00
Miejsce:
FRDL Centrum Szkoleniowe w Łodzi, ul. Rewolucji 1905 roku nr 9, II PIĘTRO (DOMOFON NR 36)
Organizator:
Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Szkoleniowe w Łodzi
Osoba kontaktowa:
Pokaż
E-mail:
Pokaż
Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść zaproszeń.
Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu.