Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Szukasz organizacji, której chcesz przekazać 1%? Znajdziesz ją w serwisie http://pozytek.ngo.pl/

SZKOLENIE. ŁÓDŹ. Prawo pracy w instytucjach kultury

Reklama
Cała Polska
za miesiąc
28 marca 2019, 10:00
Płatne

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej w Łodzi zaprasza na szkolenie pt. : „Prawo pracy w instytucjach kultury”. Szkolenie zaplanowane jest na 28 marca 2019 roku. Szkolenie jest również odpłatne.

Reklama

Cele szkolenia:
Aktualizacja i uzupełnienie praktycznej wiedzy w zakresie stosowania przepisów prawa pracy.

Korzyści ze szkolenia:
• nabycie umiejętności w zakresie stosowania przepisów prawa pracy w praktyce – w szczególności przepisów zmienianych w 2019 r. (studium przypadków, doktryna i praktyka sądowa i administracyjna , interpretacje własne, wzory dokumentów)
• zaangażowanie uczestników w rozwiązywanie konkretnych problemów
• zapoznanie z interpretacjami organów nadzorujących przestrzeganie prawa pracy – sądy powszechne, PIP, RIO
• wymiana doświadczeń w zakresie stosowania prawa pracy u pracodawców , w tym w różnych innych instytucjach kultury
• możliwość konsultacji problematyki prawa pracy z trenerem w razie zaistnienia takiej potrzeby w przyszłości

Cena szkolenia do 18.03 wynosi 379 PLN
Po 18.03 cena szkolenia wynosi 419 PLN

Program szkolenia:

 1. Zagadnienia ogólne – charakterystyka aktualnego zarysu pragmatyki służbowej pracowników instytucji kultury
 2. Zasady nawiązania stosunku pracy w instytucjach kultury (cechy i rodzaje stosunku pracy). Zasady powoływania i odwoływania dyrektorów instytucji kultury
 3. Dokumentacja pracownicza – zmiany od 2019 r.
 4. Zmiana treści stosunku pracy
 5. Rozwiązanie stosunku pracy z pracownikiem instytucji kultury
 6. Wynagrodzenie za pracę i inne świadczenia ze stosunku pracy, w tym osób zarządzających w imieniu pracodawcy
 7. Czas pracy w instytucjach kultury
 8. Zakres zastosowania Kodeksu pracy – wybrane zagadnienia ( urlopy pracownicze, uprawnienia związane
  z funkcją rodzicielską, podróże służbowe, dodatkowe umowy w ramach stosunku pracy , kontrola i nadzór PIP)
 9. Podsumowanie
 10. Sesja pytań uczestników szkolenia

Szczegóły wydarzenia

Rodzaj wydarzenia:
Płatne
Początek wydarzenia:
28 marca 2019, 10:00
Zakończenie wydarzenia:
28 marca 2019, 15:00
Miejsce:
FRDL Centrum Szkoleniowe w Łodzi, ul. Rewolucji 1905 roku nr 9, II PIĘTRO (DOMOFON NR 36)
Cała Polska
Organizator:
Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Szkoleniowe w Łodzi
E-mail:
Pokaż
Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść zaproszeń.
Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu.