Szkolenia i wydarzenia - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Piszesz wniosek o dotację, mały grant do urzędu miasta, gminy? Jak wypełnić formularz wniosku? Zamów poradnik ngo.pl

BILANS I PODATKI 2022 w organizacjach pozarządowych i kościelnych osobach prawnych (e-sprawozdania)

Reklama
Cała Polska

za 23 dni

24 lutego 2023, 10:00

Płatne

Szkolenie adresowane jest do księgowych, skarbników, osób odpowiedzialnych za finanse i podatki w organizacji pozarządowej. Celem szkolenia jest m.in. prezentacja skutków zmian w rachunkowości i ich wpływu na sprawozdanie finansowe za rok 2022. Kompleksowo omówione zostaną podatki z zaprezentowaniem bieżącego orzecznictwa. Szkolenie odbędzie się w dniu 24.02.2023 r. w formule ON-LINE Zaprasza Perfectum - Audit Sp. z o.o. Udział płatny 400 zł.

Szkoła

Szkoła

Autor/źródło: Perfectum - Audit Sp. z o.o.
Reklama

PROGRAM SZKOLENIA

Uwaga: uczestnicy szkolenia otrzymają edytowalną wersję wzorcowej polityki rachunkowości 2023

I.    PODATKI W 2022/2023 ROKU (ZASADY OPODATKOWANIA I ORZECZNICTWO)

1.     POLSKI ŁAD – aktualności.

2.     Zasady opodatkowania pomocy Ukrainie w aspekcie podatków: CIT, PIT, VAT i innych danin publicznych.

3.     Nowe zasady wystawiania faktur. - System  KSeF.

4.     Podatek dochodowy od osób prawnych ze szczególnym uwzględnieniem dochodów wolnych od podatku, w tym z tytułu dotacji, darowizn itp.; zasady sporządzania deklaracji CIT-8, CIT-8/O, CIT-D.

5.     Podatek od towarów i usług ze szczególnym uwzględnieniem:

1)  rozliczania działalności statutowej odpłatnej i nieodpłatnej,

2)  rozliczania dotacji,

3)  działalności gospodarczej opodatkowanej VAT lub zwolnionej.

6.     Podatek dochodowy od osób fizycznych, z uwzględnieniem dochodów wolnych od podatku (świadczenia niepieniężne, rozliczenia wolontariuszy, pomoc społeczna, zapomogi, darowizny, szkolenia, imprezy integracyjne, jubileusze, loterie, aukcje, zasiłki i inne).

7.     Bieżące orzecznictwo podatkowe.

II.  RACHUNKOWOŚĆ

1.      Sprawozdanie finansowe za 2022 r. (sporządzanie, zatwierdzanie i ogłaszanie).

2.      Projekt ustawy o sprawozdawczości organizacji pozarządowych oraz ustawy o transparentności finansowania organizacji pozarządowych.

3.      Wpływ pandemii COVID-19 i wojny w Ukrainie na sprawozdania finansowe.

4.      Polityka rachunkowości, w tym zakładowy plan kont, bezpośrednią podstawą prowadzenia ksiąg rachunkowych – adaptacja polityki do własnych potrzeb.

5.      Ujęcie w księgach rachunkowych skutków niektórych szczególnie ważnych operacji, to jest:

1)    kalkulacji kosztów i przychodów działalności statutowej odpłatnej i nieodpłatnej i gospodarczej,

2)    klasyfikacji działalności leczniczej,

3)    operacji dotyczących aktywów trwałych i obrotowych,

4)    ustalenia i rozliczenia wyniku finansowego, w tym  rozliczeń międzyokresowych kosztów i przychodów,

5)    ewidencja księgowa wszelkich form pozyskiwania środków na działalność statutową (najem, sponsoring, reklama, sms, crowd funding, działalność gospodarcza, darowizny, dotacje, granty i inne).

6.      Wyodrębnienie oraz powiązania działalności statutowej (statutowej pożytku publicznego) i gospodarczej.

7.      Ustawa o działalności pożytku publicznego – jak się przygotować do kontroli.

III.    DYSKUSJA ORAZ ODPOWIEDZI NA PYTANIA UCZESTNIKÓW

Szkoła

Szkoła

Szczegóły wydarzenia

 • Rodzaj wydarzenia:
  Płatne
 • Początek wydarzenia:
  24 lutego 2023, 10:00
 • Zakończenie wydarzenia:
  24 lutego 2023, 16:00
 • Miejsce:
  Perfectum - Audit Sp. z o.o.
  ON-LINE
 • Organizator:
  Perfectum - Audit Sp. z o.o.
 • E-mail:
  Pokaż
 • Telefon:
  Pokaż

Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść zaproszeń.

Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu.