Używasz nowego ngo.pl Widzisz błąd lub chcesz się podzielić z nami swoją opinią? Pisz na adres redakcja@portal.ngo.pl

Wernisaż i wystawa: Przemysław Garczyński PERSPEKTYWA +

Reklama
Kostrzewskiego 1, Warszawa, Polska
12 stycznia 2019, 11:00
12 stycznia 2019, 11:00 - 22 lutego 2019, 18:00
Bezpłatne

Perspektywa to sposób patrzenia na otaczającą nas rzeczywistość. To sposób postrzegania świata, przestrzeni i obiektów znajdujących się na różnych płaszczyznach. Na pierwszej w 2019 roku wystawie w warszawskim Pawilonie Sztuki ERGO Hestia zobaczymy nowy malarski cykl finalisty 17. edycji konkursu APH, Przemysława Garczyńskiego.

Zdjęcie
Reklama

Perspektywa może być różna: jest zależna od miejsca, z jakiego spoglądamy na obiekt, zależy także od naszego charakteru czy poglądów politycznych.

Wystawa *Perspektywa+* pokazuje, jak szerokie jest pole widzenia artysty. Inspirowane spuścizną awangardy, nawiązujące do twórczości Berlewiego czy Theo van Doesburga prace w wielowymiarowy sposób odnoszą się do otaczającej nas rzeczywistości.

Wystawa Perspektywa + pokazuje, jak szerokie jest spektrum podejmowanych przez artystę badań. Równie szerokie jest pole interpretacji prac zgromadzonych na wystawie: każdy z widzów może skupić swoją uwagę na innym elemencie kompozycji, odnajdując odmienne znaczenia czy wartości. W malarstwie Garczyńskiego widać inspirację architekturą, urbanistyką czy przestrzennym zakomponowaniem krajobrazu.

Artysta intencjonalnie pomija w swoich kompozycjach element ludzki. Dla Garczyńskiego najważniejsza jest konstrukcja i przestrzeń, nie znaczy to jednak, że człowiek jest marginalizowany przez artystę. Perspektywa widzenia rozszerza się na widza, który poniekąd staje się częścią tworzonego przez artystę świata. Garczyńskiego najbardziej interesuje to, co pozostawia po sobie człowiek: spuścizna homo sapiens, industrializm połączony z pierwiastkiem metafizycznym.

Najnowsza wystawa w Pawilonie Sztuki wielowymiarowo analizuje zagadnienia przestrzenne. W stworzonym przez artystę świecie nie ma miejsca na przypadkowe działania. Przemyślane podejście do poszczególnych elementów obrazu sprawia, że całość układa się w harmonijną kompozycję. Wszystkie podejmowane przez Garczyńskiego działania to połączenie intuicyjnego podejścia do rzeczywistości z logicznym myśleniem o przestrzeni. Artysta nie tworzy jednak alternatywnego świata dla realizowanych przez siebie projektów, każdy element kompozycji osadzony jest w rzeczywistości przefiltrowanej przez wyobraźnię artysty.

Wernisaż: 12 stycznia 2019, sobota, godz. 11.00 - Pawilon Sztuki ERGO Hestia / Kostrzewskiego 1 / Warszawa.

Wystawa trwa do 22 lutego 2019, godziny otwarcia: poniedziałek, wtorek, piątek 14.00-17.00, środa nieczynne, czwartek 14.00-18.00 lub po umówieniu telefonicznym +48 513 525 045

PRZEMYSŁAW GARCZYŃSKI

Urodzony w 1988 w Lublinie. Ukończył studia grafikę warsztatową na Uniwersytecie Marii Curie- Skłodowskiej w Lublinie, w pracowni prof. Piotra Lecha i malarstwo na Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku (2018) w pracowni prof. Macieja Świeszewskiego. Zajmuje się malarstwem, rysunkiem, malarstwem ściennym i grafiką. Obecnie pracuje na Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku w pracowni kształcenia podstawowego prowadzonej przez dr. Marka Wrzesińskiego i pracowni malarstwa ściennego i witrażu prof. Jacka Zdybla. Jeden z rysunków artysty znajduje się na Księżycu (Moon Drawing Project / Moon Arts Ark 2016).


Informacja o Fundacji Artystyczna Podróż Hestii

Fundacja Artystyczna Podróż Hestii działa na rzecz promocji młodych artystów polskich, między innymi poprzez organizowanie co roku ogólnopolskiego konkursu „Artystyczna Podróż Hestii” dla studentów ostatnich trzech lat wszystkich wydziałów i uczelni artystycznych w kraju. Fundacja wspiera także rozwój finalistów i laureatów konkursu APH poprzez prezentowanie ich twórczości szerokiej publiczności w największych ośrodkach kultury w Polsce oraz poprzez działania sprzyjające nabywaniu prac finalistów do prywatnych kolekcji.

Fundacja Artystyczna Podróż Hestii organizuje wystawy w ważnych centrach artystycznych w Polsce, promując artystów wyłonionych w ramach konkursu. Wystawom towarzyszą kuratorskie oprowadzania, spotkania z gośćmi specjalnymi, a także warsztaty artystyczne dla rodzin. W zakresie sztuk pięknych Fundacja organizuje również konferencje, seminaria i tematyczne imprezy w kraju i za granicą, akcje artystyczne i kulturalne; prowadzi też działalność informacyjną i wydawniczą dotyczącą promowania młodych polskich artystów.

Prace artystów nagradzanych w konkursie Artystyczna Podróż Hestii oraz finalistów poszczególnych edycji można oglądać w warszawskim Pawilonie Sztuki ERGO Hestii przy ul. Kostrzewskiego 1/131. Pawilon Sztuki to artystyczny showroom w Polsce, prowadzony przez Towarzystwo Ubezpieczeniowe ERGO Hestia SA.


Informacja o konkursie Artystyczna Podróż Hestii

„Artystyczna Podróż Hestii” to konkurs powołany w 2002 roku z inicjatywy Piotra M. Śliwickiego, prezesa Grupy ERGO Hestia. Poprzez swoje działania sopocki ubezpieczyciel upowszechnia ideę mecenatu artystycznego w środowisku biznesowym. Fundacja i prowadzony przez nią konkurs daje młodym artystom możliwość pokazania się w polskim oraz międzynarodowym środowisku artystycznym, a także jest silną inspiracją do dalszego rozwoju. W pierwszych latach projekt realizowano w porozumieniu z Akademią Sztuk Pięknych w Gdańsku, a od 2009 ERGO Hestia – obecnie poprzez Fundację – współpracuje ze wszystkimi uczelniami artystycznymi działającymi na terenie Polski.

Szczegóły wydarzenia

Rodzaj wydarzenia:
Bezpłatne
Początek wydarzenia:
12 stycznia 2019, 11:00
Zakończenie wydarzenia:
22 lutego 2019, 18:00
Miejsce:
Kostrzewskiego 1, Warszawa, Polska
Organizator:
Fundacja Artystyczna Podróż Hestii
Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść zaproszeń.
Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu.