Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Szukasz organizacji, której chcesz przekazać 1%? Znajdziesz ją w serwisie http://pozytek.ngo.pl/

Inspektor Ochrony Danych – kurs podstawowy z ochrony danych osobowych – RODO

Reklama
Cała Polska
25 lutego 2019, 00:00
25 lutego 2019, 00:00 - 12 czerwca 2019, 23:59
Płatne

3-DNIOWY „KURS PODSTAWOWY Z OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH - INSPEKTOR OCHRONY DANYCH” Intensywne, przekrojowe, pełne praktycznych porad szkolenie dla wszystkich, którzy potrzebują solidnej dawki wiedzy o ochronie danych osobowych, podanej przez eksperta – praktyka, w przystępny sposób.

Inspektor Ochrony Danych RODO

Autor/źródło: KSOIN

Reklama

DLA KOGO?

Zgodnie z art. 37 ust. 5 RODO inspektor ochrony danych jest wyznaczany na podstawie kwalifikacji zawodowych, a w szczególności wiedzy fachowej na temat prawa i praktyk w dziedzinie ochrony danych oraz umiejętności wypełnienia zadań, o których mowa w RODO. Poziom wiedzy inspektora powinien być ustalany w kontekście konkretnych potrzeb administratora danych. Aby móc w sposób należyty wykonywać swoje obowiązki inspektor ochrony danych powinien wykazywać się wiedzą zarówno teoretyczną, jak i praktyczną dotyczącą ogólnego rozporządzenia o ochronie danych oraz przepisów krajowych regulujących przetwarzanie danych.

Szkolenie skierowane jest do osób zamierzających pełnić funkcję inspektora ochrony danych, a także wszystkich innych osób zainteresowanych tematyką ochrony danych osobowych, które chcą w stosunkowo szybkim czasie znacząco podnieść poziom wiedzy z obszaru ochrony danych osobowych i uzyskać:

 • przekrojową znajomość wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (tzw. RODO) oraz nowej Ustawy o ochronie danych osobowych,
 • wiedzę, jak dostosować organizację do wymogów prawa ochrony danych osobowych, w tym jak opracować wymaganą prawem dokumentację,
 • praktyczne porady, jak rozwiązać często występujące w organizacjach oraz nietypowe problemy związane z ochroną danych osobowych (na bazie doświadczeń prowadzącego - audytora z wieloletnim stażem),
 • wskazówki, które procesy w organizacji szczególnie warto „wziąć pod lupę”, naruszenia przepisów, które często umykają uwadze, „punkty zapalne”, wnioski z kontroli organu nadzorczego,
 • informacje o aktualnych stanowiskach organu nadzorczego i orzecznictwie.

Szkolenie prowadzone jest przez praktyka, inspektora ochrony danych (wcześniej wieloletniego administratora bezpieczeństwa informacji), prowadzącego wdrożenia systemów ochrony danych osobowych w dużych i mniejszych organizacjach.

Szkolenie adresowane jest w szczególności do osób odpowiedzialnych w organizacjach za obszar ochrony danych osobowych: Inspektorów ochrony danych, Specjalistów ds. ochrony danych osobowych, Kadry kierowniczej odpowiedzialnej za system ochrony danych, Pracowników działów kadr, marketingu, obsługi klienta i innych działów przetwarzających dane osobowe, Osób prowadzących działalność gospodarczą oraz wszystkich zainteresowanych tematyką ochrony danych osobowych.

NADRZĘDNE CELE KURSU:

 1. przygotowanie do pełnienia funkcji Inspektora ochrony danych,
 2. dostarczenie uczestnikom przekrojowej wiedzy z zakresu przepisów o ochronie danych osobowych, w tym przede wszystkim zapoznanie uczestników z wymogami unijnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO), w szczególności omówienie:
 • głównych założeń RODO
 • najważniejszych różnic między RODO a „starą” Ustawą o ochronie danych osobowych
 • funkcji ABI z Ustawy o ochronie danych osobowych a funkcji Inspektora ochrony danych wprowadzonego przez RODO
 1. wyjaśnienie krok po kroku obowiązków Inspektora ochrony danych (IOD) i Administratora danych osobowych (ADO) oraz przekazanie praktycznych wskazówek ułatwiających profesjonalne i bezpieczne wykonywanie zadań IOD/ADO
 2. zdobycie wiedzy, jak w praktyce dostosować organizację do wymogów prawa ochrony danych osobowych, w tym:
 • jak zorganizować sprawny system ochrony danych osobowych w organizacji - jeśli nie IOD to kto?
 • jak zaprojektować system ochrony danych osobowych w sposób zgodny
  z wymogami Rozporządzenia unijnego (RODO)? Na co położyć nacisk?
 • jak opracować dokumentację dotyczącą ochrony danych osobowych dopasowaną do organizacji i zgodną z wytycznymi organu nadzorczego?
 • jak prawidłowo zidentyfikować czynności przetwarzania danych osobowych i jak prowadzić rejestry czynności przetwarzania i kategorii czynności przetwarzania?
 • które procesy szczególnie warto „wziąć pod lupę” porządkując obszar ochrony danych osobowych w organizacji lub przeprowadzając audyt?
 • jak poprawnie opracować klauzulę zgody na przetwarzanie danych osobowych i kiedy ją zastosować?
 • jak prawidłowo spełnić obowiązek informacyjny i wobec kogo?
 1. podzielenie się z uczestnikami wypracowanymi rozwiązaniami często występujących oraz nietypowych problemów związanych z ochroną danych osobowych - pokazanie koncepcji i metod pracy z danymi osobowymi wartych zastosowania, jak
  i potencjalnych błędów, których należy unikać
 2. przedstawienie aktualnych stanowisk, zaleceń i interpretacji organu nadzorczego
 3. nabycie wiedzy, w jaki sposób zarządzać bezpieczeństwem danych osobowych, w tym jak reagować na incydenty związane z przetwarzaniem danych.

METODY I ŚRODKI SZKOLENIA:

 • wykład interaktywny z możliwością bieżącego zadawania pytań i dzielenia się wątpliwościami
 • prezentacja multimedialna
 • studia przypadków (case study)
 • ćwiczenia indywidualne i grupowe
 • analiza orzecznictwa sądów oraz interpretacji i decyzji organu nadzorczego
 • dyskusja uczestników i prowadzącego
 • wymiana problemów wynikających z codziennej praktyki związanej z przetwarzaniem danych osobowych

PLAN RAMOWY KURSU:

 1. RODO krok po kroku:
 • analiza najważniejszych definicji (dane osobowe, czynność przetwarzania, przetwarzanie danych, administrator danych, współadministrator, inspektor ochrony danych, Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych)
 • definicje ustawowe a praktyka (problemy interpretacyjne):
 • nietypowe dane osobowe: wizerunek, dane biometryczne, numer IP komputera, nagrania głosowe
 • czy dane przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą podlegają przepisom RODO?
 • co zrobić z informacjami o osobach zmarłych ?
 • czy dane służbowe podlegają ochronie?
 • koncepcja wspólnego administratora danych – problemy praktyczne
 • podmiotowy i przedmiotowy zakres stosowania RODO.
 1. Skąd wynika uprawnienie / obowiązek ochrony danych osobowych?

Krajowe i unijne regulacje prawne, przepisy szczególne a RODO, „nowa” ustawa o ochronie danych osobowych.

 1. Wiedza fundamentalna - przesłanki prawne przetwarzania danych osobowych:
  • zgoda osoby, której dane dotyczą, przetwarzanie na podstawie przepisów prawa, realizacja umowy, interes publiczny, uzasadniony interes – którą przesłankę zastosować i dlaczego?
  • ćwiczenie praktyczne – wskazanie podstaw prawnych przetwarzania wybranych czynności przetwarzania danych funkcjonujących w organizacji
  • kiedy i dlaczego nie możemy prosić o zgodę na przetwarzanie danych?
  • przetwarzanie danych osobowych kandydatów do pracy, pracowników, klientów - często występujące błędy w określaniu podstawy prawnej.
 2. Zasady legalnego przetwarzania danych:

Minimalizacja danych, celowość, czasowość, merytoryczna poprawność, przejrzystość i legalność przetwarzanych danych – na czym polegają w praktyce?

 1. Obowiązek informacyjny – czy nas również dotyczy? Ćwiczenia praktyczne:
  • opracowanie wzorcowej klauzuli informacyjnej
  • opracowanie wzorcowej klauzuli zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 2. Uprawnienia osób, których dane przetwarzane są w organizacji

O czym należy pamiętać i dlaczego prowadzić ewidencję udostępnień danych osobowych?

 1. Czym różni się powierzenie przetwarzania danych osobowych od udostępnienia danych?

Praktyczne case study – kiedy powierzyć a kiedy udostępnić dane osobowe i na jakich zasadach.

 1. Co i jak rejestrujemy w rejestrze czynności przetwarzania danych osobowych i rejestrze kategorii czynności przetwarzania danych?
 • jak prawidłowo zidentyfikować czynności przetwarzania danych?
 • obowiązek rejestracji czynności przetwarzania danych – aspekty teoretyczne i praktyczne.
 1. Inspektor ochrony danych / specjalista ds. ochrony danych osobowych
 • kto jest kim w jednostce organizacyjnej i za co odpowiada?
 • konieczność wyznaczenia IOD, jeśli nie IOD to kto?
 • pozycja prawna IOD.
 1. Zadania i obowiązki inspektora ochrony danych / specjalisty ds. ochrony danych osobowych w praktyce
 • „stary” administrator bezpieczeństwa informacji a unijny inspektor ochrony danych - podobieństwa i różnice
 • codzienne problemy w wykonywaniu obowiązków związanych z przetwarzaniem danych
 • praktyczne wskazówki ułatwiające profesjonalne i bezpieczne wykonywanie zadań IOD.
 1. Jak zapewnić bezpieczeństwo danym osobowym?

Ochrona i bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych w aspekcie trzech modułów bezpieczeństwa: fizycznego, osobowego i teleinformatycznego.

 1. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych przyjeżdża na kontrolę

Uprawnienia kontrolne, procedura kontroli i kompetencje Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 1. System ochrony danych osobowych zgodny z RODO

Jak zaprojektować system ochrony danych osobowych, aby był zgodny z wymogami Rozporządzenia unijnego? Na co położyć nacisk?

 1. Jak opracować prawidłową dokumentację systemu ochrony danych osobowych?

Praktyczne wskazówki, jak opracować prawidłową Politykę ochrony danych - w tym:

 • (nie)łatwa procedura nadawania upoważnień do przetwarzania danych osobowych,
 • często występujące błędy w dokumentacji i wskazówki, jak ich unikać.
 1. Ochrona danych osobowych po rozpoczęciu stosowania RODO
 • jakie główne zmiany wprowadziło RODO
 • najważniejsze różnice między RODO a „starą” ustawą o ochronie danych osobowych.
 1. Dyskusja, wręczenie certyfikatów.

!

POBIERZ OFERTĘ Kursu z ochrony danych osobowych - IOD

Szczegóły wydarzenia

Rodzaj wydarzenia:
Płatne
Początek wydarzenia:
25 lutego 2019, 00:00
Zakończenie wydarzenia:
12 czerwca 2019, 23:59
Miejsce:
Terminy od lutego do czerwca 2019 r.
Miejsca i terminy na www.ksoin.pl
E-mail:
Pokaż
Telefon:
Pokaż
Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść zaproszeń.
Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu.