Używasz nowego ngo.pl Widzisz błąd lub chcesz się podzielić z nami swoją opinią? Pisz na adres redakcja@portal.ngo.pl

Warszawa. Kurs rachunkowości w fundacjach i stowarzyszeniach

Reklama
Warszawa, ul. Srebrna 16
Warszawa, Polska
12 lutego 2019, 10:00
12 lutego 2019, 10:00 - 13 lutego 2019, 15:00
Płatne

Centrum Kształcenia Ustawicznego CONSULTING zaprasza na dwudniowe szkolenie przeznaczone dla osób prowadzących księgowość lub zarządzających w organizacjach pozarządowych 12 i 13.02.2019 r. w godz. 10.00-15.00 w Warszawie. Udział w zajęciach jest płatny.

Reklama

Zbliża się termin sporządzenia CIT i sprawozdania finansowego za 2018 rok. Jakie czynności musimy podjąć biorąc pod uwagę zmiany, jakie nastąpiły w rachunkowości od 2018 roku?

Jest to ostatnia szansa, by we właściwy sposób zakończyć rok obrachunkowy i przygotować się do sporządzenia sprawozdania finansowego oraz CIT-8.

Szkolenie adresowane jest do:

osób prowadzących księgowość w organizacji pozarządowej: fundacji, stowarzyszeniu, towarzystwie, organizacjach sportowych, a także tych, które przygotowują się do pełnienia takiej funkcji. Zapraszamy także inne osoby, zaangażowane w zarządzanie finansami, które chcą dowiedzieć się lub przypomnieć podstawowe zagadnienia z dziedziny rachunkowości NGO.

Warsztat prowadzony będzie przez praktyka – księgową, która prowadzeniem księgowości w fundacjach i stowarzyszeniach zajmuje się od 1998 r., specjalistkę w zakresie zarządzania finansami organizacji pozarządowych posiadającą Świadectwo Kwalifikacyjne wydane przez Ministra Finansów.

Celem kursu jest przygotowanie uczestników do samodzielnego prowadzenia księgowości, sporządzania sprawozdań finansowych, rozliczeń dotacji unijnych.

Zajęcia odbędą się w godz.: 10,00 – 15,00.

Program i zakres kursu 2-dniowego:

Które organizacje mogą prowadzić rachunkowość w wersji uproszczonej (zgłoszenia do 30 dni od momentu rozpoczęcia działalności dot. przejścia na rachunkowość uproszczoną). Sposób prowadzenia wersji uproszczonej. Obowiązki, jakie należy spełnić.
Podstawowe akta prawne dotyczące funkcjonowania organizacji - omówienie podstawowych dokumentów (ustaw), których znajomość jest niezbędna prowadząc rachunkowość w ngo
Plan kont i Polityka Rachunkowości - uczestnicy otrzymają przykładowe dokumenty (gotowe do bezpośredniego wykorzystania: Politykę rachunkowości oraz Plan kont),
Działalność nieodpłatna, odpłatna oraz działalność gospodarcza organizacji pozarządowych – omówienie na podstawie przykładów, sposób księgowania.
Zawieranie umów o prace, porozumień wolontariackich, umów cywilno - prawnych.
Sprawozdawczość finansowa - omówienie wraz z przykładami sprawozdań finansowych. Kiedy i w jaki sposób sporządzić sprawozdanie finansowe, merytoryczne i projektowe. O czym należy pamiętać sporządzając sprawozdanie finansowe za 2018 r.
CIT-8 wraz z załącznikami - sporządzenie na przykładach poprzez uczestników szkolenia.
Omówienie na przykładach kiedy organizacja pozarządowa w oczach urzędu skarbowego zaczyna prowadzić działalność odpłatną, a kiedy działalność gospodarczą
Zwolnienia od podatku dochodowego i podatku VAT - przykłady, podstawa prawna.
Przychody i koszty organizacji pozarządowych i ich ewidencja w działalności odpłatnej i nieodpłatnej – przykłady księgowania na kontach.
NKUP w organizacjach pozarządowych i ich ujęcie w CIT.
Ustawa o pożytku publicznym i o wolontariacie.
Kiedy organizacja może ubiegać się o status OPP i pozyskiwać 1 %. Obowiązki.
Rozliczanie dotacji ze środków unijnych oraz innych.
Zmiany w przepisach dla organizacji pozarządowych dot. księgowości od 2019 r.
Księgowanie działalności nieodpłatnej, odpłatnej i gospodarczej.
Podatek PCC (czy nas obowiązuje) - przykłady.
Pożyczka dla organizacji pozarządowej - jak ją potraktować.
Darowizna, zbiórki publiczne, gry losowe - omówienie w oparciu o podstawy prawny (przykłady).
Kalendarium - co, kiedy i gdzie należy złożyć.
Pytania od uczestników kursu.

Koszt szkolenia: 850 zł brutto.

Cena obejmuje: udział w zajęciach, materiały szkoleniowe (Polityka rachunkowości, plan kont), poczęstunek podczas przerw - kawa, herbata, woda mineralna, ciastko, zaświadczenie na drukach MEN.

W celu zgłoszenia się na szkolenie należy wypełnić załączony formularz zgłoszeniowy i odesłać na adres: cku.consulting@gmail.com

Z uwagi na prowadzenie zajęć metodą warsztatową ilość uczestników szkolenia wynosi max. 15 osób. Liczy się kolejność zgłoszeń.

Szczegółowe informacje: tel. 693 088 375.

Szczegóły wydarzenia

Rodzaj wydarzenia:
Płatne
Początek wydarzenia:
12 lutego 2019, 10:00
Zakończenie wydarzenia:
13 lutego 2019, 15:00
Miejsce:
Warszawa, ul. Srebrna 16
Warszawa, Polska
E-mail:
Pokaż
Telefon:
Pokaż
Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść zaproszeń.
Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu.