Używasz nowego ngo.pl Widzisz błąd lub chcesz się podzielić z nami swoją opinią? Pisz na adres redakcja@portal.ngo.pl

Katowice. Kurs "dla Analityków: techniki BI, Excel, SQL Server (weekendowy)"

Reklama
Sala szkoleniowa Cognity
Katowice, Polska
Wczoraj, 09:00
19 stycznia 2019, 09:00 - 10 lutego 2019, 16:00
Płatne

Szkolenie dla Analityków: techniki BI, Excel, SQL Server (weekendowy) jest dla osób, które pracują na dużych zbiorach danych, chcą udoskonalić projektowanie oraz zarządzanie bazami danych. Cognity Szkolenia zaprasza na zajęcia, które będą odbywać się od 19 stycznia 2019 we Wrocławiu. Zniżki dla organizacji pozarządowych.

Zdjęcie
Reklama

Po szkoleniu będziesz potrafił:

 • wykorzystać dodatki programu Excel w celu analizy złożonych danych,
 • przygotować modele danych oraz dokonywać na nich obliczeń,
 • tworzyć dashboardy i raporty,
 • przygotować dane do analizy oraz wizualizacji,
 • korzystać z SQL Server.

Program szkolenia dla Analityków: techniki BI, Excel, SQL Server (weekendowy)

1. Excel - analiza danych:

 • architektura programu,
 • odwołania oraz relacje w komórkach,
 • omówienie funkcji,
 • łączenie danych oraz współpraca między arkuszami,
 • współpraca z wewnętrznymi i zewnętrznymi bazami danych,
 • sortowanie, filtrowanie danych,
 • tabele przestawne.

2. Wstęp do analizy wielowymiarowej:

 • PowerPivot - zalety stosowania w analizie danych,
 • wprowadzenie do: Power View, Power Query, Power BI,
 • przygotowanie widoków KPI.

3. Modele danych:

 • import danych do modelu z aktywnego skoroszytu, z plików txt, csv, z baz danych.

4. Power Query:

 • terminologia oraz interfejs programu,
 • łączenie z różnymi źródłami danych,
 • przekształcenia danych.

5. PowerPivot:

 • ładowanie danych,
 • odświeżanie połączeń,
 • kolumny oraz pola obliczeniowe,
 • wyrażenia analizy danych (DAX),
 • funkcja CALCULATE,
 • analiza czasowa.

6. Modele z wykorzystaniem języka DAX:

 • kolumny obliczeniowe, pola obliczeniowa jawne i niejawne,
 • elementy wymiarów i hierarchii.

7. Raporty z modeli PowerPivot:

 • tabele oraz wykresy przestawne,
 • standardowe tabele przestawne i tabele przestawne opartych o PowerPivot,
 • oś czasu.

8. Eksport tabel z modelu PowerPivot.
9.Tworzenie kluczowych wskaźników wydajności (KPI).
10.Tworzenie raportów w PowerView:

 • optymalizacja modeli danych,
 • tabela w postaci macierzowej,
 • wizualizacja w postaci kart,
 • tworzenie wykresów oraz filtrowanie raportów.

11. Wprowadzenie do rozwiązań analizy biznesowej (BI).

12. Praca z danymi w Query Editor:

 • Pliki MS Excel jako źródło danych Power BI,
 • bazy danych.

13. Interaktywna wizualizacja danych:

 • wykresy w Power BI,
 • wizualizacje niestandardowe,
 • dashboardy,
 • tworzenie oraz publikacja raportów w Power BI.

14. SQL Server i jego narzędzia:

 • architektura MS SQL Server,
 • projektowanie baz danych,
 • wprowadzenie do relacyjnych baz danych, tworzenie baz danych, normalizacja i denormalizacja,
 • język SQL (SELECT, funkcje i operatory, WHERE, ORDERY BY, TOP),
 • złączenia wielu tabel, funkcje agregujące
 • klauzula HAVING, podzapytania,
 • tworzenie tabel, kluczy, Insert, Update, Delete.

Więcej na stronie: https://www.cognity.pl/kurs-dla-analitykow-techniki-bi-excel-sql-server,s2,986.html

Szczegóły wydarzenia

Rodzaj wydarzenia:
Płatne
Początek wydarzenia:
Wczoraj, 09:00
Zakończenie wydarzenia:
10 lutego 2019, 16:00
Miejsce:
Sala szkoleniowa Cognity
Katowice, Polska
Osoba kontaktowa:
Pokaż
E-mail:
Pokaż
Telefon:
Pokaż
Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść zaproszeń.
Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu.