Szukasz organizacji, której chcesz przekazać 1%? Znajdziesz ją w serwisie http://pozytek.ngo.pl/

Nowelizacja ofert, umów i sprawozdań w zlecaniu zadań publicznych organizacjom pozarządowym

Reklama
Ośrodek Kształcenia Samorządu Terytorialnego
ul. Piłsudskiego 49 wrocław
za 11 dni
28 lutego 2019, 10:00
Płatne

OMÓWIONE ZOSTANIE: - wejście w życie przepisów i przepisy przejściowe - rozliczenie zadań realizowanych do roku 2018, - elementy, które powinny być wpisane do ogłoszenia konkursowego w związku z nowelizacją, - nowy druk oferty w otwartym konkursie ofert, - umowa realizacji zadania publicznego, - rozliczanie rezultatów zadania i akceptacja sprawozdania, - oferta, umowa i sprawozdanie stosowana przy konkursach na wybór operatora (regranting).

Reklama

Specjalny rabat 5% dla osób zgłaszających się z portalu ngo.pl!

PROGRAM:

 1. Wejście w życie przepisów i przepisy przejściowe - rozliczenie zadań realizowanych w roku 2018 i latach wcześniejszych.
 2. Jakie elementy powinny być wpisane do ogłoszenia konkursowego w związku z nowelizacją: przesuwanie środków między pozycjami kosztorysowymi, wkład własny, oczekiwane rezultaty.
 3. Nowy druk oferty w otwartym konkursie ofert:
  1. Nowy wymiar opisu działań i harmonogramu,
  2. Rezultaty – co jest rezultatem i w jaki sposób go zmierzyć,
  3. Zasady konstruowania budżetu zadania,
  4. Partnerstwo – nowy element oferty.
 4. Umowa realizacji zadania publicznego:
  1. Co oznacza ramowy charakter umowy,
  2. Dokonywanie przelewu: transze, jednorazowy przelew, terminy,
  3. Ponoszenie wydatków w ramach zadania,
  4. Zasady przesuwania środków w budżecie zadania,
  5. Obowiązki informacyjne,
  6. Zasady prowadzenia księgowości w zadaniu - faktury, opis,
  7. Kontrola zadania - umowa a przepis art. 17 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
  8. Rozliczanie rezultatów zadania i akceptacja sprawozdania,
  9. Zasady i tryb zwrotu dotacji,
  10. Umowa przy trybie uproszczonym (art. 19 a),
  11. Załączniki do umowy.
 5. Sprawozdanie z realizacji zadania:
  1. Terminy złożenia sprawozdania i zasady odpowiedzialności za nieterminowe złożenie,
  2. Opis osiągniętych rezultatów,
  3. Konsekwencje nieosiągnięcie rezultatów,
  4. Rozliczenie budżetu.
 6. Oferta, umowa i sprawozdanie stosowane przy konkursach na wybór operatora (regranting).
 7. Oferta i sprawozdania do trybu uproszczonego (art. 19 a – małe granty).

Szczegóły wydarzenia

Rodzaj wydarzenia:
Płatne
Początek wydarzenia:
28 lutego 2019, 10:00
Zakończenie wydarzenia:
28 lutego 2019, 15:00
Miejsce:
Ośrodek Kształcenia Samorządu Terytorialnego
ul. Piłsudskiego 49 wrocław
E-mail:
Pokaż
Telefon:
Pokaż
Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść zaproszeń.
Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu.