Szukasz organizacji, której chcesz przekazać 1%? Znajdziesz ją w serwisie http://pozytek.ngo.pl/
Reklama
Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze
Żurawia 43, Warszawa, Polska, Lokalizacja 300 metrów od Metra Centrum.
za 15 dni
4 marca 2019, 10:00
Płatne

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze zaprasza na szkolenie "Kontrola z Urzędu Ochrony Danych Osobowych". Szkolenie odbędzie się 4 marca 2019 r. w Warszawie. Udział w zajęciach jest odpłatny.

Reklama

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze zaprasza na szkolenie:

Kontrola z Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Data: 4 marca 2019, 10:00 - 15:00

Miejsce: Warszawa, ul. Żurawia 43

Cena: 409 zł przy zgłoszeniu do 18 lutego.

Rabat 10 % dla drugiej osoby z tej samej Instytucji.

Adresaci:

 • Administratorzy Danych Osobowych sektora publicznego, samorządowego i prywatnego.

 • IOD, prawnicy, HR, informatycy, outsourcing IT, osoby odpowiedzialne za Politykę Bezpieczeństwa Informacji, wszyscy, którzy interesują się zagadnieniami ochrony danych osobowych.

 • Osoby pełniące funkcję Inspektora Ochrony Danych Osobowych lub którzy w przyszłości zostaną powołani na to stanowisko.

Cele:

 • Zapoznanie słuchaczy z przebiegiem kontroli prowadzonej przez UODO oraz z postępowaniem przed UODO w sytuacji naruszenia przepisów prawa.

 • Zdobycie praktycznej wiedzy, w jaki sposób zweryfikować tożsamość kontrolera oraz jakie uprawnienia mu przysługują.

 • Zapoznanie uczestników z ewentualnymi sankcjami, jakie może nałożyć UODO.

 • Zdobycie praktycznej wiedzy jak przygotować się do kontroli UODO i na co zwrócić uwagę.

Prowadzący: Dyplomowany Archiwista, absolwent Instytutu Historii Uniwersytetu Śląskiego na kierunku Historia, specjalizacja Archiwistyka i Zarządzanie Dokumentacją Współczesną. Czynny Administrator Bezpieczeństwa Informacji. Specjalista ds. Archiwizacji w ArchiDoc SA. Doświadczenie zawodowe w charakterze archiwisty oraz w kierowaniu projektami archiwizacji dokumentacji. Wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z zakresu archiwizacji dokumentacji, systemów teleinformatycznych (w szczególności EPUAP2), prawa archiwalnego, administracyjnego oraz zarządzania dokumentem i podpisem elektronicznym dla wielu instytucji państwowych, samorządowych i firm prywatnych.

Program:

I. Kontrola UODO: Weryfikacja, przebieg, zakończenie.

 1. Kto może przeprowadzić kontrolę? Wyłączenia z kontroli UODO.
 2. Udział podmiotu zagranicznego w kontroli.
 3. Jak zweryfikować czy pracownik urzędu ma prawo do przeprowadzenia kontroli?
 4. Co może kontroler?
 5. Czy kontrolowany ma obowiązek być w trakcie kontroli?
 6. Jakie prawa i obowiązki ma kontrolowany?
 7. Jak długo może trwać kontrola? Czas trwania.
 8. Jakie są skutki przeprowadzonej kontroli?
 9. Zakończenie kontroli.

II. Zastrzeżenia UODO: Postępowanie przed Prezesem Urzędu.

 1. Jakie są cechy postępowania przed UODO?
 2. Wszczęcie postępowania.
 3. Jak przebiega postępowanie?
 4. Wydanie decyzji Prezesa UODO- konsekwencje.
 5. Dalsze postępowanie po wydanej decyzji Prezesa UODO.

III. Kontrole UODO: Jak się do nich przygotować?

 1. Fundament: Wypełnienie podstawowych przepisów prawa.
 2. Fundament: Współpraca Administratora (ADO) oraz pracowników z Inspektorem Ochrony Danych (IOD).
 3. Fundament: Polityka ryzyka. Zarządzanie ryzykiem i ich minimalizacja.
 4. Fundament: Wdrożenie Systemu Ochrony Danych Osobowych.
 5. Jak ograniczyć do minimum ryzyko kontroli?
 6. Ciągłe monitorowanie systemu ochrony danych osobowych.
 7. Wdrożenie Listy kontrolnej: sprawdzenie czy Podmiot jest gotowy na kontrolę UODO.

IV. Kontrole UODO: Sankcje przewidziane przepisami prawa.

1. Odpowiedzialność cywilna.

2. Odpowiedzialność karna.

3. Odpowiedzialność administracyjna.

4. Wysokość kar.

5. Co wpływa na wysokość kar?

V. Dyskusja

Szczegóły wydarzenia

Rodzaj wydarzenia:
Płatne
Termin rejestracji:
25 lutego 2019, 23:59
Początek wydarzenia:
4 marca 2019, 10:00
Zakończenie wydarzenia:
4 marca 2019, 15:00
Miejsce:
Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze
Żurawia 43, Warszawa, Polska
Lokalizacja 300 metrów od Metra Centrum.
Osoba kontaktowa:
Pokaż
E-mail:
Pokaż
Telefon:
Pokaż
Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść zaproszeń.
Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu.