Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Szukasz organizacji, której chcesz przekazać 1%? Znajdziesz ją w serwisie http://pozytek.ngo.pl/

Umowy w zamówieniach publicznych - specyfika zawierania, zmiany, odstąpienia i unieważniania

Reklama
Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze
Żurawia 43, Warszawa, Polska, Lokalizacja 300 metrów od Metra Centrum.
za 13 dni
4 marca 2019, 10:00
Płatne

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze zaprasza na szkolenie "Umowy w zamówieniach publicznych - specyfika zawierania, zmiany, odstąpienia i unieważniania umów na usługi, dostawy i roboty budowlane – omówienie poszczególnych rodzajów umów.". Szkolenie odbędzie się 4 marca 2019 r. w Warszawie. Udział w zajęciach jest odpłatny.

Reklama

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze zaprasza na szkolenie:

Umowy w zamówieniach publicznych - specyfika zawierania, zmiany, odstąpienia i unieważniania umów na usługi, dostawy i roboty budowlane – omówienie poszczególnych rodzajów umów.

Data: 4 marca 2019, 10:00 - 15:00

Miejsce: Warszawa, ul. Żurawia 43

Cena: 409 zł przy zgłoszeniu do 18 lutego.

Rabat 10 % dla drugiej osoby z tej samej Instytucji.

Adresaci:

  • Pracownicy Zamawiającego zajmujący się zamówieniami publicznymi w jednostkach sektora finansów publicznych oraz pracownicy uczestniczący w komisjach przetargowych oraz osoby przygotowujące dokumentację postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

  • Kontrolerzy i audytorzy wewnętrzni zatrudnieni w jednostkach sektora finansów publicznych.

  • Kierownicy jednostek sektora finansów publicznych, zastępcy, sekretarze, skarbnicy oraz kierownicy merytorycznie odpowiedzialni za etap przygotowania albo realizacji zamówień publicznych, wykonujących umowę zawartą w trybie zamówień publicznych.

  • Wszystkie osoby zainteresowane zdobyciem wiedzy na temat tego jak nie popełniać błędów w stosowaniu przepisów dot. zamówień publicznych.

Cele: Omówienie sposobów sporządzania umów w zakresie zamówień publicznych w ramach postępowań prowadzonym przez Zamawiającego – jednostki sektora finansów publicznych. Uczestnicy dowiedzą się jakie są zasady sporządzania umów, ich rodzaje oraz charakter w świetle ustawy prawo zamówień publicznych a także przepisów kodeksu cywilnego oraz zasad odpowiedzialności osób podpisujących umowę. Podczas szkolenia zostaną przedstawione różne sposoby przygotowania danego typu umowy w tym wprowadzania różnorodnych klauzul umownych dla zabezpieczania się przez Zamawiającego przed niewłaściwą realizacją umowy i podejmowaniem decyzji o odstąpieniu czy unieważnieniu umowy.

Korzyści: Udział w szkoleniu pozwoli uczestnikom:

  • Zdobycie cennych i praktycznych informacji w zakresie właściwego przygotowywania umów w ramach prowadzonych postępowań o udzielenie zamówień publicznych.

  • Prawidłowo przygotować się do rozróżnienia rodzajów umów, poznać ich charakter
    i specyfikę i właściwie konstruować zapisy umowne w zależności od rodzaju umowy zawieranych w postepowaniach przetargowych.

  • Poznać różne klauzule umowne na przykładach, które zostaną omówione w zależności od rodzaju umowy do zastosowania w każdej sytuacji w celu zminimalizowania ryzyka zamawiającego w przypadku niewłaściwej realizacji umowy.

Prowadzący: Radca prawny, audytor, trener, doradca, pracownik samorządowy od 1998 roku, audytor systemu finansów publicznych od 2002 roku. Z zamówieniami publicznymi jest związany od 1998 roku a w latach 2004-2007 arbiter Urzędu zamówień publicznych. Brał udział w przygotowywaniu wielu dokumentacji przetargowej dla licznych Zamawiających z różnych branż, współpracuje też z Wykonawcami, dla których sporządza opinie oraz dokumentację do KIO. Doświadczony audytor praktyk, który przeprowadził liczne audyty z zakresu inwestycji budowlanych, opieki społecznej, opieki zdrowotnej, zamówień publicznych, szkolnictwa w tym niepublicznych jednostek oświaty, gospodarki finansowej w tym instytucji kultury oraz projektów współfinansowanych ze środków UE.

Program:

1. Sprawy organizacyjne.

2. Podstawy prawne – krótkie omówienie stosowania przepisów:

a. Ustawa prawo zamówień publicznych –szczegółowe uregulowania umowne.

b. Ustawa kodeks cywilny – ogólne zasady.

c. Inne przepisy i ustawy w zależności od rodzaju umowy – zapisy techniczne
i budowlane oraz inne odniesienia.

3. Podstawowe informacje dotyczące umów w sprawie zamówień publicznych:

a. Cechy charakterystyczne umów.

b. Przedmiot umowy – sposób konstruowania opisu świadczenia stron umowy.

c. Wynagrodzenie – różne możliwości jego określenia ( na przykładach).

d. Termin zawarcia umowy.

e. Zabezpieczenie umowy.

f. Zmiana umowy – warunki jej dopuszczalności.

g. Odstąpienie od umowy – jak opisywać przesłanki.

h. Unieważnienie umowy – podstawa prawna.

4. Umowy ramowe – omówienie jej zastosowania.

a. Uregulowania prawne.

b. Wybór i zastosowanie praktyczne.

c. Przykłady zapisów umownych.

100 minut.

5. Umowy na dostawy – omówienie przykładowych zapisów w umowach.

a. Umowa w zakresie IT.

b. Umowa na dostawę materiałów biurowych.

c. Umowa na dostawę mebli.

6. Umowy na usługi – omówienie przykładowych zapisów w umowach.

a. Umowa na usługi prawnicze.

b. Umowa na usługi szkoleniowe.

c. Umowa na usługi Inwestora zastępczego.

7. Umowy na roboty budowlane.

a. Umowa na wybudowanie obiektu kubaturowego.

b. Z wynagrodzeniem kosztorysowym.

c. Z wynagrodzeniem ryczałtowym.

d. W formule „zaprojektuj i wykonaj” – zalety i wady jest zastosowania.

e. Umowa na budowę obiektu liniowego.

f. Umowa na rozbudowę obiektu kubaturowego.

8. Przykłady klauzul umownych dotyczących:

a. Wynagrodzenia – rodzaje wynagrodzenia, sposób i termin płatności.

b. Podwykonawstwa.

c. Zobowiązania do zatrudnienia na umowę o pracę.

d. Kar umownych – sposoby ich konstruowania.

e. Zapisy o potrąceniu.

f. Zmiany umowy – jakie sytuacje zmian można przewidzieć biorąc pod uwagę rodzaj umowy.

100 minut.

9. Etap realizacji umowy –typowe problemy z Wykonawcą:

a. Opóźnienia – przekroczenie terminów umownych.

b. Brak zapłaty przez Wykonawcę podwykonawcom - procedura postępowania Zamawiającego.

c. Zmiana osób po stronie wykonawcy w trakcie realizacji umowy.

d. Czy możliwe jest podwyższenie wynagrodzenia umownego?

e. Łagodzenie konfliktów – warunku zawarcia ugody sądowej.

  1. Przesłanki odpowiedzialność Kierownika Zamawiającego i innych osób w świetle ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych związana z podpisaniem i realizacją umowy.

11. Pytania uczestników – rozwiązywanie problemów.

12. Podsumowanie szkolenia.

100 minut.

Szczegóły wydarzenia

Rodzaj wydarzenia:
Płatne
Termin rejestracji:
25 lutego 2019, 23:59
Początek wydarzenia:
4 marca 2019, 10:00
Zakończenie wydarzenia:
4 marca 2019, 15:00
Miejsce:
Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze
Żurawia 43, Warszawa, Polska
Lokalizacja 300 metrów od Metra Centrum.
Osoba kontaktowa:
Pokaż
E-mail:
Pokaż
Telefon:
Pokaż
Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść zaproszeń.
Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu.