Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Szukasz organizacji, której chcesz przekazać 1%? Znajdziesz ją w serwisie http://pozytek.ngo.pl/

Kurs - specjalista ds. rozliczeń VAT w JST. Zrozumieć podatek VAT - dla początkujących

Reklama
Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze
Żurawia 43, Warszawa, Polska, Lokalizacja 300 metrów od Metra Centrum.
6 marca 2019, 10:00
6 marca 2019, 10:00 - 7 marca 2019, 15:00
Płatne

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze zaprasza na szkolenie "Kurs - specjalista ds. rozliczeń VAT w JST. Zrozumieć podatek VAT - dla początkujących". Szkolenie odbędzie się w dniach 6-7 marca 2019 r. w Warszawie. Udział w zajęciach jest odpłatny.

Reklama

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze zaprasza na szkolenie:

Kurs - specjalista ds. rozliczeń VAT w JST. Zrozumieć podatek VAT - dla początkujących

Data: 6-7 marca 2019, 10:00 - 15:00

Miejsce: Warszawa, ul. Żurawia 43

Cena: 709 zł przy zgłoszeniu do 20 lutego.

Rabat 10 % dla drugiej osoby z tej samej Instytucji.

Adresaci: Zapraszamy Państwa na dwudniowy kurs związany z zasadami funkcjonowania i rozliczania podatku VAT. Podatek VAT należy do jednych z najtrudniejszych podatków do rozliczenia. W praktyce osoby zajmujące się lub które będą zajmować się rozliczaniem podatku prędzej czy później natrafią na problemy z jego stosowaniem. Jednak podatek ten można zrozumieć i stać się w ciągu zaledwie paru miesięcy specjalistą z zakresu rozliczania podatku VAT.

Cele i korzyści: Przedmiotem kursu jest omówienie na konkretnych przykładach najistotniejszych zagadnień związanych z podatkiem VAT. W trakcie dwudniowego kursu przedstawione zostaną zasady funkcjonowania podatku VAT w Polsce. W kompleksowy sposób omówione zostaną zagadnienia dotyczące obowiązku podatkowego, naliczenia, odliczenia podatku, uprawnień podatnika, ryzyka podatkowego oraz wskazane zostaną rozwiązania praktyczne. Zagadnienia zostały tak dobrane, aby w przystępny i praktyczny sposób przybliżyć niełatwy temat podatku VAT. Szkolenie będzie swoim zakresem obejmowało również ostatnie wprowadzone i planowane nowelizacje w przepisach. Dzięki szkoleniu osoby uczestniczące w kursie poznają od podstaw zasady opodatkowania transakcji podatkiem VAT. Po zakończeniu szkolenia uczestnicy powinni bez lęku i obaw poruszać się po zagadnieniach z zakresu podatku VAT.

Prowadzący: Ewa Gogolińska - Trener z zakresu podatku VAT w jednostkach samorządu terytorialnego oraz podatku VAT w projektach UE. Praktyk, ekspert w zakresie proponowanego tematu szkolenia. Wieloletnia główna księgowa oraz doradca i konsultantka przy projektach systemowych, inwestycyjnych i szkoleniowych dla firm i samorządów z zakresu projektów UE. Z projektami UE związana od początku ich funkcjonowania w Polsce. Praktyk pozyskujący dofinansowanie, przygotowanie dokumentacji projektu, prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej aż po rozliczanie i kontrolę projektów UE. Wieloletni trener prowadzący szkolenia z zakresu ewidencji księgowej projektów UE, monitoringu, rozliczania i kontroli projektów.

Program:

Dzień I

I. Najważniejsze zasady dotyczące podatku VAT

 1. Czym jest podatek VAT? – konstrukcja i rola podatku.

 2. VAT należny, VAT naliczony a neutralność podatku.

 3. Zasada powszechności opodatkowania VAT.

II. Najważniejsze przepisy regulujące prawidłowe rozliczanie podatku VAT w Polsce.

 1. Regulacje prawne obowiązujące w Polsce.

 2. Znaczenie Rozporządzeń do ustawy zasadniczej oraz zasady ich stosowania.

III. Podmiot opodatkowania – co to oznacza?

 1. Podatnik VAT – kto i kiedy podlega opodatkowaniu?

 2. Definicja podatnika.

 3. Zasady stosowania zwolnienia podmiotowego z VAT.

 4. Organ władzy publicznej i jego jednostki organizacyjne, jako podmiot opodatkowania.

IV. Przedmiot opodatkowania.

 1. Pojęcie czynności opodatkowanych.

 2. Odpłatna dostawa towarów.

a) Definicja towarów.

b) Odpłatna dostawa towarów na terytorium kraju, jako czynność podlegająca VAT.

c) Dostawa towaru a przeniesienie prawa własności.

d) Szczególne rodzaje dostaw towarów.

e) Nieodpłatna dostawa towarów.

 1. Odpłatne świadczenie usług.

a) Definicja świadczenia usług.

b) Refakturowanie usług.

c) Klasyfikacja statystyczna a wpływ na opodatkowanie świadczenie usług.

d) Nieodpłatne świadczenie usług.

V. Czynności wyłączone z opodatkowania podatkiem VAT – warunki niepodlegania VAT, kiedy i dlaczego?

 1. Darowizny, – kiedy darowizna a kiedy już sponsoring.

 2. Opłaty publicznoprawne, – kiedy opłata a kiedy opodatkowanie, omówienie na przykładach np. umowy najmu, dzierżawy.

 3. Kaucje, kary.

 4. Wadium, – kiedy wadium a kiedy zaliczka. Na co zwrócić szczególną uwagę. Kiedy zmiana wadium na zaliczkę? Znaczenie ustawowe i moment podatkowy.

 5. Użyczenia – omówienie różnic, kiedy użyczenie a kiedy najem. Zasady opodatkowania lub jego brak.

VI. Stawki podatku VAT oraz zwolnienie z opodatkowania.

 1. Wykaz aktualnych stawek podatku VAT.

 2. Stawka 23 %.

 3. Stawki obniżone 8 i 5 % oraz zakres ich zastosowania.

 4. Różnica między stawką 0%, zw. i NP.

 5. Zwolnienia przedmiotowe z VAT - katalog transakcji objętych zwolnieniem z VAT.

VII. Moment powstania obowiązku podatkowego.

 1. Co to jest moment powstania obowiązku podatkowego?
 2. Zasada ogólna powstawania obowiązku podatkowego.
 3. Wyjątki od zasady ogólnej – szczególne momenty powstania obowiązku podatkowego.
 4. Zaliczki a obowiązek podatkowy.

VIII. Przeniesienie obowiązku naliczenia i odprowadzenia podatku VAT przez kupującego na nabywcę tzw. odwrotne obciążenie.

a) Co to jest odwrotne obciążenie?

b) Rozpoznanie obowiązku odprowadzenia podatku VAT przez kupującego – moment podatkowy.

c) Obowiązki dla sprzedającego i kupującego – na co zwracać uwagę.

Dzień II

I. Zasady dokumentowania sprzedaży towarów i usług.

 1. Rodzaje faktur VAT:

a) Faktura VAT obowiązkowa i na żądanie.

b) Faktura zaliczkowa.

c) Faktura uproszczona.

d) Refakturowanie.

e) Duplikat faktury.

f) Przechowywanie faktur.

g) Nowe zasady wystawiania faktur VAT do paragonów z NIP-em nabywcy, – kiedy i jak?

h) Terminy wystawiania faktur.

i) Odpowiedzialność wystawcy faktury.

 1. Elementy faktury.

 2. Faktury korygujące i noty korygujące:

a) Zasady i przyczyna wystawiania faktur korygujących.

b) Termin wystawienia faktur korygujących.

c) Ujęcie korekty w deklaracji VAT-7 (korekta in minus, korekta in plus).

d) Wystawianie not korygujących, kto i kiedy?

II. Podzielona płatność (split payment) nowela zmian w ustawie VAT od 07.2018r.

 1. Na czym polega podzielona płatność?
 2. Kto będzie właścicielem rachunku VAT?
 3. Sposób dokonywania płatności za fakturę przy metodzie split payment.
 4. Co można zyskać a co stracić przy metodzie podzielonej płatności?. Dodatkowa „ulga” za wcześniejszą zapłatę podatku.
 5. W jaki sposób korzystać ze zgromadzonych na koncie VAT środków?
 6. W jakim przypadku może nastąpić blokada konta VAT.
 7. Błędna zapłata, podwójna zapłata, błędne wskazanie kwoty VAT, co w przypadku korekty faktur – zasady postępowania po wprowadzeniu mechanizmu podzielonej płatności.

III. Zasady i sposób dokonywania odliczeń podatku VAT naliczonego.

1.Odliczenia podatku VAT.

a) Prawo do odliczenia podatku naliczonego (faktury zakupowe a VAT naliczony).

 • Kiedy powstaje prawo do odliczania podatku VAT?

 • Warunki niezbędne do odliczenia podatku VAT.

 • Zakupy dające prawo do pełnego odliczenia podatku VAT naliczonego.

 • Zakupy dające prawo do częściowego odliczenia podatku VAT.

 • Wyłączenia z prawa do odliczenia.

 • Terminy ustawowe odliczenia.

b) Częściowe odliczenie VAT zgodnie ze współczynnikiem sprzedaży (proporcja) art. 90 oraz preproporcją art. 86 ust.2a-2h.

 • Pojęcie zakupów częściowo związanych i częściowo niezwiązanych z działalnością gospodarczą.

 • Działalność gospodarcza a wykonywanie zadań poza strefą podatku VAT.

 • Zasady ustalania współczynnika i prewspółczynnika wstępnego i ostatecznego.

 • Wyliczenie wskaźnika struktury sprzedaży (WSS) i prewskaźnika (PP).

 • Obrót nieruchomościami oraz innymi środkami trwałymi, jako wpływ na wyliczenie współczynnika i prewspółczynnika.

 • Zaokrąglenia proporcji sprzedaży.

c) Korekty odliczeń w trakcie roku i po jego zakończeniu.

IV. Zwrot podatku VAT z urzędu skarbowego.

 1. Kiedy podatnik może wystąpić o zwrot podatku?

 2. W jakich terminach urząd skarbowy zwróci podatek VAT?

 3. Jakie warunki należy spełnić, aby otrzymać zwrot podatku VAT?

V. Panel dyskusyjny.

Szczegóły wydarzenia

Rodzaj wydarzenia:
Płatne
Termin rejestracji:
27 lutego 2019, 23:59
Początek wydarzenia:
6 marca 2019, 10:00
Zakończenie wydarzenia:
7 marca 2019, 15:00
Miejsce:
Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze
Żurawia 43, Warszawa, Polska
Lokalizacja 300 metrów od Metra Centrum.
Osoba kontaktowa:
Pokaż
E-mail:
Pokaż
Telefon:
Pokaż
Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść zaproszeń.
Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu.