Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Szukasz organizacji, której chcesz przekazać 1%? Znajdziesz ją w serwisie http://pozytek.ngo.pl/

Możliwości pozyskania funduszy na działania kulturalne w 2019 i 2020 roku

Reklama
Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze
Żurawia 43, Warszawa, Polska, Lokalizacja 300 metrów od Metra Centrum.
za 16 dni
7 marca 2019, 10:00
Płatne

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze zaprasza na szkolenie "Możliwości pozyskania funduszy na działania kulturalne w 2019 i 2020 roku". Szkolenie odbędzie się 7 marca 2019 r. w Warszawie. Udział w zajęciach jest odpłatny.

Reklama

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze zaprasza na szkolenie:

Możliwości pozyskania funduszy na działania kulturalne w 2019 i 2020 roku

Data: 7 marca 2019, 10:00 - 15:00

Miejsce: Warszawa, ul. Żurawia 43

Cena: 409 zł przy zgłoszeniu do 21 lutego.

Rabat 10 % dla drugiej osoby z tej samej Instytucji.

Cele i korzyści: Nabycie wiedzy dotyczącej możliwości finansowania działalności kulturalnej ze środków zewnętrznych w 2019 i 2020 roku.Zmiany w finansowaniu instytucji kultury wymuszają poszukiwanie środków zewnętrznych, umożliwiających realizację ambitnego programu. Towarzyszą temu zmienione programy wspólnotowe i ostatnie konkursy w ramach funduszy strukturalnych, ukierunkowanych na realizację przedsięwzięć inwestycyjnych. O ile część funkcjonujących od lat funduszy dofinansowujących działalność kulturalną jest znana i rozpoznawana, równolegle funkcjonuje wiele programów dotacyjnych nie promujących szerzej swojej działalności. Podczas szkolenia zostaną zaprezentowane także te mniej znane, co umożliwi zidentyfikowanie właściwego funduszu i ubieganie się o środki na realizację zaplanowanych zamierzeń. Podczas zajęć uczestniczące osoby posiądą wiedzę pozwalającą na zidentyfikowanie możliwości finansowania prowadzonej działalności w oparciu o środki zewnętrzne. W szczególności uczestnictwo w szkoleniu pozwoli na uzyskanie odpowiedzi na następujące pytania:

 • Jakie źródła finansowania projektów w zakresie kultury są dostępne w 2019 i 2020 roku?

 • Jakie działania mogą otrzymać dofinansowanie?

 • W jaki sposób zidentyfikować źródło finansowania, które umożliwi realizację postawionych zamierzeń?

 • Na co zwrócić uwagę rozważając sfinansowanie projektu w ramach wybranego funduszu?

 • Jak określić czy projekt kwalifikuje się do dofinansowania?

 • Jak określić kwalifikowalność kosztów?

 • Gdzie szukać informacji o źródłach finansowania projektów?

Adresaci: Zajęcia przeznaczone są dla osób zatrudnionych w samorządowych instytucjach kultury (domy kultury, centra kultury, biblioteki, muzea, galerie, instytucje muzyczne, teatry), organizacjach pozarządowych prowadzących działania w zakresie kultury oraz komórkach organizacyjnych samorządów terytorialnych zajmujących się sprawami kultury i pozyskiwaniem środków pozabudżetowych.

Metody pracy Program szkolenia obejmuje kompleksową wiedzę dotyczącą możliwości finansowania działalności kulturalnej (projekty inwestycyjne i tzw. miękkie) ze środków zewnętrznych. W trakcie zajęć przewidziane jest poruszenie następujących treści:

 • Podstawowe informacje o zasadach uzyskiwania dotacji do prowadzenia działalności kulturalnej;

 • Nowa perspektywa programów wspólnotowych: Program Erasmus+, Program Europa dla Obywateli, Program Kreatywna Europa;

 • Fundusze strukturalne w Polsce: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, Regionalny Program Operacyjny, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich;

 • Pozostałe źródła finansowania projektów kulturalnych: zakres wsparcia, procedura ubiegania się o dofinansowanie;

 • Przykładowy formularz wniosku o dofinansowanie.

Materiały szkoleniowe: każdy uczestnik otrzymuje skrypt, zawierający materiały informacyjne wykorzystywane w trakcie szkolenia oraz materiały ćwiczeniowe.

Prowadzący: Specjalizuje się we wsparciu instytucji kultury, jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych w przygotowaniu i realizacji projektów, przewidzianych do współfinansowania w ramach funduszy zewnętrznych. Współpracował m.in. z Narodowym Centrum Kultury, Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej, Filharmonią Narodową, Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz wieloma działającymi lokalnie instytucjami kultury. Był autorem i koordynatorem wielu projektów infrastrukturalnych i tzw. miękkich dotyczących rozwoju społecznego. Od wielu lat odpowiada za ocenę wniosków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego w województwie mazowieckim. Pełnił także obowiązki członka Komisji Konkursowej w Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m. st. Warszawy. Posiada certyfikat jakości szkoleń I stopnia Stowarzyszenia Trenerów Organizacji Pozarządowych. Był stypendystą programu szkoleniowego Euro NGO Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności.

Program:

10:00 – 10:20

 1. Powitanie uczestniczących osób.

 2. Przedstawienie programu szkolenia.

 3. Określenie celów szkolenia i oczekiwanych korzyści z uczestnictwa.

10:20 – 10:50

 1. Podstawowe informacje o zasadach uzyskiwania dotacji do prowadzenia działalności kulturalnej:
 • Wytyczne dla wnioskodawców.

 • Kwalifikowalność działań i wnioskodawców.

 • Wytyczne dla wnioskodawców a projekt.

 • Procedura przygotowania się do pozyskania środków.

10:50 – 11:30

 1. Programy wspólnotowe: Program Erasmus+, Program Europa dla Obywateli, Program Kreatywna Europa:
 • Zasady wdrażania.

 • Zakres wsparcia.

 • Procedura ubiegania się o dofinansowanie.

 • Dostępność środków.

11:30 – 11:45

Przerwa.

11:45 – 12:30

 1. Fundusze strukturalnych w Polsce: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, Regionalny Program Operacyjny, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich:
 • Zasady wdrażania.

 • Zakres wsparcia.

 • Procedura ubiegania się o dofinansowanie.

 • Dostępność środków.

12:30 – 13:00

 1. Pozostałe źródła finansowania projektów kulturalnych: zakres wsparcia, procedura ubiegania się o dofinansowanie.
 • Fundusze międzynarodowe.

13:00 – 13:30

Przerwa na lunch.

13:30 – 14:15

 1. Pozostałe źródła finansowania projektów kulturalnych: zakres wsparcia, procedura ubiegania się o dofinansowanie.
 • Fundusze krajowe publiczne i prywatne.

14:15 – 15:00

 1. Przykładowy formularz wniosku o dofinansowanie.
 • Sposób prezentowania informacji.

 • Kolejność wypełniania poszczególnych pól formularza.

15:00

Zakończenie szkolenia.

Szczegóły wydarzenia

Rodzaj wydarzenia:
Płatne
Termin rejestracji:
28 lutego 2019, 23:59
Początek wydarzenia:
7 marca 2019, 10:00
Zakończenie wydarzenia:
7 marca 2019, 15:00
Miejsce:
Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze
Żurawia 43, Warszawa, Polska
Lokalizacja 300 metrów od Metra Centrum.
Osoba kontaktowa:
Pokaż
E-mail:
Pokaż
Telefon:
Pokaż
Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść zaproszeń.
Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu.