Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Szukasz organizacji, której chcesz przekazać 1%? Znajdziesz ją w serwisie http://pozytek.ngo.pl/

Proces inwestycyjny w podmiocie leczniczym - aspekty formalno-księgowe

Reklama
Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze
Żurawia 43, Warszawa, Polska, Lokalizacja 300 metrów od Metra Centrum.
za 16 dni
7 marca 2019, 10:00
Płatne

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze zaprasza na szkolenie "Proces inwestycyjny w podmiocie leczniczym - aspekty formalno-księgowe". Szkolenie odbędzie się 1 marca 2019 r. w Warszawie. Udział w zajęciach jest odpłatny.

Reklama

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze zaprasza na szkolenie:

Proces inwestycyjny w podmiocie leczniczym - aspekty formalno-księgowe

Data: 7 marca 2019, 10:00 - 15:00

Miejsce: Warszawa, ul. Żurawia 43

Cena: 409 zł przy zgłoszeniu do 21 lutego.

Rabat 10 % dla drugiej osoby z tej samej Instytucji.

Cele i korzyści: Zapoznanie z formalnymi wymogami w zakresie prowadzenia procesu inwestycyjnego w podmiocie leczniczym. Przybliżona zostanie tematyka planu inwestycyjnego – procedury związane z jego przyjęciem i realizacją oraz ustawowe kompetencje podmiotu tworzącego i Rady Społecznej w obszarze zarządzania majątkiem trwałym SPZOZ-u. Omówimy możliwe źródła finansowania inwestycji i zakupu środków trwałych, wynikające z tego obowiązki formalne, a także przygotowanie dokumentacji związanej z rozliczeniem i ujęciem księgowym. Przykłady stosownych regulacji wewnętrznych i instrukcji niezbędnych w pracy księgowych, działów technicznych, kierowników. Obowiązujące przepisy, standardy postępowania i optymalizacji procesów w jednostce. Praktyczne informacje, case study, wzory dokumentów.

Adresaci: Pracownicy działów technicznych, finansowo-księgowych i odpowiedzialnych za politykę majątkową i procesy inwestycyjne w podmiotach leczniczych, główni księgowi, dyrektorzy finansowi, kontrolerzy i audytorzy podmiotu tworzącego oraz osoby zainteresowane tematyką szkolenia.

Prowadzący: Doświadczony pracownik administracji samorządowej i państwowej, główny księgowy i menedżer w publicznych podmiotach leczniczych, posiada certyfikat księgowy Ministra Finansów, aktywny członek Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, doktorantka Szkoły Głównej Handlowej, wykładowca i autor publikacji w zakresie finansów publicznych i zarządzania w ochronie zdrowia.

Program:

 1. Regulacje prawne związane z procesem inwestycyjnym w SPZOZ-ie.
 • Plan inwestycyjny samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej.

 • Kompetencje podmiotu tworzącego w zakresie określenia zasad zbywania aktywów trwałych, oddawania w dzierżawę, najem, użytkowanie i użyczenie.

 • Czynności wymagające zaopiniowania przez Radę Społeczną SPZOZ.

 1. Instrument Oceny Wniosków Inwestycyjnych w Sektorze Zdrowia (IOWISZ) – obowiązek opiniowania zamierzeń inwestycyjnych.

100 minut.

 1. Źródła finansowania inwestycji i ich wpływ na procedury postępowania.
 • Dotacja ze środków UE.

 • Dotacja podmiotu tworzącego.

 • Darowizna.

 • Kredyt/pożyczka.

 1. Księgowe aspekty inwestycji – uregulowania ustawy o rachunkowości i Krajowego Standardu Rachunkowości nr 11 „Środki trwałe”.
 • Definicja środka trwałego, środka trwałego w budowie, zwiększenia wartości środka trwałego.

 • Koszty zwiększające wartość początkową środka trwałego, koszt wytworzenia.

 • Amortyzacja.

 • Prezentacja w sprawozdaniu finansowym.

 • Źródło finansowania inwestycji a ujęcie księgowe.

100 minut.

 1. Wewnętrzne regulacje jednostki w zakresie inwestycji.
 • Polityka rachunkowości.

 • Ewidencja majątkowa i dokumentacja operacji związanych z majątkiem.

 • Procedura rozliczenia inwestycji.

 1. Wybrane zagadnienia CASE STUDY:
 • Modernizacja bloku operacyjnego – ujęcie księgowe inwestycji, w tym zainstalowanych środków trwałych.

 • Zakup tomografu komputerowego wraz z przystosowaniem pomieszczeń na pracownię TK z dofinansowaniem środków unijnych – odrębna ewidencja księgowa procesu.

 • Adaptacja pomieszczeń po byłym oddziale na centrum rehabilitacji finansowana z dotacji podmiotu tworzącego – ustalenie maksymalnego udziału środków dotacji w kosztach inwestycji, rozliczenie dotacji.

 • Likwidacja środka trwałego w celu budowy nowego obiektu – ustalenie kosztu wytworzenia.

 • Inwentaryzacja środka trwałego w budowie.

 1. Konsultacje w zakresie tematyki szkolenia.

100 minut.

Szczegóły wydarzenia

Rodzaj wydarzenia:
Płatne
Termin rejestracji:
28 lutego 2019, 23:59
Początek wydarzenia:
7 marca 2019, 10:00
Zakończenie wydarzenia:
7 marca 2019, 15:00
Miejsce:
Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze
Żurawia 43, Warszawa, Polska
Lokalizacja 300 metrów od Metra Centrum.
Osoba kontaktowa:
Pokaż
E-mail:
Pokaż
Telefon:
Pokaż
Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść zaproszeń.
Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu.