Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Szukasz organizacji, której chcesz przekazać 1%? Znajdziesz ją w serwisie http://pozytek.ngo.pl/

Kontrola dotacji w siedzibie szkoły niepublicznej. Zajęcia dla JST i jednostek dotowanych

Reklama
Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze
Żurawia 43, Warszawa, Polska, Lokalizacja 300 metrów od Metra Centrum.
za 23 dni
16 kwietnia 2019, 10:00
Płatne

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze zaprasza na szkolenie "Kontrola dotacji w siedzibie szkoły niepublicznej. Zajęcia dla JST i jednostek dotowanych". Szkolenie odbędzie się 16 kwietnia 2019 r. w Warszawie. Udział w zajęciach jest odpłatny.

Reklama

Kontrola dotacji w siedzibie szkoły niepublicznej. Zajęcia dla JST i jednostek dotowanych

Data: 16 kwietnia 2019, 10:00 - 15:00

Miejsce: Warszawa, ul. Żurawia 43

Cena: 509 zł przy zgłoszeniu do 2 kwietnia.

Rabat 10 % dla drugiej osoby z tej samej Instytucji.

Cele: Szczegółowe omówienie zagadnień związanych z udzielaniem dotacji oświatowych udzielanych przez jednostki samorządu terytorialnego dla placówek i jednostek prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne.

Korzyści: Podczas zajęć omówione zostanie między innymi:

 • Obliczanie i aktualizacja wysokości dotacji w 2019 roku.

 • Refinansowanie między gminami kosztów przedszkolnych.

 • Dochodzenie zwrotu dotacji za lata poprzednie.

 • Przeznaczanie i wykorzystanie dotacji przez jednostki i placówki.

 • Sposób i zakres przeprowadzania kontroli beneficjentów.

 • Odpowiedzialność karno-skarbowa beneficjentów.

Adresaci: Pracownicy samorządowi zatrudnieni w wydziałach edukacji, dyrektorzy szkół, kontrolerzy, audytorzy, radcy prawni, skarbnicy, główni księgowi jednostek dotowanych.

Prowadzący: Wieloletni praktyk oświatowy w szkolnictwie i samorządzie na stanowiskach kierowniczych, edukator w zakresie organizacji i zarządzania oświatą, specjalista z zakresu tzw. prawa oświatowego. Członek OSKKO. Na zlecenie gmin i powiatów dokonuje analizy arkuszy organizacyjnych szkół i przedszkoli pod kątem zoptymalizowania oświatowych budżetów. Kontroler szkół i przedszkoli niepublicznych. Autorka licznych publikacji, prelegentka konferencji ogólnopolskich, wykładowca Fundacji Polskiej Akademii Nauk, FRDL, RIO, także wielu innych instytucji. Ekspert z listy MEN (poz.1121). Odznaczona Medalem K.E.N.

Program:

1. Podstawa prawna - zebranie najważniejszych zmian, obowiązujących w bieżącym roku w zakresie udzielanych dotacji podmiotowych.

2. Przygotowanie odpowiednich i prawidłowych zapisów w uchwałach samorządowych o trybie kontroli. Dlaczego nie wszystkie regulacje przechodzą weryfikację RIO, a zdaniem JST powinny?

3. Wydatki związane z kształceniem specjalnym – kategorie wydatków podlegających rozliczeniu i tryb ich kontroli. Potrzeba nowelizacji uchwał przez samorządy w tym zakresie.

 • Wzór zapisu w uchwale i wzór załącznika.

4. Kontrola wykorzystania dotacji przez jednostkę samorządu terytorialnego:

 • Przygotowanie pracowników do kontroli - procedura, kompetencje, upoważnienia.

 • Kontrola prawidłowości pobrania – rodzaj dokumentacji do sprawdzenia w danym typie jednostki w roku kontrolowanym.

 • Kontrola wykorzystania dotacji – rodzaj badanej dokumentacji źródłowej, rodzaj wydatków.

 • Oświadczenia, protokół oględzin – wzór.

 • Wystąpienie pokontrolne a protokół- różnice, potrzeby tworzenia. Wzory dokumentów.

 • Zgłaszane zastrzeżenia do protokołu- forma, procedura przyjęcia, rozpoznania i odniesienia się do uwag.

 • Decyzja administracyjna - podstawowe jej elementy, wzór.

 • Postępowanie przed SKO i sądami administracyjnymi.

5. Omówienie przykładowych wyroków sądowych, stanowisk RIO i decyzji SKO.

6. Wskazanie na najważniejsze i kluczowe w sporze o dotacje stanowiska MEN.

7. Dyskusja.

Szczegóły wydarzenia

Rodzaj wydarzenia:
Płatne
Termin rejestracji:
9 kwietnia 2019, 23:59
Początek wydarzenia:
16 kwietnia 2019, 10:00
Zakończenie wydarzenia:
16 kwietnia 2019, 15:00
Miejsce:
Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze
Żurawia 43, Warszawa, Polska
Lokalizacja 300 metrów od Metra Centrum.
Osoba kontaktowa:
Pokaż
E-mail:
Pokaż
Telefon:
Pokaż
Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść zaproszeń.
Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu.