Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Szukasz organizacji, której chcesz przekazać 1%? Znajdziesz ją w serwisie http://pozytek.ngo.pl/

Szkolenie - CO WARTO WIEDZIEĆ O UZASADNIONYM INTERESIE ORAZ JAK PRZEPROWADZIĆ TEST RÓWNOWAGI?

Reklama
ul. Dereniowa 2 lok 6
Warszawa, Polska
za 22 dni
10 kwietnia 2019, 09:00
Płatne

Szkolenie ma na celu przedstawienie słuchaczom jakie należy podjąć działania w celu skorzystania z przesłanki niezbędności do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Osoby uczestniczące w kursie nauczą się jak wykonać test równowagi (m.in. na przykładzie wysyłania podziękować za 1%).

Reklama

SZKOLENIE – CO WARTO WIEDZIEĆ O UZASADNIONYM INTERESIE ORAZ JAK PRZEPROWADZIĆ TEST RÓWNOWAGI?

CZĘŚĆ I - UZASADNIONY INTERES JAKO PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH/ (BLOK 2 H)

9:00 – 10:00 Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych (krótkie omówienie), ze szczególnym uwzględnieniem prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią.

 1. przedstawienie podstaw prawnych przetwarzania danych osobowych,

 2. przesłanka prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią (art. 6 ust. 1 f) , jak dzisiaj rozumiemy tę przesłankę, co zmieniło się w stosunku do starego stanu prawnego oraz omówienie wskazówek zawartych w opinii Grupy Roboczej art. 29,

 3. kto może być stroną trzecią?

10:00 – 10.15 przerwa kawowa

10.15 – 11.15 Relacje uzasadniony interes – inne podstawy prawne

 1. równoważność podstaw prawnych przetwarzania danych osobowych. Czy rzeczywiście tak jest?

 2. wyłączenie stosowania art. 6 ust. 1 f) RODO do przetwarzania danych osobowych przez organy publiczne. Kiedy organy mogą stosować te przesłanką oraz jakie jest uzasadnienie?

 3. zgoda a uzasadniony interes? Kiedy stosować, którą podstawę prawną?

11.15 – 11.30 przerwa kawowa

CZĘŚĆ II - TEST RÓWNOWAGI/ (BLOK 3 H)

11.30 – 12.30 Test równowagi - podstawowe informacje:

 1. co to jest test równowagi?,

 2. kiedy należy przeprowadzić test równowagi?,

 3. jak przeprowadzić test równowagi?.

12.30 – 12.45 – przerwa kawowa

13.00 – 14.00 WARSZTATY

wykonywanie testu równowagi na podstawie przedstawionego casusu

14.00 – 14.15 – przerwa kawowa

14.15 – 15.15 klauzula informacyjna w przypadku oparcia się o podstawę prawną z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

 1. zasady konstruowania klauzuli informacyjnej w oparciu o podstawę prawną z art. 6 ust. 1 lit f) RODO.

 2. konieczność udostępnienia wyników testu równowagi. Czy nas to czeka?

 3. odpowiedzi na pytania uczestników

15.15 -15.30 – odbiór zaświadczeń o ukończeniu kursu.

ZGŁOSZENIA na adres: jkd@centrum-odo.pl

Informacje o prowadzących:

Anna Matusiak-Wekiera jest radcą prawnym. Pełniła funkcję ABI oraz IOD. Mec. Anna Matusiak-Wekiera była członkiem Komisji Ekspertów do spraw reformy prawa ochrony danych osobowych w UE powołanej przy GIODO w latach 2016-2018. Obecnie jest członkiem Komitetu ds. ochrony danych osobowych przy Krajowej Izbie Gospodarczej. Mec. Anna Matusiak – Wekiera wspierała procesy wdrożenia RODO w sektorze prywatnym oraz w sektorze publicznym, jest wykładowcą zagadnień prawnych związanych z ochroną danych osobowych na uczelni wyższej oraz prelegentką na konferencjach poświęconych RODO. Mec. Anna Matusiak-Wekiera jest również autorką publikacji prawniczych z zakresu ochrony danych osobowych, w tym w eksperckim kwartalniku „ABI EXPERT”. Posiada uprawnienia audytora wewnętrznego systemu zarządzania jakością zgodnie z normą ISO 9001:2000 oraz audytora wiodącego systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji wg. Normy ISO 27001.

Justyna Kondratowicz-Dudzińska jest radcą prawnym. Pełniła funkcję ABI. Obecnie pełni funkcję IOD. Mec. Justyna Kondratowicz-Dudzińska jest wykładowcą zagadnień prawnych związanych z ochroną danych osobowych na uczelni wyższej oraz prelegentem podczas wydarzeń związanych z ochroną danych osobowych. Mec. Justyna Kondratowicz-Dudzińska wspierała procesy wdrożenia RODO w sektorze prywatnym (w tym w sektorze organizacji pozarządowych) oraz w sektorze publicznym. Jest członkiem SABI – Stowarzyszenia Inspektorów Ochrony Danych.

Szczegóły wydarzenia

Rodzaj wydarzenia:
Płatne
Początek wydarzenia:
10 kwietnia 2019, 09:00
Zakończenie wydarzenia:
10 kwietnia 2019, 23:59
Miejsce:
ul. Dereniowa 2 lok 6
Warszawa, Polska
Osoba kontaktowa:
Pokaż
E-mail:
Pokaż
Telefon:
Pokaż
Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść zaproszeń.
Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu.