Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Szukasz organizacji, której chcesz przekazać 1%? Znajdziesz ją w serwisie http://pozytek.ngo.pl/

Gdańsk. Kurs "VBA (Visual Basic for Applications) w Excelu Przekrojowy"

Reklama
Cognity Szkolenia
Gdańsk, Polska
15 kwietnia 2019, 08:45
15 kwietnia 2019, 08:45 - 17 kwietnia 2019, 16:00
Płatne

Kurs VBA (Kurs Visual Basic for Applications) w Excelu Przekrojowy jest dla osób, które chcą zautomatyzować czynności regularnie powtarzane lub tworzyć aplikacje, na których będą pracować inni użytkownicy. Cognity Szkolenia zaprasza na zajęcia, które odbędą się w dniach 15-17 kwietnia 2019 w Gdańsku. Zniżki dla organizacji pozarządowych.

Reklama

Po szkoleniu będziesz potrafił:

 • nagrywać i modyfikować nagrane Makropolecenia,
 • czytać i rozumieć kod napisany w języku Visual Basic,
 • tworzyć pętle i procedury oraz wykorzystywać je w środowisku MS Excel,
 • posługiwać się zmiennymi,
 • obsługiwać i pracować z plikami tekstowymi CSV/TXT,
 • przygotowywać komunikaty dla użytkowników i tworzyć formularze,
 • optymalizować kod i eliminować błędy.

Program szkolenia VBA w Excelu Przekrojowy

1. Makropolecenia:

 • rejestrowanie i uruchamianie,
 • bezpieczeństwo.

2. Edycja i zarządzanie kodem VBA:

 • budowa okna edytora VBA - paski narzędzi,
 • archiwizacja i przenoszenie kodu,
 • najważniejsze skróty klawiszowe.

3. Wstęp do programowania:

 • procedury i funkcje,
 • operatory,
 • typy danych VBA - zmienne i stałe.

4. Przetwarzanie tekstów:

 • funkcje przetwarzające ciągi znaków.

5. Instrukcje warunkowe i pętle:

 • uruchamianie krokowe,
 • instrukcja warunkowa "If … Then … Else If … Else … End If",
 • instrukcja wyboru "Select Case",
 • pętla "For … Next", "For Each … In … Next", "Do … Loop",
 • wcześniejsze zakończenie pętli poleceniem "Exit".

6. VBA a skoroszyt Excel:

 • obiekty w arkuszach kalkulacyjnych,
 • klasy i kolekcje,
 • odwołania do komórek, zakresów komórek, kolumn, wierszy i arkuszy.

7. Praca z plikami tekstowymi (CSV/TXT):

 • zapis i odczyt.

8. Zmienne:

 • zasięg i przekazywanie zmiennych,
 • kontrola przechowywanych wartości,
 • zmienne tablicowe.

9. Komunikacja z użytkownikiem:

 • sterowanie wykonywaniem na podstawie decyzji użytkownika (msgbox),
 • pobieranie od użytkownika informacji (inputbox).

10. Zdarzenia:

 • zdarzenia działające w skoroszycie i w arkuszu.

11. Formularze:

 • tworzenie formularzy,
 • wykorzystanie pól tekstowych,
 • wypełnianie pól wyboru,
 • pola opcji.

12. Optymalizacja kodu:

 • konwencje nazewnictwa zmiennych,
 • wyłączanie odświeżania ekranu,
 • informacja o bieżącym etapie przetwarzania procedury.

13. Obsługa błędów:

 • rodzaje błędów i sposoby ich eliminacji.

Więcej na stronie: https://www.cognity.pl/kurs-vba-w-excelu-zaawansowany-poziom-r3-vba,s2,74.html

Szczegóły wydarzenia

Rodzaj wydarzenia:
Płatne
Początek wydarzenia:
15 kwietnia 2019, 08:45
Zakończenie wydarzenia:
17 kwietnia 2019, 16:00
Miejsce:
Cognity Szkolenia
Gdańsk, Polska
Osoba kontaktowa:
Pokaż
E-mail:
Pokaż
Telefon:
Pokaż
Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść zaproszeń.
Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu.