Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Szukasz organizacji, której chcesz przekazać 1%? Znajdziesz ją w serwisie http://pozytek.ngo.pl/

Kształtowanie umiejętności społecznych u dzieci w wieku przedszkolnym - warsztaty dla nauczycieli

Reklama
Przedszkole Integracyjne nr 45 w Warszawie, ul. Lenartowicza 4 (wejście od ul. Malczewskiego)
Warszawa, Polska
W zeszły piątek, 00:00
15 marca 2019, 00:00 - 21 marca 2019, 23:59
Płatne

Chcesz się dowiedzieć o Treningu Umiejętności Społecznych wg. Arnolda Goldsteina? Szukasz sposobu, w jaki można rozwijać umiejętności społeczne u małych dzieci? A może potrzebujesz inspiracji do rysowania historyjek społecznych ułatwiających dzieciom naukę? Zapraszamy na warsztaty metodyczne, podczas których poznasz scenariusze zajęć rozwijających umiejętności społeczne u dzieci przedszkolnych i sposoby ich tworzenia.

Reklama

Temat: Bon ton i inne umiejętności społeczne kształtowane według
kroków Arnolda Goldsteina

Adresaci:nauczyciele przedszkoli, pedagodzy specjalni, inni
nauczyciele pracujący z dziećmi w wieku 4-6 lat w placówkach
integracyjnych i masowych.

Termin:6.04.2019r godz. 9:00-17:30

Czas trwania zajęć:10 godzin dydaktycznych z godzinną przerwą obiadową

Miejsce:Przedszkole Integracyjne nr 45 w Warszawie, ul. Lenartowicza 4 (wejście od ul.Malczewskiego)

Koszt: 200zł

Zakres tematyczny:

  • dowiesz się jak można rozwijać umiejętności społeczne w grupie przedszkolnej
  • poznasz przykładowe sposoby tworzenia i wprowadzania norm grupowych w przedszkolu
  • poznasz podstawowe założenia treningu umiejętności społecznych Goldsteina
  • poznasz scenariusze zajęć utrwalających normy kultury
  • otrzymasz ilustracje kroków umiejętności społecznych do gotowych scenariuszy
  • dowiesz się jak tworzyć scenariusze i ilustracje do wybranych umiejętności społecznych
  • poćwiczysz rozpisywanie wybranych umiejętności społecznych na poszczególne kroki
  • dowiesz się o myśleniu wizualnym
  • nauczysz się rysować proste historyjki społeczne

Opis:
Program rozwijania umiejętności społecznych stworzony został z myślą o przybliżeniu i wyjaśnieniu młodszym dzieciom norm kultury i reguł życia grupowego obowiązujących w przedszkolu. Podczas zajęć dzieci poznają sposoby radzenia sobie w różnych sytuacjach społecznych np. proszenie o pomoc, przyłączanie się do zabawy itd. Scenariusze zajęć mają stały schemat. Problematyka zajęć wprowadzana jest w ciekawy dla dzieci sposób w różnych formach wykorzystujących dramę, film czy literaturę. Dzieci mają możliwość ćwiczenia poznanych umiejętności podczas scenek lub w czasie zabaw interakcyjnych. Kroki umiejętności społecznych przedstawione są w postaci prostych obrazków, co ułatwia dzieciom ich zapamiętanie. Do tworzenia obrazkowych historyjek wykorzystywane są zasady sketchnotingu, czyli rysunkowych notatek.
Trening umiejętności społecznych (TUS) jest wskazany dla dzieci z zespołem Aspergera i autyzmem, ale rozwijane umiejętności społecznych u wszystkich dzieci w grupie wpływa na zmniejszenie liczby konfliktów między nimi. Wprowadzenie ilustracji kroków umiejętności społecznych wspiera komunikację dzieci autystycznych i niepełnosprawnych intelektualnie oraz pomaga wszystkim dzieciom w grupie.

Uczestnicy warsztatów otrzymają zaświadczenia o uczestnictwie w szkoleniu zgodne z wymogami MENu, wystawione przez Centrum Szkoleniowe KLANZA w Warszawie. Placówka wpisana jest do ewidencji Niepublicznych Placówek Doskonalenia Nauczycieli prowadzonej przez Samorząd Województwa Mazowieckiego pod nr. 109 (25 lutego 2014).

Autorki:
Anna Michalska: pedagog specjalny- nauczyciel dyplomowany, pracownik Przedszkola Integracyjnego nr 45 w Warszawie, trener II stopnia PSPiA KLANZA, autorka programów i warsztatów autorskich, absolwentka Szkoły
Trenerów INTRA. Prowadzi warsztaty metodyczne dla nauczycieli i na temat wychowania dla rodziców. Zafascynowana myśleniem wizualnym i notowaniem graficznym.

Anna Ozimkiewicz: nauczyciel dyplomowany, pedagog specjalny w zakresie pedagogiki terapeutycznej pracuje w Przedszkolu Integracyjnym nr 45 w Warszawie. Absolwentka Szkoły Trenerów Stowarzyszenia OPTA w Warszawie. Posiada rekomendację PTP I stopnia - trener warsztatu umiejętności psychospołecznych. Współpracowała z organizacjami pozarządowymi: TRAD „Szansa”, Centrum Praw Kobiet, OPiP Drabina, gdzie prowadziła warsztaty psychoedukacyjne dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

Szczegóły wydarzenia

Rodzaj wydarzenia:
Płatne
Termin rejestracji:
1 kwietnia 2019, 23:59
Początek wydarzenia:
W zeszły piątek, 00:00
Zakończenie wydarzenia:
W czwartek, 23:59
Miejsce:
Przedszkole Integracyjne nr 45 w Warszawie, ul. Lenartowicza 4 (wejście od ul. Malczewskiego)
Warszawa, Polska
Osoba kontaktowa:
Pokaż
E-mail:
Pokaż
Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść zaproszeń.
Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu.