Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Szukasz organizacji, której chcesz przekazać 1%? Znajdziesz ją w serwisie http://pozytek.ngo.pl/

Bezpieczeństwo imprez masowych z perspektywy organizatora oraz organu wydającego zezwolenie

Reklama
Cała Polska
za 25 dni
21 maja 2019, 10:00
Płatne

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej w Łodzi zaprasza na szkolenie pt. : „Bezpieczeństwo imprez masowych z perspektywy organizatora oraz organu wydającego zezwolenie”. Szkolenie zaplanowane jest na 21 maja 2019 roku. Szkolenie jest również odpłatne.

Reklama

Cele szkolenia:
Podniesienie kwalifikacji ,wiedzy i umiejętności praktycznych osób odpowiedzialnych za wydawanie decyzji zezwalających na organizację imprez masowych w organach administracji samorządowej oraz osób zatrudnionych w podmiotach organizujących imprezy masowe, których zadaniem jest przygotowanie dokumentacji w zakresie uzyskania zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej oraz organizacja imprezy masowej.

Korzyści ze szkolenia:

 • Gruntowne zaznajomienie ze wszystkimi regulacjami formalno- prawnymi w zakresie bezpieczeństwa imprez masowych;
 • Całościowe omówienie kluczowych kwestii dotyczących zasad i procedur przygotowania wniosków o wydanie zezwolenia na organizacje imprez masowych, zapewnienia bezpieczeństwa w trakcie trwania imprez i po ich zakończeniu na przykładach imprez masowych organizowanych w dużych i małych aglomeracjach

Cena szkolenia do 09.05 wynosi 409 PLN
Po 09.05 cena szkolenia wynosi 459 PLN

Program szkolenia:

 1. Prawna konstrukcja pojęcia „imprezy masowej” a jej rozumienie potoczne:
  a) uwarunkowania normatywne ,
  b) rodzaje imprez wyłączonych spod zakresu ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych,
  c) definicje ustawowe
 2. Rodzaje imprez masowych :
  a) imprezy artystyczno-rozrywkowe;
  b) imprezy sportowe
  c) imprezy podwyższonego ryzyka
 3. Bezpieczeństwo imprezy masowej i podmioty zobowiązane do jego zapewnienia,
  a) obowiązki i uprawnienia organizatora imprezy masowej;
  b) obowiązki i uprawnienia organu wydającego zezwolenie
  c) obowiązki i uprawnienia organów wydających opinie
 4. Rodzaje zagrożeń i ich skala mogące mieć bezpośredni wpływ na przebieg imprezy masowej
  a) źródła zagrożeń związanych z infrastrukturą
  b) źródła zagrożeń związane z uczestnikami imprezy masowej
  c) zewnętrzne źródła zagrożeń.
 5. Procedura uzyskania zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej:
  a) rodzaje terminów w postępowaniu o uzyskanie zezwolenia i konsekwencje ich niedotrzymania;
  b) dokumentacja niezbędna do uzyskania zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej
  c) posiłkowe stosowanie KPA do postępowania w sprawie uzyskania zezwolenia na organizację imprezy masowej
 6. Jak wydać dobrą decyzję o organizacji imprezy masowej:
  a) zezwolenie na organizację imprezy masowej jako decyzja administracyjna
  b) elementy konieczne decyzji administracyjnej;
  c) struktura i układ decyzji administracyjnej zezwalającej na organizację imprezy masowej;
  d) struktura i układ decyzji administracyjnej odmawiającej na organizację imprezy masowej;
 7. Zadania kierownika do spraw bezpieczeństwa, służby informacyjnej i służby porządkowej w czasie trwania imprezy masowej,
  a) wymagania formalne dla kierownika ds. bezpieczeństwa,
  b) rola i zadania służby bezpieczeństwa
  c) rola i zadnia służby informacyjnej
 8. Kontrola bezpieczeństwa imprezy masowej,
  a) uprawnienia kontrolne organu wydającego zezwolenie
  b) uprawnienia kontrolne wojewody
 9. Odpowiedzialność za szkody w związku z zabezpieczeniem imprezy masowej,
  a) odpowiedzialność za szkody, których doznali uczestnicy imprezy masowej
  b) odpowiedzialność za szkody, które poniosły podmioty zabezpieczające imprezę masową
 10. Odpowiedzialność za przestępstwa i wykroczenia popełnione w trakcie imprezy masowej.
  a) zasady i przesłanki odpowiedzialności organizatora
  b) zasady i przesłanki odpowiedzialności uczestników imprezy masowej
 11. Imprezy masowe a alkohol:
  a) normatywna regulacja bezwzględnego zakazu sprzedaży i spożywania alkoholi wysokoprocentowych,
  b) warunki normatywne dopuszczenia sprzedaży i spożycia napojów alkoholowych niskoprocentowych.
 12. Aspekty cywilnoprawne imprez masowych,
  a) ubezpieczenie organizatora w zakresie OC
  b) odpowiedzialność organizatora za szkody materialne i niematerialne

Szczegóły wydarzenia

Rodzaj wydarzenia:
Płatne
Początek wydarzenia:
21 maja 2019, 10:00
Zakończenie wydarzenia:
21 maja 2019, 15:00
Miejsce:
FRDL Centrum Szkoleniowe w Łodzi, ul. Jaracza 74
Organizator:
Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Szkoleniowe w Łodzi
Osoba kontaktowa:
Pokaż
E-mail:
Pokaż
Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść zaproszeń.
Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu.