Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Szukasz organizacji, której chcesz przekazać 1%? Znajdziesz ją w serwisie http://pozytek.ngo.pl/

Obywatelska inicjatywa uchwałodawcza – uwarunkowania prawne, dokumenty i procedury

Reklama
Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze
Żurawia 43, Warszawa, Polska, Lokalizacja 300 metrów od Metra Centrum.
za miesiąc
20 maja 2019, 10:00
Płatne

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze zaprasza na szkolenie "Obywatelska inicjatywa uchwałodawcza – uwarunkowania prawne, dokumenty i procedury w praktyce legislacji samorządowej". Szkolenie odbędzie się 20 maja 2019 r. w Warszawie. Udział w zajęciach jest odpłatny.

Reklama

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze zaprasza na szkolenie:

Obywatelska inicjatywa uchwałodawcza – uwarunkowania prawne, dokumenty i procedury w praktyce legislacji samorządowej

Data: 20 maja 2019, 10:00 - 15:00

Miejsce: Warszawa, ul. Żurawia 43

Cena: 409 zł przy zgłoszeniu do 6 maja.

Rabat 10 % dla drugiej osoby z tej samej Instytucji.

Adresaci:

  • Pracownicy samorządowi, radcowie prawni obsługujący organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego.

  • Radni lub przewodniczący organu stanowiącego.

  • Lokalni działacze.

Cele: Przekazanie szczegółowych informacji na temat uwarunkowań prawnych i praktycznych obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej. Zapoznanie z procedurami tworzenia i funkcjonowania komitetów inicjatywy uchwałodawczej. Przedstawienie propozycji dokumentów niezbędnych dla wdrożenia instytucji obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej, w tym projektu uchwały organu stanowiącego w tej sprawie. Wskazanie zagrożeń prawnych na przykładach orzecznictwa organów nadzoru.

Prowadzący: Włodzimierz Zając - Legislator i samorządowiec. Od ponad dwudziestu lat zajmuje się zawodowo legislacją. Pracował jako legislator w Kancelarii Sejmu, gdzie specjalizował się w prawie samorządowym, w tym koordynował legislacyjnie prace na reformą samorządową z 1999 r. W latach 2009-2015 pracował Rządowym Centrum Legislacji jako dyrektor Departamentu Prawa Społecznego obsługującego proces legislacyjny Rady Ministrów i poszczególnych ministrów, z zakresu pracy i polityki społecznej, edukacji, zdrowia, szkolnictwa wyższego, kultury i sportu. Jako wykładowca aplikacji legislacyjnej i Podyplomowego Studium Zagadnień Legislacyjnych Wydziału Prawa i Administracji UW prowadzi specjalistyczne wykłady i ćwiczenia na temat prawa miejscowego. Był radnym pierwszej kadencji samorządu terytorialnego. Potrafi pogodzić dyrektywy prawidłowej legislacji z realiami praktyki funkcjonowania samorządu.

Program:

1. Podstawy prawne instytucji obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej:

a. Prawo lokalne i legislacja samorządowa w konstytucyjnym systemie źródeł prawa.

b. Przepisy samorządowych ustaw ustrojowych a dotychczasowe regulacje.

2. Zakres obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej:

a. Przedmiot projektów zgłaszanych w ramach obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej.

b. Ograniczenia wynikające z przepisów szczególnych i obligatoryjnych procedur stanowienia prawa.

3. Komitet inicjatywy uchwałodawczej:

a. Forma prawna i sposób reprezentacji.

b. Finansowanie działań komitetu.

c. Zakończenie działalności.

4. Zbieranie podpisów mieszkańców popierających obywatelską inicjatywę uchwałodawczą:

a. Liczba niezbędna do złożenia projektu uchwały.

b. Weryfikacjaprawidłowości podpisów.

5. Procedowanie projektu uchwały w ramach obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej:

a. Obowiązki i terminy ustawowe związane projektem obywatelskim.

b. Obligatoryjne elementy procedury wynikające z przepisów szczególnych (konsultacje i opinie).

6. Uchwała rady w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej i możliwe regulacje w zakresie:

a. Wnoszenia inicjatyw obywatelskich.

b. Tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych.

c. Promocji obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej.

d. Wymogów formalnych, jakim muszą odpowiadać składane projekty.

7. Obywatelska inicjatywa uchwałodawcza a RODO:

a. Podstawa prawna przetwarzania danych.

b. Administrator danych w procedurze obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej.

Szczegóły wydarzenia

Rodzaj wydarzenia:
Płatne
Termin rejestracji:
13 maja 2019, 23:59
Początek wydarzenia:
20 maja 2019, 10:00
Zakończenie wydarzenia:
20 maja 2019, 15:00
Miejsce:
Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze
Żurawia 43, Warszawa, Polska
Lokalizacja 300 metrów od Metra Centrum.
Osoba kontaktowa:
Pokaż
E-mail:
Pokaż
Telefon:
Pokaż
Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść zaproszeń.
Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu.