Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Szukasz organizacji, której chcesz przekazać 1%? Znajdziesz ją w serwisie http://pozytek.ngo.pl/

Nagroda Międzykulturowa 2019 dla projektów społecznych wspierających dialog międzykulturowy

Reklama
Cała Polska
3 kwietnia 2019, 00:00
3 kwietnia 2019, 00:00 - 30 kwietnia 2019, 23:59
Bezpłatne

Nagroda Międzykulturowa austriackiego MSZ jest kluczowym projektem wspierającym dialog międzykulturowy. Nagroda przyznawana jest za innowacyjne i skuteczne w swym oddziaływaniu projekty realizowane na świecie i w Austrii. Konkurs o Nagrodę Międzykulturową otwarty jest dla wszystkich, którzy we współistnieniu międzykulturowym widzą szansę na rozwój społeczny. W każdej z czterech kategorii zdobyć można nagrodę w wys. 5.000,- Euro.

Reklama

Nagroda Międzykulturowa 2019

Austriackie Federalne Ministerstwo Europy, Integracji i Spraw Międzynarodowych organizuje od 2014 roku konkurs o Nagrodę Międzykulturową.
Intercultural Achievement Award (IAA) jest kluczowym projektem wspierającym dialog międzykulturowy. Nagroda przyznawana jest za innowacyjne i skuteczne w swym oddziaływaniu projekty realizowane na świecie i w Austrii. Konkurs o Nagrodę Międzykulturową otwarty jest dla wszystkich, którzy we współistnieniu międzykulturowym widzą szansę na rozwój społeczny i którzy z tej szansy chcą skorzystać. Docenione zostaną te osoby i organizacje, które znajdują nowe drogi w dialogu międzykulturowym, które, dzięki aktywności w tym obszarze, skutecznie poradziły sobie z konkretnym wyzwaniem a także te, które wspierają dialog kultur i religii przez swoją obecność w mediach.

W poprzednich edycjach konkursu nagroda dwa razy trafiła do Polski. W 2017 roku inicjatywa Chlebem i Solą otrzymała Nagrodę Miedzykulturową w kategorii MEDIA za projekt portalu informacyjnego www.uchodzcy.info a w roku 2015 fundacja Humanity in Action Polska została nagrodzona w kategorii NAJLEPSZY AKTUALNY PROJEKT za “Kongres Strefa Inter@kcji”.

Nagroda Międzykulturowa przyznana zostanie za projekty w czterech kategoriach, które realizowane są przez organizacje lub przez osoby prywatne w następujących dziedzinach: media/dziennikarstwo, sztuka/kultura, młodzież, prawa człowieka i edukacja obywatelska. Do konkursu zgłaszać można projekty, które znajdują się w fazie realizacji lub które zostały zakończone oraz takie, ktore zgłoszone zostały w latach poprzednich i nie otrzymały Nagrody.

Kto może ubiegać się o Nagrodę Międzykulturową?

Do konkursu zaproszone są organizacje non-profit (w tym organizacje pozarządowe, stowarzyszenia, fundacje, społeczne organizacje edukacyjne, organizacje religijne), organizacje sektora prywatnego, osoby prywatne i spółki cywilne. Wyłączone są z niego organizacje rządowe, instytucje naukowe i badawcze oraz instytucje międzynarodowe.

Kategorie, w których przyznawana jest Nagroda Międzykulturowa:

• Kategoria Zrównoważony rozwój: “Najlepszy aktualny projekt”
• Kategoria Aktualne wydarzenie: “Najlepszy projekt poświęcony konkretnemu aktualnemu wydarzeniu”
• Kategoria Innowacje: “Innowacyjny projekt międzykulturowy”
• Kategoria Media: “Najlepsza publikacja w mediach promująca porozumienie interkulturowe”

Formularze zgłoszeniowe do każdej kategorii (w języku angielskim) znaleźć można na stronie Ministerstwa w menu Bewerbungsformulare (po prawej stronie) lub na dole w plikach do pobrania.

Dla każdej kategorii sformułowano osobne kryteria wyboru. W każdej kategorii przyznawana jest jedna nagroda w wys. 5.000,- Euro.
Termin składania aplikacji: 30. kwietnia 2019 drogą mailową na adres: dialog@bmeia.gv.at.

Szczegółowe informacje znaleźć można na stronie Ministerstwa pod linkiem:https://www.bmeia.gv.at/europa-aussenpolitik/auslandskultur/dialog-der-kulturen-und-religionen/intercultural-achievement-award/


Austriackie Forum Kultury w Warszawie

ul. Próżna 7/9

00-107 Warszawa

Tel. 22 526 88 21

www.austria.org.pl

Szczegóły wydarzenia

Rodzaj wydarzenia:
Bezpłatne
Początek wydarzenia:
3 kwietnia 2019, 00:00
Zakończenie wydarzenia:
30 kwietnia 2019, 23:59
E-mail:
Pokaż
Telefon:
Pokaż
Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść zaproszeń.
Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu.