Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Szukasz organizacji, której chcesz przekazać 1%? Znajdziesz ją w serwisie http://pozytek.ngo.pl/

Podstawowe aspekty prawa upadłościowego w kontekście spółdzielni

Reklama
Spółdzielcze Centrum Szkoleniowo-Konferencyjne OPTIMA, ul. Malborska 65, Kraków.
Malborska 6 Kraków, Polska
Dziś, 09:00 - 14:00
26 kwietnia 2019
Płatne

Celem szkolenia jest wyposażenie Uczestników w uniwersalną wiedzę ułatwiającą zrozumienie postępowania upadłościowego oraz jego specyfiki, która niejednokrotnie utrudnia osobom spoza kręgu prawniczego zgłębienie tej problematyki i właściwą reakcję.

Autor/źródło: foto: geralt Pixabay.com (CC)

Reklama

Szanowni Państwo,

Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy Delegatura Regionalna w Krakowie

zaprasza na szkolenie

„Podstawowe aspekty prawa upadłościowego w kontekście spółdzielni pracy oraz spółdzielni o podobnym charakterze"

Termin:

26 kwietnia 2019 roku (piątek), w godzinach 9:00 – 14:00

Miejsce zajęć:

Spółdzielcze Centrum Szkoleniowo-Konferencyjne OPTIMA, ul. Malborska 65, Kraków.

Szkolenie skierowane jest do wszystkich Spółdzielni, które chcą zapoznać się z podstawowymi pojęciami związanymi z Prawem upadłościowym oraz osób zaangażowanych w procesy restrukturyzacji i windykacji wierzytelności.

Celem szkolenia jest wyposażenie Uczestników w uniwersalną wiedzę ułatwiającą zrozumienie postępowania upadłościowego oraz jego specyfiki, która niejednokrotnie utrudnia osobom spoza kręgu prawniczego zgłębienie tej problematyki i właściwą reakcję. Przeprowadzenie uczestników przez prawne aspekty postępowania upadłościowego, pozwoli pracownikom Spółdzielni zrozumieć mechanizmy postępowania upadłościowego oraz ułatwić proces podejmowania stosownych działań mających uchronić interesy Spółdzielni, przy uwzględnieniu różnych ról w jakich Spółdzielnie w tym postępowaniu mogą występować. Celem szkolenia jest również przybliżenie obowiązujących regulacji prawnych oraz przedstawienie wybranych praktycznych problemów w stosowaniu przepisów prawa upadłościowego w kontekście spółdzielni pracy oraz spółdzielni o podobnym charakterze.

Zarys programu:

Część I: PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU UPADŁOŚCIOWYM

09:00 – 10:30

 • pojęcie niewypłacalności oraz przesłanki ogłoszenia upadłości;

 • postępowanie upadłościowe a postępowanie restrukturyzacyjne – informacje wstępne;

 • etapy postępowania upadłościowego oraz organy w postępowaniu upadłościowym;

 • przebieg postępowania upadłościowego;

 • wpływ postępowania upadłościowego na inne postępowania (egzekucyjne, sądowe, administracyjne itp.);

 • koszty postępowania upadłościowego oraz wynagrodzenie syndyka;

Podsumowanie

Przerwa kawowa: 10 minut

Część II:SPÓŁDZIELNIA JAKO WIERZYCIEL W POSTĘPOWANIU UPADŁOŚCIOWYM

10:40 – 12:10

 • wniosek wierzyciela o ogłoszenie upadłości dłużnika (wymogi formalne wniosku) oraz postępowanie zabezpieczające;

 • prawa i obowiązki wierzycieli w postępowaniu upadłościowym;

 • zgłoszenie wierzytelności, kategorie wierzytelności oraz podział funduszów masy;

 • środki zaskarżenia w postępowaniu upadłościowym;

 • źródła informacji o postępowaniu upadłościowym oraz w postępowaniu upadłościowym, a także zasady ich uzyskiwania;

 • zakończenie postępowania upadłościowego, a wierzytelność.

Podsumowanie

Przerwa kawowa: 10 minut

Część III: SPÓŁDZIELNIA JAKO UPADŁY

12:20 – 14:00

 • wniosek dłużnika o ogłoszenie upadłości (wymogi formalne wniosku) oraz obowiązki Spółdzielni w przypadku niewypłacalności;

 • prawa i obowiązki upadłego w postępowaniu upadłościowym;

 • skutki ogłoszenia upadłości wobec upadłego, jego majątku i zobowiązań;

 • zaskarżalność i bezskuteczność czynności upadłego;

 • konsekwencje braku zgłoszenia przez dłużnika wniosku o ogłoszenie upadłości w terminie.

Podsumowanie

Wykładowca:

Kamila Księżyk – adwokat.

Absolwentka Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz studiów podyplomowych – Akademii Spółek w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Członek Sekcji Prawa Upadłościowego Instytutu Allerhanda w Krakowie, którego jednym z podstawowych celów jest realizacja postulatów ekonomicznej efektywności przyjmowanych rozwiązań prawnych. Aplikację adwokacką odbywała w Krakowie, którą ukończyła w 2015 roku. Doświadczenie zawodowe zdobywała w kancelariach prawniczych od 2006 r., oraz jako uczestnik wielu szkoleń i konferencji, w tym z zakresu prawa upadłościowego. Obecnie prowadzi własną kancelarię adwokacką oraz zasiada w organie nadzoru spółki prawa handlowego z branży lotniczej. Jest autorem publikacji, m.in. z zakresu prawa pracy, mechanizmów prawnych mających cel antykryzysowy w przedsiębiorstwach, postępowania cywilnego, w tym postępowania egzekucyjnego. Zdobywczyni I nagrody w XII edycji konkursu na najlepsze prace magisterskie w dziedzinie problemów pracy i polityki społecznej organizowanym przez Instytut Pracy i Spraw Socjalnych pod patronatem Ministra Pracy i Polityki Społecznej za pracę p.t. „Ustawa z dnia 1 lipca 2009 r. o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców jako implikacja kryzysu gospodarczego w prawie pracy”.

Zaświadczenia:

Uczestnicy szkolenia otrzymają zaświadczenie odbycia szkolenia.

Cena:

250,00 zł +VAT .

Cena obejmuje wynagrodzenie trenera, koszt materiałów szkoleniowych oraz przerw kawowych w trakcie szkolenia.

Warunki uczestnictwa:

 1. Przesłanie formularza zgłoszeniowego załączonego do niniejszej oferty.
 2. Dokonanie płatności za szkolenie na konto najpóźniej dwa dni przed jego rozpoczęciem (prosimy o przyniesienie za sobą na szkolenie kopii przelewu) lub gotówką tuż przed szkoleniem. UWAGA! Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia zakwalifikowania się na szkolenie.

Dane do przelewu:

Właściciel rachunku: Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy

Numer rachunku: 23 1240 2294 1111 0000 3708 8370.

Zgłoszenia przyjmowane są do 25 kwietnia 2019 roku!!!

Szczegółowych informacji udziela:

Paulina Kostrzewa

Delegatura Regionalna w Krakowie

Związku Lustracyjnego Spółdzielni Pracy

Tel. 12/ 655-09-91

e-mail: sekretariat@spoldzielnie.org.pl

Szczegóły wydarzenia

Rodzaj wydarzenia:
Płatne
Początek wydarzenia:
Dziś, 09:00
Zakończenie wydarzenia:
Dziś, 14:00
Miejsce:
Spółdzielcze Centrum Szkoleniowo-Konferencyjne OPTIMA, ul. Malborska 65, Kraków.
Malborska 6 Kraków, Polska
E-mail:
Pokaż
Telefon:
Pokaż
Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść zaproszeń.
Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu.