Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Szukasz organizacji, której chcesz przekazać 1%? Znajdziesz ją w serwisie http://pozytek.ngo.pl/

Urlopy pracownicze. Optymalne wykorzystanie instytucji czasu pracy przez pracodawcę

Reklama
Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze
Żurawia 43, Warszawa, Polska, Lokalizacja 300 metrów od Metra Centrum.
za miesiąc
3 czerwca 2019, 10:00
Płatne

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze zaprasza na szkolenie "Urlopy pracownicze. Optymalne wykorzystanie instytucji czasu pracy przez pracodawcę". Szkolenie odbędzie się 3 czerwca 2019 r. w Warszawie. Udział w zajęciach jest odpłatny.

Reklama

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze zaprasza na szkolenie:

Urlopy pracownicze. Optymalne wykorzystanie instytucji czasu pracy przez pracodawcę

Data: 3 czerwca 2019, 10:00 - 16:00

Miejsce: Warszawa, ul. Żurawia 43

Cena: 409 zł przy zgłoszeniu do 21 maja.

Rabat 10 % dla drugiej osoby z tej samej Instytucji.

Adresaci: Pracownicy działów kadr, sekretarze.

Cele: Aktualizacja i uzupełnienie praktycznej wiedzy w zakresie stosowania przepisów prawa pracy, w zakresie czasu pracy i urlopów pracowniczych, z uwzględnieniem zmian w dokumentacji pracowniczej od 2019 r.!

Korzyści:

 • Nabycie umiejętności w zakresie optymalnego wykorzystania przepisów prawa pracy w praktyce – w szczególności przepisów zmienianych (studium przypadków, doktryna i praktyka sądowa i administracyjna, interpretacje własne, wzory dokumentów)

 • Zaangażowanie uczestników w rozwiązywanie konkretnych problemów

 • Zapoznanie z interpretacjami organów nadzorujących przestrzeganie prawa pracy – sądy powszechne, PIP, RIO

 • Wymiana doświadczeń w zakresie stosowania prawa pracy u pracodawców

 • Możliwość konsultacji problematyki prawa pracy z trenerem w razie zaistnienia takiej potrzeby w przyszłości

Zajęcia realizowane na podstawie studium przypadków – kazusów rozwiązywanych w trakcie szkolenia przez uczestników.

Prowadzący: Prawnik, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego i studiów podyplomowych w zakresie Prawa pracy na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ekspert w zakresie indywidualnego i zbiorowego Prawa pracy (w tym prawa pracy w służbach publicznych), Prawa związkowego i Prawa o wykroczeniach. W latach 1994-2007 zawodowo związany z Państwową Inspekcją Pracy (nadinspektor pracy w Sekcji Informacji i Promocji Okręgowego Inspektoratu Pracy w Gdańsku). Doświadczony wykładowca i organizator szkoleń dotyczących ochrony pracy, a także prelegent w projektach realizowanych przez inne instytucje. Stały współpracownik Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej. Wykładowca na studiach podyplomowych m.in. Politechnika Gdańska.

Program:

1. Urlopy pracownicze

a. Urlop wypoczynkowy

 • Pojęcie urlopu wypoczynkowego

 • Nabycie prawa do urlopu wypoczynkowego - prawo do pierwszego i kolejnych urlopów

 • Wymiar urlopu wypoczynkowego – okresy uwzględniane przy ustalaniu wymiaru

 • Urlop proporcjonalny ( w stosunku do wymiaru etatu i okresu zatrudnienia)

 • Zasady wykorzystywania urlopów przez pracowników – wnioski i plan urlopów

 • Urlopy zaległe. Przesunięcie terminu urlopu i jego przerwanie. Odwołanie z urlopu.

 • Urlop w czasie wypowiedzenia

 • Urlop na żądanie

 • Wynagrodzenie za urlop i ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy.

b. Urlop macierzyński, rodzicielski, wychowawczy, ojcowski

c. Urlopy szkoleniowe

d. Urlopy bezpłatne

 • Inne urlopy i płatne okresy nieświadczenia pracy

2. Czas pracy

a. Pojęcie czasu pracy: normy, rozkłady, systemy czasu pracy, doba i tydzień, okres rozliczeniowy, dyżur, praca zmianowa.

b. Okresy wliczane i niewliczane do czasu pracy

c. Podstawowy i równoważny system czasu pracy

d. Kształtowanie harmonogramów czasu pracy i prawidłowe jego rozliczanie. Ewidencja czasu pracy 2019 po zmianach.

e. Praca w nocy oraz w niedziele i święta

f. Praca w godzinach nadliczbowych; odpoczynek dobowy i tygodniowy

g. Możliwości indywidualnego kształtowania czasu pracy

h. Rozliczanie czasu pracy niektórych grup zawodowych ( kierowcy, służba zdrowia, niepełnosprawni, pracownicy samorządowi, pracownicy instytucji kultury, nauczyciele itp.)

i. Zadaniowy system czasu pracy.

j. Czas pracy kadry kierowniczej

k. Czas pracy w podróży służbowej

l. Skutki naruszania przepisów o czasie pracy

m. Orzecznictwo sądowe dotyczące czasu pracy i urlopów pracowniczych.

n. Sesja pytań uczestników szkolenia

Szczegóły wydarzenia

Rodzaj wydarzenia:
Płatne
Termin rejestracji:
27 maja 2019, 23:59
Początek wydarzenia:
3 czerwca 2019, 10:00
Zakończenie wydarzenia:
3 czerwca 2019, 15:00
Miejsce:
Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze
Żurawia 43, Warszawa, Polska
Lokalizacja 300 metrów od Metra Centrum.
Osoba kontaktowa:
Pokaż
E-mail:
Pokaż
Telefon:
Pokaż
Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść zaproszeń.
Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu.