Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Szukasz organizacji, której chcesz przekazać 1%? Znajdziesz ją w serwisie http://pozytek.ngo.pl/

Analiza ryzyka w świetle RODO i kontroli zarządczej

Reklama
Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze
Żurawia 43, Warszawa, Polska, Lokalizacja 300 metrów od Metra Centrum.
za miesiąc
5 czerwca 2019, 10:00
Płatne

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze zaprasza na szkolenie "Analiza ryzyka w świetle RODO i kontroli zarządczej". Szkolenie odbędzie się 5 czerwca 2019 r. w Warszawie. Udział w zajęciach jest odpłatny.

Reklama

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze zaprasza na szkolenie:

Analiza ryzyka w świetle RODO i kontroli zarządczej

Data: 5 czerwca 2019, 10:00 - 15:00

Miejsce: Warszawa, ul. Żurawia 43

Cena: 509 zł przy zgłoszeniu do 22 maja.

Rabat 10 % dla drugiej osoby z tej samej Instytucji.

Adresaci:

 • Kierownicy instytucji, sekretarze, osoby zajmujące się ryzykiem w jednostkach sektora finansów publ.

 • Skarbnicy i kierownicy komórek organizacyjnych urzędów administracji publicznej.

 • Audytorzy i kontrolerzy zatrudnieni w jednostkach sektora finansów publ.

 • Wszystkie osoby zainteresowane uzyskaniem informacji na temat prowadzenia analizy ryzyka w obszarze ochrony danych osobowych i kontroli zarządczej.

Cele i korzyści: Przekazanie Uczestnikom wiedzy na temat sposobu prowadzenia analizy ryzyka
w obszarze kontroli zarządczej oraz w obszarze dotyczącym ochrony danych osobowych. RODO chroni dane osobowe osób fizycznych i z uwagi na zapewnienie bezpieczeństwa tych danych analiza ryzyka jest obowiązkowa. W trakcie szkolenia zostaną przedstawione praktyczne sposoby identyfikacji, analizy i oceny ryzyka ze szczególnym uwzględnieniem ryzyka związanego z ochroną danych osobowych. Uczestnicy dowiedzą się na temat kategoryzacji ryzyka i sposobach radzenia sobie z ryzykiem istotnym. W trakcie szkolenia przedstawione zostaną przykłady z praktyki, wskazanie licznych problemów, z jakimi borykają się instytucje w zakresie prowadzenia analizy ryzyka, interpretacji RODO w tym obszarze oraz możliwe ich rozwiązania.

Udział w szkoleniu pozwoli uczestnikom:

 • Zapoznać się ze sposobem identyfikacji, oceny i analizy ryzyka zarówno a kontroli zarządczej jak i metod do zastosowania w RODO.

 • Poznać, w jaki sposób powinno się realizować zadania, jakie zostały wprowadzone do RODO
  w zakresie bezpieczeństwa informacji w tym w zakresie analizy ryzyka.

 • Nabyć umiejętność rozwiązywania problemów, z jakimi się spotyka jednostka w zakresie przeprowadzenia analizy ryzyka.

 • Porównać swoje umiejętności i sposób prowadzenia analizy ryzyka przedstawionymi na szkoleniu z różnymi sposobami ich prowadzenia i oceny.

 • Zapoznać się ze sposobem organizacji i realizacji zadań w obszarze ochrony danych osobowych, jakie narzuciły nowe przepisy.

Prowadzący: Prawnik, audytor, trener, doradca, pracownik samorządowy od 1998 roku, audytor systemu finansów publicznych od 2002 roku. Z audytem wewnętrznym jest związany od samego początku systemu. Doświadczony audytor - praktyk, który przeprowadził liczne audyty zewnętrzne z zakresu działalności jednostek sektora finansów publicznych w tym w obszarze kultury, inwestycji budowlanych, zamówień publicznych, finansów publicznych, szkolnictwa oraz projektów współfinansowanych ze środków UE.

Program:

 1. Pojęcia i definicje (ryzyko, identyfikacja ryzyka, analiza ryzyka, ocena ryzyka, zarządzanie ryzykiem, „apetyt na ryzyko”).

 2. Kontrola zarządcza – aspekty praktyczne zarządzania ryzykiem:

a) Metody identyfikacji ryzyka.

b) Kategoryzacje ryzyka.

c) Sposoby analizy ryzyka w działalności jednostki.

d) Wynik oceny ryzyka.

 1. RODO – aspekty zarządzania ryzykiem obszaru ochrony danych osobowych:

a) Ryzyka w obszarze przetwarzania danych osobowych – obowiązki administratora w świetle zapisów rozporządzenia.

b) Analiza ryzyka w obszarze ochrony danych osobowych – dwuetapowość postępowania.

c) Wybór odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych – minimalne zapewnienie bezpieczeństwa.

d) Materializacja zagrożeń – ocena skutków dla ochrony danych.

 1. System zarządzania ryzykiem w organizacji a wymogi w zakresie RODO – podsumowanie.

Szczegóły wydarzenia

Rodzaj wydarzenia:
Płatne
Termin rejestracji:
29 maja 2019, 23:59
Początek wydarzenia:
5 czerwca 2019, 10:00
Zakończenie wydarzenia:
5 czerwca 2019, 14:00
Miejsce:
Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze
Żurawia 43, Warszawa, Polska
Lokalizacja 300 metrów od Metra Centrum.
Osoba kontaktowa:
Pokaż
E-mail:
Pokaż
Telefon:
Pokaż
Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść zaproszeń.
Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu.