Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Szukasz organizacji, której chcesz przekazać 1%? Znajdziesz ją w serwisie http://pozytek.ngo.pl/

Nowe druki ofert, umów i sprawozdań w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego

Reklama
Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze
Żurawia 43, Warszawa, Polska, Lokalizacja 300 metrów od Metra Centrum.
za miesiąc
5 czerwca 2019, 10:00
Płatne

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze zaprasza na szkolenie "Nowe druki ofert, umów i sprawozdań w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie". Szkolenie odbędzie się 3 czerwca 2019 r. w Warszawie. Udział w zajęciach jest odpłatny.

Reklama

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze zaprasza na szkolenie:

Nowe druki ofert, umów i sprawozdań w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Data: 5 czerwca 2019, 10:00 - 15:00

Miejsce: Warszawa, ul. Żurawia 43

Cena: 409 zł przy zgłoszeniu do 22 maja.

Rabat 10 % dla drugiej osoby z tej samej Instytucji.

Korzyści: Zdobycie wiedzy nt. przekazywania i rozliczania dotacji w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego. Omówienie zmian jakie nastąpiły we wzorach ofert, umów i sprawozdaniach do konkursów i małych grantów.

Adresaci: Pracownicy samorządowi zajmujący się współpracą z organizacjami pozarządowymi w zakresie zlecania im zadań publicznych oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych.

Prowadzący: Były pracownik MPiPS, specjalista w zakresie przekazywania i rozliczania dotacji, szkolił m.in. inspektorów kontroli RIO. Wykładowca akademicki, doświadczony szkoleniowiec. Autor książki na temat ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Program:

 1. Procedura zlecania zadań publicznych organizacjom pozarządowym.
 • Powiązanie z budżetem i innymi uchwałami (program współpracy).

 • Zadania roczne i wieloletnie.

 • Kto może uczestniczyć w otwartym konkursie ofert?

 1. Terminy ogłoszenia konkursów, konkurs na projekcie budżetu.

 2. Ogłoszenie konkursowe – wyróżniki samorządu - wkład własny rzeczowy, osobowy i finansowy.

 3. Jakie wydatki mogą być finansowane z dotacji?

 4. Elementy umowy realizacji zadania.

 5. Zasady przekazywania dotacji: jednorazowy przelew i transze w ramach zadania – terminy.

100 minut.

 1. Realizacja zadania zgodnie z harmonogramem.

 2. Przesunięcia między pozycjami kosztorysu, zwiększenie wkładu własnego i aneksy do umowy.

 3. Obowiązki informacyjne organizacji korzystającej z dotacji.

 4. Ponoszenie wydatków zgodnie z okresem realizacji zadania.

 5. Rozliczenie środków: dokumentowanie wkładu własnego osobowego – przykłady dokumentów.

 6. Niewykorzystanie dotacji i wkładu własnego – zapisy umowy a rozliczenie środków.

 7. Prowadzenie dokumentacji księgowo-finansowej – dokumentowanie poniesionych wydatków, rozliczenie odsetek, zasady opisu faktur.

100 minut.

 1. W jakich przypadkach należy rozwiązać umowę – konsekwencje dla organizacji realizującej zadanie, przykłady decyzji o zwrot dotacji, postępowanie, wyliczenie zwrotu.

 2. Sprawozdanie z realizacji zadania publicznego – rozliczenie środków.

 3. Kontrola realizacji zadania publicznego – terminy, kto przeprowadza kontrole, zakres kontroli, dokumenty.

 4. Zwrot dotacji.

 5. Małe granty - nowe druki oferty i sprawozdania.

19. Zmiany w drukach ofert, umów i sprawozdań.

20. Rozwiązywanie kwestii problemowych, casusy.

100 minut.

Szczegóły wydarzenia

Rodzaj wydarzenia:
Płatne
Początek wydarzenia:
5 czerwca 2019, 10:00
Zakończenie wydarzenia:
5 czerwca 2019, 15:00
Miejsce:
Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze
Żurawia 43, Warszawa, Polska
Lokalizacja 300 metrów od Metra Centrum.
Osoba kontaktowa:
Pokaż
E-mail:
Pokaż
Telefon:
Pokaż
Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść zaproszeń.
Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu.