Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Szukasz organizacji, której chcesz przekazać 1%? Znajdziesz ją w serwisie http://pozytek.ngo.pl/

Faktury papierowe i elektroniczne - zasady wystawiania, korygowania, przesyłania

Reklama
Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze
Żurawia 43, Warszawa, Polska, Lokalizacja 300 metrów od Metra Centrum.
za miesiąc
5 czerwca 2019, 10:00
Płatne

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze zaprasza na szkolenie "Faktury papierowe i elektroniczne - zasady wystawiania, korygowania, przesyłania oraz prawo odliczania podatku z otrzymanych dokumentów". Szkolenie odbędzie się 3 czerwca 2019 r. w Warszawie. Udział w zajęciach jest odpłatny.

Reklama

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze zaprasza na szkolenie:

Faktury papierowe i elektroniczne - zasady wystawiania, korygowania, przesyłania oraz prawo odliczania podatku z otrzymanych dokumentów

Data: 5 czerwca 2019, 10:00 - 15:00

Miejsce: Warszawa, ul. Żurawia 43

Cena: 409 zł przy zgłoszeniu do 22 maja.

Rabat 10 % dla drugiej osoby z tej samej Instytucji.

Szanowni Państwo,

Ministerstwo Finansów coraz częściej zwraca uwagę na elektroniczne przesyłanie i przechowywanie dokumentacji finansowej m.in. faktur. Małymi krokami coraz częściej wdrażane są nowe przepisy dotyczące elektronicznego wystawiania i ewidencjonowania dokumentów finansowych, dlatego też zapraszamy Państwa na spotkanie związane z zasadami prawidłowego dokumentowania sprzedaży w formie papierowej oraz elektronicznej. Dodatkowo w trakcie zajęć przedstawione zostaną zasady kwalifikowania, opisywania i odliczania podatku VAT z otrzymanych dokumentów.

Proponowane spotkanie pomoże wdrożyć zasady przesyłania i otrzymywania dokumentów w formie elektronicznej.

Cele i korzyści: Przedmiotem spotkania jest omówienie na konkretnych przykładach najistotniejszych zagadnień związanych z fakturami. W trakcie spotkania przedstawione zostaną zasady wystawiania, udostępniania oraz przechowywania dokumentów sprzedażowych, poprawiania błędnych dokumentów oraz terminowego ich wykazywania w rejestrach VAT. Omówione zostaną zagadnienia dotyczące terminowego dokonywania odliczeń podatku VAT naliczonego z faktur otrzymanych w formie elektronicznej i papierowej. Zagadnienia zostały tak dobrane, aby w przystępny i praktyczny sposób przybliżyć niełatwy temat podatku VAT. Dzięki spotkaniu uczestnicy będą na bieżąco wiedzieli, jakie przepisy wdrożyć, aby korzystać z elektronicznego systemu wystawiania, przesyłania, przechowywania dokumentów sprzedażowych oraz zakupowych. Jak dochować należytej staranności w celu stosowania przejrzystych zasad dokonywania odliczeń z faktur nabyciowych?

Adresaci: Pracownicy wystawiający faktury i inne dokumenty rozliczeniowe (noty księgowe, noty odsetkowe, itp.). Dyrektorzy Finansowi i Ekonomiczni odpowiedzialni za prawidłowe rozliczanie zobowiązań podatkowych.

Prowadzący: Praktyk, ekspert w zakresie proponowanego tematu zajęć, doradca jednostek samorządowych, wykładowca na szkoleniach służby cywilnej. Absolwentka kierunków Zarządzanie, Finanse, Rachunkowość. Wieloletnia główna księgowa specjalizująca się dodatkowo w rozliczaniu projektów UE, doradca w zakresie pozyskiwania środków UE, kwalifikowania podatku VAT w projektach UE, wykładowca prowadzący szkolenia z zakresu ewidencji księgowej, podatku VAT.

Program:

1. Zasada wystawiania faktur VAT w formie elektronicznej i papierowej:

a) Faktura papierowa a elektroniczna - definicje ustawowe.

b) Zapewnienie autentyczności, integralności oraz czytelności faktury.

c) Zasady udostępniania faktur.

d) Zgoda odbiorcy na otrzymywanie faktur elektronicznych.

e) Terminy wystawiania faktur a moment podatkowy.

f) Elementy faktury.

g) Data otrzymania faktury w formie elektronicznej i papierowej – na co zwracać uwagę.

h) Faktury zaliczkowe i rozliczające wykonanie usługi czy dokonania dostawy towarów.

i) Refakturowanie.

j) Terminy wystawiania i przesyłania faktur korygujących.

k) Nota korygująca do faktury elektronicznej i papierowej – podobieństwa i różnice.

l) Duplikaty faktur.

m) Odpowiedzialność wystawcy faktury.

n) Ujęcie korekty w deklaracji VAT-7 (korekta in minus, korekta in plus).

o) Przechowywanie faktur.

2. Elektroniczne fakturowanie w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym.

3. Zasady i sposób dokonywania odliczeń podatku VAT naliczonego z faktur otrzymanych w formie elektronicznej i papierowej:

a) Kiedy powstaje prawo do odliczania podatku VAT – data otrzymania faktury?

b) Kwalifikowanie nabyć do zakupów bezpośrednio i pośrednio związanych z działalnością gospodarczą podatnika – opis merytoryczny faktur zakupowych.

c) Zakupy dające prawo do pełnego odliczenia podatku VAT naliczonego.

d) Zakupy dające prawo do częściowego odliczenia podatku VAT.

e) Wyłączenia z prawa do odliczenia.

f) Częściowe prawo do odliczenia podatku VAT zgodnie ze współczynnikiem sprzedaży (proporcja) art. 90 oraz preproporcją art. 86 ust.2a-2h.

g) Dokonywanie częściowego odliczenia z otrzymanych faktur – przykłady.

4. Panel dyskusyjny.

Szczegóły wydarzenia

Rodzaj wydarzenia:
Płatne
Termin rejestracji:
29 maja 2019, 23:59
Początek wydarzenia:
5 czerwca 2019, 10:00
Zakończenie wydarzenia:
5 czerwca 2019, 15:00
Miejsce:
Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze
Żurawia 43, Warszawa, Polska
Lokalizacja 300 metrów od Metra Centrum.
Osoba kontaktowa:
Pokaż
E-mail:
Pokaż
Telefon:
Pokaż
Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść zaproszeń.
Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu.