Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Szukasz organizacji, której chcesz przekazać 1%? Znajdziesz ją w serwisie http://pozytek.ngo.pl/

Zasady przekazywania dotacji ze środków publicznych podmiotom leczniczym

Reklama
Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze
Żurawia 43, Warszawa, Polska, Lokalizacja 300 metrów od Metra Centrum.
za 2 miesiące
13 czerwca 2019, 10:00
Płatne

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze zaprasza na szkolenie "Zasady przekazywania dotacji ze środków publicznych podmiotom leczniczym". Szkolenie odbędzie się 13 czerwca 2019 r. w Warszawie. Udział w zajęciach jest odpłatny.

Reklama

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze zaprasza na szkolenie:

Zasady przekazywania dotacji ze środków publicznych podmiotom leczniczym

Data: 13 czerwca 2019, 10:00 - 15:00

Miejsce: Warszawa, ul. Żurawia 43

Cena: 409 zł przy zgłoszeniu do 30 maja.

Rabat 10 % dla drugiej osoby z tej samej Instytucji.

Cele i korzyści: Zapoznanie z formalnymi wymogami w zakresie przyznawania i rozliczania dotacji ze środków publicznych dla podmiotów leczniczych. Przykładowe wzory umów ramowych dotacji, procedur wewnętrznych dla podmiotów tworzących, dotujących, JST i podmiotów leczniczych. Zagrożenia związane z naruszeniem dyscypliny finansów publicznych w poruszanym obszarze tematycznym. Praktyczne informacje dla pracowników merytorycznych, księgowych i kontrolerów.

Adresaci: Osoby wykonujące zadania z zakresu nadzoru i kontroli podległych podmiotów leczniczych, przyznawania i rozliczania dotacji celowych w urzędach administracji samorządowej i innych podmiotach tworzących; audytorzy i kontrolerzy wewnętrzni; pracownicy działów finansowych i księgowych podmiotów leczniczych oraz odpowiedzialni za realizację zadań inwestycyjnych finansowanych z dotacji podmiotu tworzącego, główni księgowi i skarbnicy oraz osoby zainteresowane tematyką szkolenia.

Prowadzący: Doświadczony pracownik administracji samorządowej i państwowej, główny księgowy i menedżer w publicznych podmiotach leczniczych, posiada certyfikat księgowy Ministra Finansów, aktywny członek Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, doktorantka Szkoły Głównej Handlowej, wykładowca i autor publikacji w zakresie finansów publicznych i zarządzania w ochronie zdrowia.

Program:

 1. Formalno-prawne podstawy dotowania podmiotów leczniczych:

a. Dotacje na inwestycje, remonty i zakup sprzętu medycznego.

b. Dotacje na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego.

c. Dotacje na programy zdrowotne i świadczenia opieki zdrowotnej.

d. Pozostałe dotacje.

 1. Tryb postępowania o przyznanie dotacji:

 2. Konkurs ofert i tryby pozakonkursowe.

 3. Kryteria oceny.

 4. Dokumentacja postępowania.

100 minut.

 1. Umowa dotacji:

 2. Stałe elementy umowy.

 3. Zakres czasowy.

 4. Sposób finansowania inwestycji/zadania.

 5. Zakres przedmiotowy dotacji.

 6. Rozliczenie dotacji:

 7. Realizacja zadania w oparciu o Prawo zamówień publicznych.

 8. Właściwa dokumentacja etapów zadania.

 9. Przepływ środków finansowych.

 10. Konsekwencje błędów przy realizacji dotacji:

 11. Warunki zwrotu środków finansowych.

 12. Naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

100 minut.

 1. Ewidencja księgowa i skutki podatkowe:

 2. Dotacja inwestycyjna a dotacja do wydatków bieżących.

 3. Przychody i koszty podatkowe.

 4. Amortyzacja majątku nabytego ze środków dotacji.

 5. Prezentacja w sprawozdaniu finansowym.

 6. Case study – zajęcia praktyczne.

 7. Konsultacje w zakresie tematycznym szkolenia.

100 minut.

Szczegóły wydarzenia

Rodzaj wydarzenia:
Płatne
Termin rejestracji:
6 czerwca 2019, 23:59
Początek wydarzenia:
13 czerwca 2019, 10:00
Zakończenie wydarzenia:
13 czerwca 2019, 15:00
Miejsce:
Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze
Żurawia 43, Warszawa, Polska
Lokalizacja 300 metrów od Metra Centrum.
Osoba kontaktowa:
Pokaż
E-mail:
Pokaż
Telefon:
Pokaż
Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść zaproszeń.
Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu.