Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Szukasz organizacji, której chcesz przekazać 1%? Znajdziesz ją w serwisie http://pozytek.ngo.pl/

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o Ochronie danych osobowych dla OPS

Reklama
Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze
Żurawia 43, Warszawa, Polska, Lokalizacja 300 metrów od Metra Centrum.
za 2 miesiące
14 czerwca 2019, 10:00
Płatne

Ogólne Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. o Ochronie danych osobowych dla pracowników Ośrodków Pomocy Społecznej wraz z omówieniem zmian wprowadzanych przez ustawę z dnia z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).

Reklama

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze zaprasza na szkolenie:

Ogólne Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. o Ochronie danych osobowych dla pracowników Ośrodków Pomocy Społecznej wraz z omówieniem zmian wprowadzanych przez ustawę z dnia z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO)”
Data: 14 czerwca 2019, 10:00 - 15:00

Miejsce: Warszawa, ul. Żurawia 43

Cena: 409 zł przy zgłoszeniu do 31 maja.

Rabat 10 % dla drugiej osoby z tej samej Instytucji.

Adresaci: Zajęcia adresowane są do pracowników Ośrodków Pomocy Społecznej, którzy w swojej codziennej pracy realizując swoje zadania przetwarzają duże ilości danych osobowych.

Cele: Zajęcia w przystępny i prosty sposób pozwalają zrozumieć mechanizmy rządzące zagadnieniami dotyczącymi ochrony danych osobowych. Program szkolenia oraz materiały oparte są o praktyczne i sprawdzone rozwiązania, które z łatwością można zaadoptować do potrzeb swojej firmy. Ponadto dla uczestnika kursu, wartością dodaną jest zrozumienie całego procesu zarzadzania procesem ochrony danych osobowych. Ponadto podczas spotkania omówione zostaną najnowsze zmiany w przepisach dotyczące postępowania administracyjnego, a także przepisów dotyczących szeroko rozumianej Pomocy Społecznej.

Korzyści:

 • Szkolenie ułatwia zrozumieć istotę ochrony danych osobowych w codziennej pracy.

 • Uczestnik otrzymuje pakiet gotowych rozwiązań, które adoptuje dla potrzeb swojej jednostki.

Poprzez wymianę doświadczeń z innymi słuchaczami, uczestnicy szkolenia nabywają wiedzę jak system ochrony danych osobowych funkcjonuje w innych jednostkach oraz uzyskują odpowiedzi na pytania, co mogą ulepszyć lub udoskonalić podczas swojej pracy.

Prowadzący: Z wykształcenia jest prawnikiem. W 2007 r. ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego im. Jana Pawła II. Oprócz wykształcenia prawniczego, ukończył studia podyplomowe z zakresu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, z Zakresu zarządzania i administracji dla kadry kierowniczej jednostek samorządu terytorialnego. Od 2007 r. do 2017 r. zawodowo związany był z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Lublinie, pracując w Dziale Świadczeń rodzinnych w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. Następnie od połowy 2017 r. pracuje w Instytucie Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki pełniąc funkcję Pełnomocnika ds. Kontroli Zarządczej i Przeciwdziałania Korupcji, a także Administratora Bezpieczeństwa Informacji, a od maja 2018 r. jest Inspektorem Ochrony Danych. Posiada ponad 10 letnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z zakresu z prawa pracy, prawa administracyjnego, świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, kontroli zarządczej oraz ochrony danych osobowych.

Program:

 1. Ogólna charakterystyka przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.

 2. Zmiany w prawie dla sektora administracji oraz pracowników Ośrodków Pomocy Społecznej zgodnie zmianami wprowadzanymi z ustawą z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).

 3. Przetwarzanie danych osobowych w Ośrodku Pomocy Społecznej zgodnie z zasadami zawartymi w RODO.

 4. Środki ochrony danych osobowych – jak się do nich stosować w codziennej pracy.

 5. Obowiązek informacyjny wobec klientów Ośrodka Pomocy społecznej – jak i kiedy go prawidłowo realizować.

 6. Jak realizować w Ośrodku Pomocy Społecznej prawa osoby wynikające z RODO?

 7. Co to jest naruszenie ochrony danych osobowych, jak ich unikać oraz jak na nie reagować?

 8. W sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 9. Współpraca z Inspektorem Ochrony Danych w Ośrodku Pomocy Społecznej.

 10. Współpraca przy tworzeniu systemu ochrony danych osobowych w oparciu o ryzyka występujące na stanowisku pracy.

 11. Zakończenie i dyskusja.

Materiały szkoleniowe: Prezentacja, przykładowe wzory dokumentów takich jak: polityka zarządzania ryzykiem, zbiorczy rejestr ryzyka, przykładowy plan działania jednostki, arkusz oceny ryzyka oraz przykładową ankietę samooceny kontroli zarządczej w danej jednostce.

Szczegóły wydarzenia

Rodzaj wydarzenia:
Płatne
Termin rejestracji:
7 czerwca 2019, 23:59
Początek wydarzenia:
14 czerwca 2019, 10:00
Zakończenie wydarzenia:
14 czerwca 2019, 15:00
Miejsce:
Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze
Żurawia 43, Warszawa, Polska
Lokalizacja 300 metrów od Metra Centrum.
Osoba kontaktowa:
Pokaż
E-mail:
Pokaż
Telefon:
Pokaż
Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść zaproszeń.
Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu.