Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Szukasz organizacji, której chcesz przekazać 1%? Znajdziesz ją w serwisie http://pozytek.ngo.pl/

Zmiany w ustawie o kierujących pojazdami - postępowanie w zakresie wydawania praw jazdy

Reklama
Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze
Żurawia 43, Warszawa, Polska, Lokalizacja 300 metrów od Metra Centrum.
za 2 miesiące
14 czerwca 2019, 10:00
Płatne

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze zaprasza na szkolenie "Zmiany w ustawie o kierujących pojazdami - postępowanie w zakresie wydawania praw jazdy i innych czynności związanych z nadzorem nad kierującymi". Szkolenie odbędzie się 14 czerwca 2019 r. w Warszawie. Udział w zajęciach jest odpłatny.

Reklama

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze zaprasza na szkolenie:

Zmiany w ustawie o kierujących pojazdami - postępowanie w zakresie wydawania praw jazdy i innych czynności związanych z nadzorem nad kierującymi

Data: 14 czerwca 2019, 10:00 - 15:00

Miejsce: Warszawa, ul. Żurawia 43

Cena: 409 zł przy zgłoszeniu do 31 maja.

Rabat 10 % dla drugiej osoby z tej samej Instytucji.

Adresaci: Pracownicy starostw odpowiedzialni za wydawanie praw jazdy oraz nadzór nad kierowcami.

Cele i korzyści: Uzyskanie wiedzy i nabycie umiejętności niezbędnych dla prawidłowego prowadzenia spraw w zakresie wydawania, cofania i zatrzymywania praw jazdy w związku ze zmianami ustawy o kierujących pojazdami.

Prowadzący: Wieloletni pracownik administracji rządowej, dyrektor urzędu zajmującego się kontrolą przedsiębiorców, urzędnik mianowany, doświadczony trener i szkoleniowiec. Ekspert z długoletnim doświadczeniem, specjalizujący się w prawie transportowym, a także w przepisach i zasadach stosowania kodeksu postępowania administracyjnego przez pracowników jednostek samorządu terytorialnego.

Program:

 1. Procedura zatrzymywania i zwracania prawa jazdy za przekroczenie prędkości o ponad 50 km/h w terenie zabudowanym oraz za przewóz zbyt dużej ilości pasażerów, omówienie wątpliwości wynikających ze zmian wprowadzonych w art. 102 ustawy o kierujących. Postępowanie Policji i ITD.

 2. Przesłanki przedłużenia okresu zatrzymania prawa jazdy, obliczanie terminów.

 3. Okres próbny – jak liczyć terminy, kogo dotyczy.

 4. Postępowanie w przedmiocie cofnięcia uprawnień do kierowania – podstawy prawne, skutki cofnięcia uprawnień, obliczanie terminów.

100 minut.

 1. Kurs reedukacyjny w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii, jeżeli kierowała pojazdem w stanie nietrzeźwości, w stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu – kierować czy nie kierować – podstawy prawne, zasady postępowania.

 2. Problematyczne sytuacje – status osoby, której cofnięto uprawnienia na skutek przekroczenia liczby 20 punktów w okresie 1 roku od uzyskania prawa jazdy oraz osoby, której zatrzymano prawo jazdy na wniosek komendanta wojewódzkiego Policji na skutek trzykrotnego przekroczenia dopuszczalnej prędkości o ponad 30 km/h, kolejność podejmowanych czynności w przypadku kierowania na kontrolne sprawdzenie kwalifikacji oraz badania.

 3. Podstawy prawne odmowy wydania prawa jazdy.

 4. Decyzja o skierowaniu na badania lekarskie i psychologiczne – postępowanie administracyjne z urzędu oraz na wniosek – terminy.

100 minut.

 1. Decyzja o zatrzymaniu prawa jazdy za uchylanie się od obowiązku alimentacyjnego –podstawy prawne i procedura. Uchylanie decyzji, kwestia ustalania adresu do doręczeń.

 2. Postępowanie na wniosek prokuratora, stosowanie wyroków (w tym sądów innych państw).

 3. Wymiana zagranicznego prawa jazdy – niejasności i wątpliwości interpretacyjne.

 4. Uprawnienia do kierowania pojazdami uprzywilejowanymi.

100 minut.

Szczegóły wydarzenia

Rodzaj wydarzenia:
Płatne
Termin rejestracji:
7 czerwca 2019, 23:59
Początek wydarzenia:
14 czerwca 2019, 10:00
Zakończenie wydarzenia:
14 czerwca 2019, 15:00
Miejsce:
Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze
Żurawia 43, Warszawa, Polska
Lokalizacja 300 metrów od Metra Centrum.
Osoba kontaktowa:
Pokaż
E-mail:
Pokaż
Telefon:
Pokaż
Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść zaproszeń.
Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu.