Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Szukasz organizacji, której chcesz przekazać 1%? Znajdziesz ją w serwisie http://pozytek.ngo.pl/

Ogólnopolskie formularze deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości, rolny oraz leśny

Reklama
Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze
Żurawia 43, Warszawa, Polska, Lokalizacja 300 metrów od Metra Centrum.
za 2 miesiące
17 czerwca 2019, 10:00
Płatne

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze zaprasza na szkolenie "Ogólnopolskie formularze deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości, rolny oraz leśny od 1 lipca 2019 r. (zasady wypełniania i składania urzędowych formularzy – warsztaty praktyczne)". Szkolenie odbędzie się 17 czerwca 2019 r. w Warszawie. Udział w zajęciach jest odpłatny.

Reklama

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze zaprasza na szkolenie:

Ogólnopolskie formularze deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości, rolny oraz leśny od 1 lipca 2019 r. (zasady wypełniania i składania urzędowych formularzy – warsztaty praktyczne)

Data: 17 czerwca 2019, 10:00 - 15:00

Miejsce: Warszawa, ul. Żurawia 43

Cena: 509 zł przy zgłoszeniu do 3 czerwca.

Rabat 10 % dla drugiej osoby z tej samej Instytucji.

Korzyści: Uwaga! Każdy z uczestników szkolenia otrzyma w ramach materiałów szkoleniowych między innymi:

 • Ujednolicone teksty ustaw: o podatkach i opłatach lokalnych, podatku rolnym oraz podatku leśnym, w tzw. układzie porównawczym.

 • Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wzorów urzędowych ogólnopolskich formularzy na podatek od nieruchomości, rolny i leśny oraz załączników do nich.

 • Nowe orzeczenia wojewódzkich sądów administracyjnych oraz Naczelnego Sądu Administracyjnego w sprawach podatków i opłat lokalnych.

 • Wyjaśnienia Ministerstwa Finansów w sprawach podatków i opłat lokalnych.

Wymienione wyżej materiały nie są dostępne w wolnej sprzedaży, lecz wyłącznie w ramach wykładów prowadzonych przez ich autora!

Adresaci: Zajęcia przeznaczone są przede wszystkim do osób zajmujących się w gminach wymiarem podatków lokalnych, wydziałów podatkowych, niekiedy też skarbników.

Program:

1. Zmiany od 1 lipca 2019 r. (Dz.U. z 2018 r., poz. 2244) do podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego, w tym m.in.:

 • Przygotowywanie ogólnopolskich wzorów formularzy deklaracji oraz informacji na podatek od nieruchomości (DN-1; IN-1), podatek rolny (DR-1; IR-1) oraz podatek leśny (DL-1; IL-1) w ramach regulacji prawnych „Konstytucja dla biznesu”.

 • Zmiany do ustaw do ogólnopolskich wzorów formularzy informacji oraz deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny oraz podatek leśny.

 • Czy rady gmin (miast) powinny uchylić własne uchwały w sprawach wzorów formularzy deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny?

 • Czy wszystkie podmioty (podatnicy) na terenie danej gminy (miasta) są zobowiązane od 1 lipca 2019 r. do złożenia wypełnionych nowych formularzy deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny?

 • Za jakie okresy i na jakich formularzach (starych, nowych) należy składać korekty deklaracji oraz informacji?

 • Czy pracownik organu podatkowego ma obowiązek podać podatnikowi podstawy prawne z uchwał rad gmin (miast) do wypełnianiu deklaracji oraz informacji?

 • Czy pracownik organu podatkowego ma obowiązek pomóc w wypełnianiu deklaracji oraz informacji?

 • Czy pracownik organu podatkowego ma prawo za podatnika (w jego imieniu) wypełnić deklarację oraz informację (kto podpisuje deklarację, informację)?

 • Czy na stronie internetowej urzędu gminy (miasta) mogą być umieszczone formularze deklaracji oraz informacji?

 • Jak długo należy przechowywać i udostępniać podatnikom formularze deklaracji oraz informacji uchwalonych uprzednio przez rady gmin (miast)?

2. Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie wzorów informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości, w tym miedzy innymi zasady wypełniania:

 • Informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych (IN-1), stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia.

 • Załącznika do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu (ZIN-1), stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia.

 • Załącznika do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania (ZIN-2), stanowiący załącznik nr 3 do rozporządzenia.

 • Załącznika do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane pozostałych podatników (ZIN-3), stanowiący załącznik nr 4 do rozporządzenia.

 • Deklaracji na podatek od nieruchomości (DN-1), stanowiący załącznik nr 5 do rozporządzenia;

 • Załącznika do deklaracji na podatek od nieruchomości - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu (ZDN-1), stanowiący załącznik nr 6 do rozporządzenia.

 • Załącznika do deklaracji na podatek od nieruchomości - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania (ZDN-2), stanowiący załącznik nr 7 do rozporządzenia.

3. Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie wzorów informacji o gruntach i deklaracji na podatek rolny, w tym miedzy innymi zasady wypełniania:

 • Informacji o gruntach (IR-1), stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia.

 • Załącznika do informacji o gruntach - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu (ZIR-1), stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia.

 • Załącznika do informacji o gruntach - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania (ZIR-2), stanowiący załącznik nr 3 do rozporządzenia.

 • Załącznika do informacji o gruntach - dane pozostałych podatników (ZIR-3), stanowiący załącznik nr 4 do rozporządzenia.

 • Deklaracji na podatek rolny, stanowiący załącznik nr 5 do rozporządzenia.

 • Załącznika do deklaracji na podatek rolny - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu (ZDR-1), stanowiący załącznik nr 6 do rozporządzenia.

 • Załącznika do deklaracji na podatek rolny - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania (ZDR-2), stanowiący załącznik nr 7 do rozporządzenia.

4. Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie wzorów informacji o lasach i deklaracji na podatek leśny, w tym miedzy innymi zasady wypełniania:

 • Informacji o lasach (IL-1), stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia.

 • Załącznika do informacji o lasach - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu (ZIL-1), stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia.

 • Załącznika do informacji o lasach - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania (ZIL-2), stanowiący załącznik nr 3 do rozporządzenia.

 • Załącznika do informacji o lasach - dane pozostałych podatników (ZIL-3), stanowiący załącznik nr 4 do rozporządzenia.

 • Deklaracji na podatek leśny (DL-1), stanowiący załącznik nr 5 do rozporządzenia.

 • Załącznika do deklaracji na podatek leśny - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu (ZDL-1), stanowiący załącznik nr 6 do rozporządzenia.

 • Załącznika do deklaracji na podatek leśny - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania (ZDL-2), stanowiący załącznik nr 7 do rozporządzenia.

5. Nowe niepublikowane orzeczenia wojewódzkich sądów administracyjnych oraz Naczelnego Sądu Administracyjnego w sprawach podatków i opłat lokalnych.

6. Pytania, dyskusja, itp.

Szczegóły wydarzenia

Rodzaj wydarzenia:
Płatne
Termin rejestracji:
10 czerwca 2019, 23:59
Początek wydarzenia:
17 czerwca 2019, 10:00
Zakończenie wydarzenia:
17 czerwca 2019, 15:00
Miejsce:
Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze
Żurawia 43, Warszawa, Polska
Lokalizacja 300 metrów od Metra Centrum.
Osoba kontaktowa:
Pokaż
E-mail:
Pokaż
Telefon:
Pokaż
Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść zaproszeń.
Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu.