Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Szukasz organizacji, której chcesz przekazać 1%? Znajdziesz ją w serwisie http://pozytek.ngo.pl/

Problemy klasyfikacji budżetowej, również po zmianach przepisów w tym zakresie

Reklama
Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze
Żurawia 43, Warszawa, Polska, Lokalizacja 300 metrów od Metra Centrum.
za 2 miesiące
17 czerwca 2019, 10:00
Płatne

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze zaprasza na szkolenie "Problemy klasyfikacji budżetowej, również po zmianach przepisów w tym zakresie.". Szkolenie odbędzie się 17 czerwca 2019 r. w Warszawie. Udział w zajęciach jest odpłatny.

Reklama

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze zaprasza na szkolenie:

Problemy klasyfikacji budżetowej, również po zmianach przepisów w tym zakresie

Data: 17 czerwca 2019, 10:00 - 15:00

Miejsce: Warszawa, ul. Żurawia 43

Cena: 409 zł przy zgłoszeniu do 3 czerwca.

Rabat 10 % dla drugiej osoby z tej samej Instytucji.

Adresaci: Pracownicy działów księgowości w jednostkach sektora finansów publicznych.

Cele: Podniesienie i uporządkowanie wiedzy uczestników w obszarze klasyfikacji budżetowej, również po ostatnich zmianach przepisów - ze specjalnym podkreśleniem aspektów praktycznych tj. wskazania zmian interpretacyjnych MF w klasyfikacji oraz najczęściej występujących błędów wynikających z protokołów RIO i NIK.

Prowadzący: Wieloletni skarbnik gminy; wykładowca i doradca z zakresu rachunkowości budżetowej oraz finansów publicznych, w tym szczególnie budżetu zadaniowego i kontroli zarządczej, dla wielu ośrodków edukacyjnych oraz jednostek sektora finansów publicznych na terenie kraju; autorka publikacji w miesięcznikach „Finanse Publiczne” i „Rachunkowość budżetowa”.

Program:

 1. Omówienie zmian związanych ze modyfikacją opisów już istniejących działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej, jak i z usunięciem oraz dodaniem nowych rozdziałów - szczególnie w działach 730, 750, 853.

 2. Nowy paragraf dochodów: 022 Danina solidarnościowa.

 3. Zmiana paragrafów dochodów 227 i 252.

 4. Zmiana paragrafów wydatków: 226, 227, 250, 252, 260, 405, 412, 444.

 5. Uchylenie paragrafu dochodów i wydatków 253.

 6. Najczęstsze problemy interpretacyjne paragrafów dochodów m.in.:

 • Odsetki 091, 092.

 • Wpływy z różnych opłat 069, a 097.

 • Kary 057 i 058.

 • Inne min. 094, 095, 291 i 295, 666 i 669.

 1. Najczęstsze problemy interpretacyjne paragrafów wydatków m.in:
 • Materiałów 421 a 422, 423, 424, 427, 430, 606.

 • Oprogramowania 430 a 421, 443, 424.

 • Umów o dzieło, zlecenia 417 a 427, 430, 409.

 • Nagród konkursowych 419 a 304.

 • Opłat za zagospodarowanie odpadów 430 a 452, 443.

 • Świadczeń 311 a 302.

 • Delegacji krajowych i zagranicznych 441 i 442.

 • Ekspertyz 439.

 • Tłumaczeń 438.

 • Usług między JST 433.

 • Energii 426,

 • Usług zdrowotnych 428 a 430.

 • Szkoleń 455, 470 i 430.

 • Opłat komorniczych 461.

 • Remontów 427 a 430, oraz kwestii remont a ulepszenie 427 a 605.

 1. Odpowiedzialność w zakresie zastosowania nieprawidłowej klasyfikacji budżetowej, szczególnie w zakresie wydatków.

 2. Pytania.

Szczegóły wydarzenia

Rodzaj wydarzenia:
Płatne
Termin rejestracji:
10 czerwca 2019, 23:59
Początek wydarzenia:
17 czerwca 2019, 10:00
Zakończenie wydarzenia:
17 czerwca 2019, 15:00
Miejsce:
Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze
Żurawia 43, Warszawa, Polska
Lokalizacja 300 metrów od Metra Centrum.
Osoba kontaktowa:
Pokaż
E-mail:
Pokaż
Telefon:
Pokaż
Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść zaproszeń.
Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu.