Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Gdańsk. Szkolenie "System SL2014 - rozliczanie i realizacja projektów UE 2014-2020"

Reklama
Qubus Hotel Gdańsk****, ul. Chmielna 47-52, 80-748 Gdańsk
Chmielna 47, Gdańsk, Polska
za 9 dni
4 czerwca 2019, 09:00
Płatne

SL2014 jest nowym systemem informatycznym służącym rozliczaniu projektów miękkich i twardych dofinansowanych z funduszy europejskich (wszystkie programy krajowe i regionalne). Zastąpił on tzw. Generatory Wniosków o Płatność. Jest to jedyne, najważniejsze narzędzie i dzięki jego sprawnej obsłudze projekt dofinansowany ze środków UE może być dobrze rozliczony i prowadzony bez ryzyka zwrotu dofinansowania i nałożenia korekt finansowych na podmiot.

Reklama

Cena szkolenia trwającego 8h: 399 zł netto=brutto (Organizator jest ZW z VAT). Dla czytelników ngo.pl rabat 5%!

W efekcie udziału w szkoleniu uczestnicy i uczestniczki będą wiedzieć:

– jak się sprawnie poruszać w systemie SL2014?

– kto jest upoważniony do pracy w systemie i jakie ma uprawnienia?

– do czego służą poszczególne zakładki w systemie SL2014?

– jak prowadzić korespondencję z opiekunem projektu, aby system był naszym sprzymierzeńcem?

– jakie są zmiany w zasadach kwalifikowalności wydatków, co pozwoli uniknąć korekt?

– jakie są zasady rozliczania projektów z wykorzystaniem systemu SL2014?

– jakie są nowe zasady składania wniosków o płatność w systemie SL2014?

– jak wnioskować o zaliczkę, a jak o refundację?

– jak przygotowywać, gromadzić, opisywać, przechowywać dokumenty w systemie?

– co to jest nowy harmonogram płatności, baza personelu, baza zamówień?

– co to jest projekt partnerski, co wypełnia Partner Wiodący, co wypełniają Partnerzy

– ciekawostka: co widzi i jak wygląda SL2014 z perspektywy opiekuna projektu

Szkolenie kierujemy do osób zarządzających, kierowników i pracowników, głównych księgowych/skarbników, pracowników administracji publicznej i samorządowej (koordynatorów, kierowników projektów, specjalistów ds. projektów, księgowych).

PROGRAM SZKOLENIA (8h)

Rejestracja

I Zagadnienia wstępne

– Uprawnienia poszczególnych użytkowników SL2014, upoważnienia

– Logowanie do systemu, przeglądarka internetowa, wtyczki, rozszerzenia, RAR/ZIP

– Platforma ePUAP

– Praca w systemie SL2014 krok po kroku

– Identyfikacja wniosku w systemie

II Wnioski o płatność w SL2014 – warsztat praktyczny

– Obsługa modułów wniosków o płatność (sprawdzanie poprawności, złożenie wniosku, weryfikacja podpisu wniosku, zapis wniosku, wydruk wniosku, edycja wniosku, usunięcie wniosku, ponowne złożenie wniosku, potwierdzenie dostarczenia wniosku)

– Obsługa modułu częściowego wniosku o płatność

– Procedura wycofania wniosku

– Weryfikacja Wniosku o Płatność przez opiekuna

– Pogłębiona weryfikacja dokumentów w ramach składanych przez beneficjentów wniosków o płatność

– Korekta/y wniosku o płatność

– Rozliczanie projektu partnerskiego, obowiązki Lidera i Partnerów

III Inne funkcje SL2014 – warsztat praktyczny

– Korespondencja i kontakt z opiekunem projektu

– Tworzenie i przesłanie harmonogramu płatności

– Monitorowanie uczestników projektu

– Zamówienia publiczne – analiza wytycznych i podstaw PZP

– Zamówienia publiczne – wprowadzanie informacji o rozstrzygnięciu postepowania przetargowego i zawarciu umowy z wykonawcą

– Obsługa modułu baza personelu

– Monitorowanie postępu realizacji projektu

– Zakładka Dokumenty

– Ciekawostka: system Sl2014 z perspektywy opiekuna projektu

IV Najczęściej popełniane błędy przez Beneficjentów

- Ćwiczenie umiejętności, testowanie wiedzy poznanej na szkoleniu

– Rozwiązywanie problemów w pracy z narzędziem

– Indywidualna praca trenera z zainteresowanymi uczestnikami/czkami

– Sesja pytań i odpowiedzi

Dyskusja i konsultacje z trenerem

Szkolenie przeprowadzi mgr Mirosław Ciołek, doktorant na Wydziale Politologii UMCS w Lublinie. Trener i ekspert funduszy europejskich z 9-letnim stażem. Na co dzień realizujący na uczelni wyższej jeden z największych projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej o wartości 22 mln. zł., a także pracownik Oddziału Oceny Projektów w jednej z instytucji wdrażających środki europejskie.

Cena szkolenia zawiera:

  • profesjonalnie przeprowadzone szkolenie,
  • zestaw gadżetów (notatnik, długopis),
  • imienny dyplom ukończenia szkolenia,
  • drukowane materiały szkoleniowe
  • przerwę kawową,
  • możliwość kontaktu z prowadzącym również po zakończeniu szkolenia.

Posiadamy akredytację WUP w Lublinie, wpis w Rejestrze Instytucji Szkoleniowych o nr 2.06/00004/2018. Współpracujemy z Urzędami Pracy w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

Szczegóły wydarzenia

Rodzaj wydarzenia:
Płatne
Początek wydarzenia:
4 czerwca 2019, 09:00
Zakończenie wydarzenia:
4 czerwca 2019, 15:30
Miejsce:
Qubus Hotel Gdańsk****, ul. Chmielna 47-52, 80-748 Gdańsk
Chmielna 47, Gdańsk, Polska
Osoba kontaktowa:
Pokaż
E-mail:
Pokaż
Telefon:
Pokaż
Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść zaproszeń.
Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu.