Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Stowarzyszenia i fundacje! Macie pytania prawne, formalne, księgowe? Pomożemy je rozwiązać. Piszcie: info@ngo.pl i dzwońcie: 801 646 719 lub 22 828 91 21 (g. 9.00-13.00).

Podniesienie kompetencji w zakresie pracy w grupie wielokulturowej

Reklama
Cała Polska
21 września 2019, 00:00
21 września 2019, 00:00 - 26 kwietnia 2020, 23:59
Bezpłatne

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych pracowników i współpracowników organizacji pozarządowych, edukatorów, pracowników samorządowych i działaczy lokalnych z całej Polski pracujących lub planujących pracę w instytucjach zajmujących się problematyką wielokulturowości, integracji oraz wsparcia obcokrajowców mieszkających w Polsce. Zapraszamy również nauczycieli pracujących w szkołach, gdzie uczą się obcokrajowcy.

Reklama

Kurs obejmuje 80 godzin zajęć dydaktycznych prowadzonych w blokach:

1. Komunikacja międzykulturowa (20 godz.)

2. Wsparcie rodziny w procesie integracji i adaptacji w środowisku lokalnym (15 godz.)

3. Podstawy metodyki i dydaktyki nauczania języka polskiego jako obcego (20 godz.)

4. Projektowanie działań i warsztatów w środowisku lokalnym związanych z obcokrajowcami (10 godz.)

5. Rozwiązywanie konfliktów (15 godz.)

Zajęcia odbywają się w Warszawie, ul. Dewajtis 5 (WNH UKSW)

Kurs jest bezpłatny, organizatorzy zapewniają catering w czasie zjazdów. Osoby, które ukończą kurs otrzymają zaświadczenie uczestnictwa.

Zjazdy odbywają się w weekendy od 9.00 do 18.00 (4 zjazdy/ edycja)

Edycja II rozpocznie się w październiku 2019 roku.

Edycja III rozpocznie się w styczniu 2020 roku.

Liczba miejsc ograniczona. Rekrutacja zakończy się 30.06.2019.

Zgłoszenie proszę wysłać drogą mailową: polish.wnh@uksw.edu.pl oraz pocztą lub osobiście pod adres: Szkoła Języka i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców WNH UKSW, ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa, domek numer 3 (decyduje data wpływu dokumentów).

Informacje o rekrutacji i dokumentach można znaleźć na stronie: http://glottodydaktyka.uksw.edu.pl/wielokulturowy/

Selekcja kandydatów dokonywana będzie na podstawie złożonych dokumentów.

W razie pytań zapraszamy do kontaktu: dr Karolina Zioło-Pużuk, k.ziolo-puzuk@uksw.edu.pl, koordynator projektu.

Szczegóły wydarzenia

Rodzaj wydarzenia:
Bezpłatne
Początek wydarzenia:
21 września 2019, 00:00
Zakończenie wydarzenia:
26 kwietnia 2020, 23:59
Osoba kontaktowa:
Pokaż
E-mail:
Pokaż
Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść zaproszeń.
Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu.