Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Jak wspierać rozwój grup edukacyjnych i twórczych

Reklama
Małopolski Instytut Kultury w Krakowie
Kraków, Polska
za 11 dni
30 maja 2019, 10:00
Płatne

30 maja zapraszamy na szkolenie „Jak wspierać rozwój grup edukacyjnych i twórczych”. Zapisy do: 23 maja 2019.

Autor/źródło: Photo by Priscilla Du Preez on Unsplash

Reklama

Szkolenie dla pracowników bibliotek oraz domów i ośrodków kultury, w których działają chóry, orkiestry, kluby czytelnicze, zespoły ludowe lub inne grupy twórcze.

Jak wspierać te grupy, aby rozwijały swój potencjał i – płynąc pod banderą instytucji kultury – budowały swoją markę? Praca z grupami jest procesem, na który należy przeznaczyć czas i energię, warto też zdobyć wiedzę o procesie rozwoju grup i różnych rolach, jakie odgrywają ich członkowie. To szkolenie pomoże uczestnikom zaplanować pracę nad rozwojem tych bardzo ważnych dla lokalnej kultury społeczności.

Uczestnicy szkolenia dowiedzą się:

  • na czym polega proces grupowy i jakie ma znaczenie dla rozwoju zespołów i grup twórczych,
  • jak wykorzystać wiedzę o procesie grupowym i rolach w grupie do organizowania codziennej pracy z zespołami i grupami twórczymi.

Cele, które chcemy osiągnąć:

  • zachęcenie uczestników do śledzenia faz rozwoju grup, z którymi pracują, oraz do rozpoznawania ról, jakie w tych grupach odgrywają poszczególne osoby,
  • zapoznanie uczestników z najważniejszymi narzędziami, które ułatwią im pracę z grupą.

Przebieg szkolenia:

  • uczestnicy szkolenia podzielą się doświadczeniami pracy z grupami w swoich instytucjach,
  • omówione zostaną fazy procesu grupowego jako modelu rozwoju grupy,
  • uczestnicy szkolenia zapoznają się z rolami grupowymi, które mogą wspierać albo utrudniać rozwój grupy,
  • omówimy i podsumujemy zasady współpracy z grupą, które warto stworzyć wspólnie, tak by były pomocne w pracy.

Koszt szkolenia: 100 zł netto / os.

W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu nie zwracamy wpłaconych środków.

Organizator może odwołać szkolenie, gdy nie zbierze się wymagana liczba osób lub z przyczyn od Organizatora niezależnych, uczestnicy otrzymają wówczas zwrot całej wpłaconej kwoty. Najpóźniej 3 dni przed planowanym terminem szkolenia poinformujemy o tym uczestników telefonicznie lub mailowo.

Obowiązują zapisy: Prosimy wypełnić FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY i podpisany przesłać w formie skanu na adres:
szkolenia@mik.krakow.pl do 23 maja 2019.

Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Prowadząca: Anna Miodyńska

animatorka, trenerka myślenia strategicznego, facylitatorka pracy grupowej oraz mediatorka z wykształceniem m.in. przyrodniczym. Wiceprezeska Fundacji Kultura i Miejsce. Współpracuje z wieloma instytucjami, organizacjami i projektami, których celem jest rozwój społeczności oparty na lokalnych zasobach ludzkich, kulturowych i przyrodniczych. Przez 17 lat pracowała w Małopolskim Instytucie Kultury w Krakowie.

Szczegóły wydarzenia

Rodzaj wydarzenia:
Płatne
Początek wydarzenia:
30 maja 2019, 10:00
Zakończenie wydarzenia:
30 maja 2019, 16:00
Miejsce:
Małopolski Instytut Kultury w Krakowie
Kraków, Polska
E-mail:
Pokaż
Telefon:
Pokaż
Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść zaproszeń.
Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu.