Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Reklama
Warszawa, Polska
W zeszłą środę, 00:00
15 maja 2019, 00:00 - 16 czerwca 2019, 23:59
Bezpłatne

Do pierwszej edycji plebiscytu „Warszawianka Roku” wpłynęło kilkaset zgłoszeń. O tytuł walczyły m.in.: aktorki, pisarki, działaczki społeczne, ale także bohaterki powstania warszawskiego. Czy druga edycja plebiscytu też odniesie sukces? Kto zostanie „Warszawianką Roku 2019”?

Reklama

Pozytywne poparcie społeczne dla plebiscytu, zaangażowanie mieszkańców, zarówno na etapie zgłaszania kandydatek do „Warszawianki Roku”, jaki i podczas głosowania, miały wpływ na decyzję władz Warszawy o kontynuacji projektu. – Zaczynamy drugą edycję plebiscytu „Warszawianka Roku”. Pierwsza pokazała ogromną siłę warszawianek, pokazała kobiece DNA naszego miasta. Ten plebiscyt jest ważny – to forma podziękowania bohaterkom naszego miasta za ich zaangażowanie, codzienną pracę, a często poświęcenie dla innych. Cieszę się, że kontynuujemy ten plebiscyt. Docenienie roli kobiet dla naszego miasta, ale i wsparcie i ochrona praw kobiet jest dla mnie niezwykle ważna. Dlatego realizuję program Warszawa dla kobiet – mówi Rafał Trzaskowski, prezydent stolicy.

Warszawianka Roku 2019

Podczas drugiej edycji plebiscytu uhonorowana zostanie kobieta, która swoją działalnością zawodową lub społeczną w szczególny sposób przyczyniła się do rozwoju i promowania Warszawy. Dla której ważne jest upowszechnianie otwartości, tolerancji, równouprawnienia oraz wartości demokratycznych. To osoba, która może poszczycić się osiągnięciami w swojej dziedzinie, ale również działalnością na rzecz kobiet, społeczeństwa obywatelskiego i społeczności lokalnej. Zgłoszenie kandydatek może nadesłać każdy! Zgłoszenia przyjmujemy do 16 czerwca.

Kandydatkę zgłosić można: - elektronicznie oraz w formie papierowej – więcej informacji na stronie www.um.warszawa.pl/warszawiankaroku. Z przesłanych zgłoszeń kapituła wybierze 10 nominowanych kobiet. Jesienią zaprosimy warszawianki i warszawiaków do głosowania. Laureatkę tegorocznej nagrody poznamy 9 października podczas uroczystej gali.

Tytuł specjalny

Zgodnie z założeniami plebiscytu, możliwe jest przyznanie tytułu specjalnego, tematycznie związanego z kontekstem społecznym bieżącej edycji. W 1918 roku, kobiety w Polsce wywalczyły prawa wyborcze. To był kamień milowy na drodze do równouprawnienia w Polsce. Z tej okazji zeszły rok został ogłoszony przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej – Rokiem Praw Kobiet. Rocznica ta zbiegła się z jubileuszem 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Dlatego, w pierwszej edycji plebiscytu wybieraliśmy „Warszawiankę Stulecia”.

Warszawianka Przemian – tytuł specjalny 2. edycji plebiscytu

Z uwagi na tegoroczne obchody 15-lecia wejścia Polski do Unii Europejskiej oraz 30-lecia pierwszych wolnych wyborów w Polsce, zostanie przyznany tytuł specjalny – „Warszawianka Przemian”. - Mam nadzieję, że tak jak w 2018 roku plebiscytem „Warszawianka Stulecia” przywróciliśmy pamięć o kobietach, które sto lat temu wywalczyły dla nas prawa wyborcze, w roku 2019 plebiscytem Warszawianka Przemian nie tylko przybliżymy mieszkańcom Warszawy wiele postaci kobiet Okrągłego Stołu, ale przede wszystkim wydobędziemy te kobiety z cienia historii czerwca ’89 roku – mówi Ewa Malinowska-Grupińska, przewodnicząca kapituły i Rady m.st. Warszawy.

Na laur zwycięstwa ma szansę kobieta, liderka społeczna, która na przestrzeni ostatnich 30 lat wybitnie wpłynęła na przemiany w polskim społeczeństwie, a także na rozwój takich wartości jak wolność, demokracja, równość, równouprawnienie, poszanowanie praw człowieka, w tym praw osób należących do mniejszości, poszanowanie wartości państwa prawa. W celu wyłonienia laureatki, kapituła stworzy listę 5 nominowanych kandydatek. Laureatka, tak jak w przypadku tytułu głównego, zostanie wyłoniona w drodze głosowania warszawianek i warszawiaków.

Kapituła plebiscytu:

· Ewa Malinowska - Grupińska – przewodnicząca Rady m.st. Warszawy,

· Anna Ojer - laureatka pierwszej edycji plebiscytu, działaczka społeczna, założycielka grupy „SOS Mieszkańcy Wawra Rodzicom z CZD (Centrum Zdrowia Dziecka),

· Beata Michalec - radna Miasta Stołecznego Warszawy, członkini Towarzystwa Przyjaciół Warszawy,

· Agata Passent - dziennikarka, pisarka, założycielka Fundacji „Okularnicy:,

· Anna Maruszeczko - dziennikarka radiowa i telewizyjna, redaktor naczelna „Urody Życia”,

· Dorota Warakomska - dziennikarka, doradczyni medialna, członkini stowarzyszenia Kongres Kobiet,

· Jacek Santorski - psycholog, psychoterapeuta, wydawca i konsultant przedsiębiorców w zakresie psychologii biznesu, założyciel Laboratorium Psychoedukacji,

· Tomasz Raczek - teatrolog, krytyk filmowy, publicysta i wydawca. Właściciel Instytutu wydawniczego Latarnik.

· Rafał Dymek – dyrektor polskiej fundacji im. R. Schumana.

Patronat honorowy nad plebiscytem „Warszawianka Roku” objął Rzecznik Praw Obywatelskich.

**

Partnerzy: Dom Spotkań z Historią, Towarzystwo Przyjaciół Warszawy, By Insomnia, Oceanic, RISK made in Warsaw, 696 Jewerly

Patroni medialni: Chillizet, Uroda Życia, Polki.pl, VIVA

Więcej informacji na stronie

https://www.um.warszawa.pl/warszawiankaroku/

Kto może zgłosić kandydatki? Do plebiscytu Warszawianka Roku kandydatki zgłosić może każdy, kto ukończył 18. rok życia. Kandydatki do tytułu specjalnego - Warszawianka Przemian – zgłaszają członkowie Kapituły.

Kto może zostać Warszawianką Przemian? Warszawianką Przemian zostanie kobieta, która na przestrzeni ostatnich 30 lat poprzez swoją aktywność wpłynęła na kształt dzisiejszego społeczeństwa. Docenimy przede wszystkim działania na rzecz wolności, równości oraz poszanowania praw człowieka.

Jak zgłosić kandydatkę do tytułu Warszawianka Roku? Zgłoszenia kandydatek przyjmujemy od 14.05 do 16.06. Kandydatkę zgłosić można:

Wypełnione formularze papierowe można wysłać elektronicznie na adres e-mail: warszawiankaroku@um.warszawa.pl lub dostarczyć (pocztą lub osobiście) do Biura Marketingu Miasta, ul. Wierzbowa 9, 00-094 Warszawa p. 153, z dopiskiem na kopercie „Warszawianka Roku”.

Kto może głosować? Głosować może każdy, kto ukończył 18. rok życia, bez względu na miejsce zamieszkania i obywatelstwo.

Jak wygląda głosowanie? Głosujący podaje imię i nazwisko oraz e-mail lub telefon. Podanie danych osobowych jest warunkiem udziału w głosowaniu. Jedna osoba może zagłosować tylko raz. Głos można oddać na jedną Warszawiankę Roku i/lub jedną Warszawiankę Przemian.

W jakim czasie można głosować? Głosowanie trwa od 4.09 do 6.10, w przypadku głosowania internetowego: do godz. 23:59, w przypadku papierowego – do godziny 16.00.

W jaki sposób można oddać głos?
Głosować można:

Wypełnione formularze papierowe można wysłać elektronicznie na adres e-mail: warszawiankaroku@um.warszawa.pl lub dostarczyć (pocztą lub osobiście) do Biura Marketingu Miasta, ul. Wierzbowa 9, 00-094 Warszawa p. 153, z dopiskiem na kopercie „Warszawianka Roku”

Kiedy będzie ogłoszenie wyników głosowania? Wyniki głosowania ogłosimy na uroczystej gali, 9 października 2019 r. w Warszawie oraz poinformujemy o nich na stronie internetowej: www.um.warszawa.pl/warszawiankaroku, a także w miejskich mediach społecznościowych.

Szczegóły wydarzenia

Rodzaj wydarzenia:
Bezpłatne
Początek wydarzenia:
W zeszłą środę, 00:00
Zakończenie wydarzenia:
16 czerwca 2019, 23:59
Miejsce:
Warszawa, Polska
Organizator:
Urząd m.st. Warszawy
E-mail:
Pokaż
Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść zaproszeń.
Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu.